Budownictwo mieszkaniowe nieco kuleje

Image

Według danych rzeszowskiego Urzędu Statystycznego w naszych regionie buduje się mniej, ale przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania jest większa.

W Stalowej Woli wciąż brakuje mieszkań, a ceny tych na runku wtórnym są niezwykle wysokie, porównywalne do cen w dużych miastach. Dane US w Rzeszowie dotyczą podsumowania budownictwa mieszkaniowego w województwie podkarpackim w roku 2018. Jak wynika ze statystyk, w porównaniu z rokiem 2017, zmniejszyła się liczba mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba rozpoczętych budów. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytkowania była za to większa niż wcześniej. Na 1000 mieszkańców powiatu pojawiło się u nas zaledwie 2,1- 3 mieszkań. Stawia nas to na niemal samym dole listy wszystkich miejscowości podkarpackich.

Z danych wynika, że na Podkarpaciu w 2018 r. oddano do użytkowania 5117 nowych budynków mieszkalnych (bez budynków nieprzystosowanych do stałego zamieszkania oraz budynków zbiorowego zamieszkania), tj. o 93 (o 1,8%) mniej niż przed rokiem. Łączna kubatura nowych budynków mieszkalnych wzniesionych w 2018 r. wyniosła 4155,8 tys. m3 i była o 2,3% mniejsza niż przed rokiem, a przeciętna kubatura jednego budynku liczyła 812,2 m3 wobec 816,8 m3 w 2017 r. W miastach oddano do użytkowania 1602, a na wsi 3515 nowych budynków mieszkalnych. W ogólnej liczbie nowo oddanych budynków mieszkalnych w kraju, udział województwa wyniósł 6,5%.

Według US najwięcej na rynku nieruchomości działają inwestorzy indywidualni, którzy oddali do użytkowania 4598 nowych budynków mieszkalnych stałego zamieszkania (89,9% wszystkich budynków mieszkalnych w województwie) o łącznej kubaturze 3158,5 tys. m3. W miastach ich udział wyniósł 73,4%, a na terenach wiejskich- 97,4%.

Pozostali inwestorzy (poza budownictwem indywidualnym) w 2018 r. oddali do użytkowania 519 budynków mieszkalnych o łącznej kubaturze 997,3 tys. m3. W porównaniu z 2017 r. liczba oddanych budynków wzrosła o 24,5%, natomiast kubatura była mniejsza o 3,8%. Ich udział w ogólnej liczbie nowych budynków mieszkalnych oddanych w województwie wyniósł 10,1%, a w ogólnej kubaturze 24%.[/p]

Na Podkarpaciu, w 2018 r. dominującą metodą wznoszenia nowych budynków mieszkalnych (w 99,3%) była technologia tradycyjna udoskonalona. Przeciętny czas trwania budowy nowych budynków mieszkalnych wyniósł 53,4 miesiące i był o 9 miesięcy krótszy niż w 2017 r. Najdłużej budowano budynki indywidualne- 63,7 miesiąca, znacznie krócej budynki zakładowe- 21 miesięcy, przeznaczone na sprzedaż lub wynajem- 20,9 miesięcy i spółdzielcze- 22,9 miesiąca, natomiast najkrócej komunalne-13,7 miesięcy.

W województwie podkarpackim w 2018 r. przekazano do użytkowania 7773 mieszkań. W porównaniu z 2017 r. liczba mieszkań przekazanych do użytkowania zmniejszyła się o 358 lokali (o 4,4%), natomiast w kraju odnotowano wzrost o 3,8%. W miastach zrealizowano 51,5% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania, natomiast na wsi 48,5% (przed rokiem było to odpowiednio 52,8% i 47,2%). Udział mieszkań na terenie województwa podkarpackiego, wśród lokali oddanych do użytkowania w kraju, wyniósł 4,2% (w 2017 r.- 4,6%).

Na 1000 ludności przypadało 3,7 mieszkań oddanych do użytkowania (w kraju- 4,8). Wskaźnik ten w porównaniu z 2017 r. był na Podkarpaciu niższy o 0,1 punktu, a w kraju wzrósł o 0,2 punktu. W 2018 r. miernik ten w miastach ukształtował się na poziomie 4,6, natomiast na wsi- 3,0 (przed rokiem odpowiednio 4,9 i 3,1).

W przekroju terytorialnym najwięcej mieszkań w przeliczeniu na 1000 mieszkańców oddano do użytkowania w Rzeszowie (12,1) oraz w powiecie rzeszowskim (5,2) i leskim (4,7). Najmniejsze wartości wskaźnik ten przyjmował w Krośnie (1), a także w powiecie jasielskim (1,5) i bieszczadzkim (1,8).

W porównaniu z 2017 r. największy wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w Tarnobrzegu (o 92,6%) i Przemyślu (o 91,8%), natomiast spadek wystąpił w Krośnie (o 74,5%) oraz powiecie kolbuszowskim (o 40%). [/p]

W strukturze mieszkań oddanych do użytkowania dominuje budownictwo indywidualne (60,5%). Rok 2018 był kolejnym, w którym zwiększył się udział budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem o 0,3 p.proc. (z 34,1% w 2017 r. do 34,4% w 2018 r.). Wzrósł także udział budownictwa komunalnego o 0,5 p.proc (z 0,2% w 2017 r. do 0,7% w 2018 r.). W 2018 r. nieznacznie zmniejszył się udział budownictwa spółdzielczego o 0,1 p.proc. i wynosił 4,3%.

[p]Przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania, oddanego do użytkowania na Podkarpaciu, wynosiła w 2018 r. 108,1 m2 (w kraju- 90,3 m2) i była większa o 1,6 m2 niż w 2017 r. (w Polsce zmniejszyła się o 2,4 m2). Mieszkania oddane na wsi były większe przeciętnie o 50,9 m2 od mieszkań oddanych w mieście, a ich średnia wielkość wynosiła 134,3 m2 (w miastach 83,4 m2).

W przekroju powiatowym, w porównaniu z 2017 r. największy wzrost liczby rozpoczętych budów odnotowano w powiecie sanockim (o 33%), Przemyślu (o 31,2%) oraz w powiecie niżańskim (o 27,3%). Spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto wystąpił w 9 powiatach, z czego największy w Krośnie (o 52,9%), Tarnobrzegu (o 40,2%) i powiecie brzozowskim (o 28,6%).

Źródło danych: US w Rzeszowie

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.