Nowe prawo oświatowe. Co trzeba wiedzieć?

Image

Rok 2019 to czas zmian w prawie oświatowym. Dotyczy ono wszystkich placówek oświatowych w kraju. Modyfikacje obejmą wiele zagadnień z życia szkoły i dla wielu ośrodków są sporym wyzwaniem. Wszyscy dyrektorzy mają obowiązek wdrożyć zmiany, które w życie wprowadziła ustawa z 22 listopada 2018. O czym trzeba pamiętać? Jak się przygotować do nowego prawa?

Rewolucja w szkole

Zmodyfikowana względem poprzedniej wersji ustawa została zatwierdzona w listopadzie 2018 roku. W jej myśl władze szkolne muszą wprowadzić w zarządzanych przez siebie placówkach liczne modyfikacje, które eksperci nazywają wręcz „rewolucyjnymi”. Wszystkie one muszą zostać zainaugurowane do dnia 1 września 2019 roku. Czasu jest więc niewiele, a nowe przepisy wymagają solidnych przygotowań. Dotyczą bowiem edukacji na różnych poziomach i mówią o wielowymiarowych, szerokich przeobrażeniach w polskich szkołach i przedszkolach.

Kształcenie zawodowe

Wśród najważniejszych zmian są te, związane z kształceniem zawodowym. Dotyczą one m.in. organizacji nauki, wzmocnienia udziału pracodawców w całym procesie, większej kontroli dyrekcji nad tym, jak wygląda edukacja u pracodawcy, wprowadzenia obowiązkowych szkoleń dla nauczycieli czy zwiększania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych. Ujednolicone ma zostać pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu, a udzielanie akredytacji na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych ma ulec zmianie. Ta mnogość zapisów to jedynie wycinek tego, jak ma wyglądać wrześniowa rewolucja w oświacie.

Idzie nowe

Przeobrażenia nie ominą także innych placówek. Dyrekcja będzie miała obowiązek zapewnić kompleksowe informacje na temat bezpłatnej opieki stomatologicznej, bezpieczne miejsca spożywania posiłków, transport dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. W ustawie doprecyzowano też przepisy dotyczące ujednolicenia sposobu naliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, kwestii związanych z eksperymentem pedagogicznym oraz z funkcjonowaniem szkół eksperymentalnych i umożliwienia uczniom szkoły ponadpodstawowej realizującym indywidualny program lub tok nauki przystąpienia do egzaminu maturalnego przeprowadzanego dla absolwentów klas ponadgimnazjalnych. Zmian jest więc cała masa. Żeby przeprowadzić je z głową, trzeba się do całego procesu dobrze przygotować.

Profesjonalna pomoc

Warto skorzystać ze szkoleń przeprowadzanych przez ECRK LEX, projektu powstałego z inicjatywy Pani Elżbiety Linowskiej, która spotykała się z licznymi zapytaniami i zapotrzebowaniem na specjalistyczne szkolenia z zakresu prawa. ECRK LEX współpracuje z różnymi instytucjami, którym ułatwia adaptowanie się do nowych porządków, które szkoli i w których uczy zmienionych zasad funkcjonowania. Od początku 2018 roku firma wdrożyła dokumentację RODO w kilkuset szkołach. Kolejnym krokiem jej działalności jest szeroka oferta e-szkoleń dla wszystkich tych, których dotkną nowe przepisy prawa oświatowego. Taka profesjonalna pomoc to gwarancja zgodnego z ustawą wprowadzenia wszystkich wymaganych zmian.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.