Jubileusz ZSP Nr 3 coraz bliżej….

Image

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, zwany popularnie rozwadowskim "Ekonomikiem", w dniu 18 maja 2019 roku świętował będzie swój Jubileusz. Ta najstarsza szkoła ponadgimnazjalna w Stalowej Woli skończyła 90 lat.

Jej losy, jak i losy tych, którzy tworzyli i współtworzyli jej historię były trudne, a niekiedy… bolesne i zawikłane. Pomimo tego szkoła, dzięki żmudnej i wytrwałej pracy dyrekcji, grona pedagogicznego, władz oświatowych, a czasem nawet lokalnego środowiska, stale rozwijała się i rozbudowywała, stając się dziś jedną z najlepiej wyposażonych i rozwijających się placówek oświatowych w mieście.

Przygotowywany więc na dzień 18 maja 2019 roku Jubileusz ma na celu przede wszystkim przypomnienie i upamiętnienie tych wydarzeń, które tworzyły historię rozwadowskiej szkoły, jak również wyrażenie wdzięczności i szacunku tym, którzy przyczynili się do jej istnienia i rozwoju – dyrekcji, kadrze nauczycielskiej i pedagogicznej, uczniom, władzom oświatowym i samorządowym, lokalnemu społeczeństwu.

Główne obchody jubileuszowe w dniu 18 maja 2019 roku zainaugurowane zostaną uroczystą Mszą św. w kościele farnym w Rozwadowie, po której, w budynku szkoły przy ul. Polnej 15, odbędzie się m.in. - uroczysta Gala Jubileuszowa, spotkania Absolwentów ze swoimi nauczycielami, wychowawcami i kolegami w salach lekcyjnych, zwiedzanie wystawy, itp., a na koniec – Bal Absolwenta.

Wszelkich informacji o Jubileuszu, w tym ramowy plan jego obchodu, znaleźć można na stronie internetowej szkoły, w zakładce „ Jubileusz Ekonomika” oraz na facebooku.

Do wspólnego świętowania – wszystkich Absolwentów, Przyjaciół, Sympatyków Szkoły, nauczycieli, uczniów i ich Rodziców oraz tych, którym rozwadowska szkoła jest szczególnie bliska - Dyrekcja, Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły, grono pedagogiczne oraz społeczność uczniowska, serdecznie zapraszają!

Artykuł promocyjny

Komentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona