Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Powiecie Stalowowolskim

Image

Od dnia 1 stycznia 2019 r. dostępne są poszerzone usługi nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 4 punktach na terenie powiatu stalowowolskiego (mediacja dostępna będzie od 2020 roku).

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294), od 1 stycznia 2019 r. usługi są świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoby, które ze względu na znaczną niepełnosprawność ruchową, nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) mogą otrzymać poradę także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. przez telefon lub przez Internet). Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby. Bliższe informacje udzielane są pod numerem telefonu podanym do zapisów.

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zapisy na wizyty pod numerem telefonu: 15 643 36 56

(w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na

e-mail: poradyprawne@stalowowolski.pl

Listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa prawnego, harmonogram działania punktów, w Powiecie Stalowowolskim w 2019 roku oraz informację dot. zakresu i osób uprawnionych do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdziecie Państwo:

- w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli http://bip.stalowowolski.pl/ w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna, - na stronie internetowej powiatu stalowowolskiego www.stalowowolski.pl w zakładce Nieodpłatna pomoc prawna

- na stronach internetowych gmin z terenu powiatu stalowowolskiego.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa znajduje się pod linkiem: http://bip.s(...)adnictwa

Harmonogram działania punktów w 2019 roku dostępny jest pod linkiem: http://bip.s(...)-prawnej

Komentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona