Kształcenie dorosłych – wymogiem współczesności.

Image
Kształcenie dorosłych – wymogiem współczesności. Zapraszamy do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli

Kiedyś popularne było powiedzenie „Czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. Dziś jest ono trochę nieaktualne, Zmieniające się trendy na rynku pracy wymagają ciągłej elastyczności.

Wielokrotnie w czasie swojej kariery zawodowej możesz stanąć przed koniecznością poszukiwania nowego miejsca pracy czy zupełnego przebranżowienia. Dlaczego warto uczyć się uczyć się przez całe życie.

CKUiODiDZ, które od 1 września zmienia nazwę na Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli to najlepsza szkoła dla dorosłych w regionie. Kształcimy już ponad 20 lat. Centrum przy ulicy Hutniczej 12 to placówka nowoczesna, dbająca o wszechstronny rozwój słuchaczy. Placówka jest bardzo pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym, słuchacze chętnie biorą aktywny udział w piknikach rodzinnych i innych uroczystościach. Coraz częściej wśród słuchaczy naszej placówki identyfikujemy studentów i absolwentów wyższych uczelni z dyplomami magistra, czy licencjata, którzy mając świadomość sytuacji na rynku pracy, chcących dysponować „czymś jeszcze”.

Wszyscy, którzy mają ukończone 18 lat ( w niektórych przypadkach 15) mogą uzupełnić swoje wykształcenie w Szkole Podstawowej dla Dorosłych.

Po raz ostatni w tym roku trwa nabór do 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych przyjmowani są do drugiej klasy i obejmuje ich skrócony, dwuletni cykl kształcenia. Od następnego roku szkolnego nauka w Liceum będzie trwała 4 lata.

W naszym Centrum można zdobyć nowe umiejętności w Szkole Policealnej lub na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Proponujemy naukę w:

Szkole Policealnej, która funkcjonuje w formie zaocznej i kształci w zawodach:

- Florysta
- technik BHP
- technik usług kosmetycznych
- technik administracji

oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ)- to bezpłatna, nowoczesna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych niezależnie od posiadanego wykształcenia. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Naukę można rozpocząć na następujących kursach zawodowych:

- fryzjer
- kucharz
- cukiernik
- technik rachunkowości
- technik ekonomista
- florysta

Jeśli chcesz zdobyć konkretny zawód, bądź poszerzyć swojej kwalifikacje - CKZiU w Stalowej Woli to miejsce właśnie dla ciebie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie szkoły www.ckustalowawola.pl oraz pod numerem telefonu: (15) 842-95-23.

materiał promocyjny

Komentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona