Uczniowie RCEZ w Nisku na praktykach zagranicznych

Image

Zagraniczne praktyki zawodowe w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku stały się trwałym elementem w ofercie edukacyjnej szkoły.

Możliwości związane z udziałem w programie edukacyjnym jakim jest Erasmus+, Kształcenie i szkolenia zawodowe wykorzystują uczniowie kształcący się w zawodach: technik elektryk, technik informatyk i technik mechatronik. Program Erasmus + zakłada promowanie idei uczenia się przez całe życie, Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. Współpraca z niemieckimi partnerami umożliwia odbycie stażu w różnych miejscach w Berlinie oraz Schkeuditz. Udział w projekcie mobilności dla młodzieży jest możliwością zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych, doskonalenia umiejętności językowych, współpracy w grupie oraz przygotowania do wejścia na rynek pracy.

W ramach projektu „Europejskie praktyki – praca, nauka i doświadczenie”, Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, realizowanego w latach 2017- 2019, w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 łącznie 45 uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk (20), technik elektryk (12) oraz technik mechatronik (13) wyjechało do Berlina i Schkeuditz k/Lipska w Niemczech, gdzie od 18 marca 2019 do 12 kwietnia 2019 r. odbywali zagraniczne praktyki zawodowe. Partnerem przyjmującym w projekcie była organizacja Berlink GmbH oraz Vitalis w Schkeuditz.

Grupa informatyków pracowała w Berlinie, gdzie każdy uczestnik realizował zadania w różnych firmach z branży IT. Elektrycy zajmowali się wykonywaniem instalacji, uczyli się projektowania instalacji elektrycznych w programie AUTOCAD. Mechatronicy przez pierwsze dwa tygodnie pracowali przy konstruowaniu pojazdu typu buggy, a następnie na drukarkach 3D. Pracodawcy podkreślali bardzo dobre przygotowanie zawodowe, językowe, kulturę osobistą i zaangażowanie w wykonywane zadania naszych praktykantów. Sami uczestnicy stażu wyrażali pozytywne opinie o trwających praktykach. Traktowali ten czas jako szansę na poznanie niemieckiego rynku pracy, zasad panujących w firmach i jednocześnie sprawdzenie swoich umiejętności.

Integralną częścią projektu jest program kulturowy, dzięki któremu uczestnicy mogą zwiedzić ciekawe miejsca, ważne z punktu widzenia edukacji międzykulturowej i poznawania kultury Niemiec. Grupa informatyków realizująca staż w Berlinie odwiedziła: Muzeum Techniki, Muzeum Gier Komputerowych i inne miejsca kultury. Uczestnicy projektu ze Schkeuditz– mechatronicy i elektrycy– zwiedzili zabytki Lipska, Halle i Drezna. Odbyli też zaplanowaną wycieczkę do Berlina, w czasie której cała grupa mogła spotkać się przy Sony Center, zwiedzając wcześniej najbardziej atrakcyjne miejsca w Berlinie.

Warto wspomnieć, że niżańska szkoła przygotowuje do pracy i życia w warunkach dynamicznych zmian oraz umożliwia zdobywanie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku pracy. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej jest szkołą prowadzącą kształcenie w następujących zawodach Technikum: technik elektryk, technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik teleinformatyk, technik mechatronik, technik elektronik, technik informatyk, technik programista, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik ekonomista, technik reklamy, technik organizacji turystyki, technik geodeta, technik odlewnik oraz Branżowa Szkoła I Stopnia: elektryk, elektromechanik, mechatronik, elektronik oraz klasy wielozawodowe.

Nowości w roku szkolnym 2019/2020: Technik programista oraz profil mundurowy w technikum elektronicznym i informatycznym, profil sportowy w klasach technikum elektrycznym, elektronicznym i informatycznym.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku ściśle współpracuje z firmami z terenu powiatów niżańskiego i stalowowolskiego w zakresie praktyk i staży zawodowych dla uczniów. Uczestnictwo w praktykach i stażach pozwala uczniom na rozwinięcie umiejętności zawodowych, a także na poznanie specyfiki pracy w danym zawodzie.

Dlaczego technikum i szkoła branżowa w Nisku?

Szybciej zyskuje się niezależność. Można łączyć pracę zawodową ze studiami. Uczniowie szkół zawodowych odbywają zagraniczne praktyki zawodowe w krajach UE, otrzymują stypendia stażowe, a także certyfikaty potwierdzające umiejętności zawodowe uznawane w krajach UE.

Zapraszamy do RCEZ!

Więcej informacji na stronie szkoły: www.rceznisko.pl

materiał promocyjny

Przewiń do komentarzy
Komentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona