Miasto wypuści obligacje w 2019 i 2020 roku

Image

W 2019 r. miasto wyemituje obligacje na kwotę 40 mln zł. Kolejne, tym razem na 25 mln zł, wypuszczone zostaną w 2020 r. Tym samym dług Stalowej Woli wzrośnie do ok. 205 mln zł.

Opozycja podczas sesji Rady Miasta kilkakrotnie wytyka prezydentowi długi miasta zachęcając do oszczędności, okrojenia wydatków na rozrywkę i przeznaczania większych pieniędzy na spłatę rosnących długów. Kolejną okazją do tego była uchwała, na mocy której wypuszczone zostaną obligacje. Pozyskane w ten sposób pieniądze załatają dziurę w budżecie.

W uchwale budżetowej na 2019 rok zostały zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 40 mln zł. Pieniądze pójdą na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Jak czytamy w uchwale „procedura pozyskania środków zewnętrznych w formie emisji obligacji jest dla Miasta korzystna, gdyż jest uproszczona i daje Miastu możliwości elastycznego negocjowania warunków przeprowadzenia emisji między innymi w zakresie ustalenia długiej karencji w spłacie kapitału oraz form ich wykupu. Wielkość emisji oraz ostateczne terminy jej wykupu ustalono biorąc pod uwagę możliwości finansowe Miasta oraz obowiązek zachowania ograniczeń wynikających z ustawy. Przeprowadzona analiza finansowa wykazała, iż emisja na kwotę 40 mln zł pozwoli zachować płynność finansową Miasta we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę zobowiązania. Jako cel emisji obligacji komunalnych w przedkładanym projekcie podano sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta związanego z realizacją wydatków majątkowych, w tym z budżetu Unii Europejskiej na pokrycie wkładu własnego, a także spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”.

Obligacje nie będą ani zabezpieczone, ani nie będą posiadały formy dokumentu. Ich emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 150 osób. Łącznie wydanych ma być 9 serii. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 r. Wykup nastąpi w latach 2024- 2032. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.

Radna Joanna Grobel- Proszowska zwróciła się do prezydenta z troski o długi miasta.

- Pan prezydent jest uprzejmy mówić nam o hipokryzji wtedy, kiedy zaczynamy o to zadłużenie się martwić i na tym nie koniec. Konkluzją tej uchwały oraz uchwał poprzednich jest zwiększenie deficytu budżetu z planowanej kwoty 25 mln do kwoty 33 mln 306 tys. 802 zł. Tak jest napisane w WPF-ie. Również planuje pan wyemitowanie obligacji w kwocie 25 mln 362 tys. zł w roku 2020 i powiększenie zadłużenia miasta do kwoty 205 mln 621 tys. zł w roku 2020. Obligacje w kwocie 40 mln zł w 2019 roku miały być ostatnimi obligacjami wyemitowanymi przez miasta- mówiła podczas sesji Joanna Grobel- Proszowska.

Słowa radnej prezydent uznał za pewien rodzaj komplementu.

- To, że w trakcie roku budżetowego zwiększamy poziom inwestycji nie zwiększając zadłużenia to plus. Tu chciałbym sprostować pani wypowiedź, bo czym innym jest deficyt, a czym innym jest zadłużenie. Jeżeli chodzi o kredyt i obligacje, które po państwa decyzji będą emitowane, jest to 25 mln zł na pokrycie działań inwestycyjnych tego roku, 15 mln dodatkowe na spłatę kredytów lat poprzednich, natomiast jeżeli chodzi o te 25 mln zł, to jest wartość, która nie zmieniła się od wyjściowego planu budżetu, czyli tak jak słusznie zauważyła pani przewodnicząca, w ciągu roku podnosimy działania inwestycyjne o 13 mln zł, nie wydatki bieżące, natomiast planowany kredyt, obligacje, nie zwiększają się nawet o złotówkę. Jest to nadal 25 mln zł. Wprowadzenie tych środków z lat ubiegłych powoduje wprowadzenie przychodów do budżetu i zgodnie z definicją, w trakcie roku budżetowego jest to kwalifikowane jako deficyt, ale proszę pamiętać, że nie jest to deficyt spowodowany zaciągnięciem nowych kredytów, nowych zobowiązań, tylko przychodami lat poprzednich- wyjaśnił prezydent.

Radna Joanna Grobel- Proszowska podkreśliła, że jak pisze w WPF-ie:

- Planowana kwota długu na koniec 2019 roku to 196 mln 759 tys. zł. W roku 2020 ma nastąpić zwiększenie kwoty długu o planowaną emisję obligacji komunalnych na kwotę 25 mln 362 tys. zł minus spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 13 mln zł, minus wykup obligacji w kwocie 2 mln zł, minus rata do HSW S.A. w kwocie 1,5 mln zł co daje kwotę długu w wysokości 205 mln 621 zł- czytała z informacji WPF radna.

Jak powiedział w ad vocem prezydent planowany, realny dług na rok 2019 nie zwiększy się.

- Kwestia długu emisji obligacji roku 2020 jest kwestią tylko i wyłącznie zabezpieczenia wskaźników WPF-u, a ta kwestia będzie dyskutowana przez nas w grudniu, w roku bieżącym, kiedy będzie dyskutowany i uchwalany przez nas budżet roku 2020 i wtedy pojawią się realne stawki. Oczywiście jest ta prognoza zadłużenia wynikająca ze spełnienia wskaźników Wieloletniej Prognozy Finansowej. Odliczając nawet te wszystkie wskaźniki, które pani Joanna Grobel- Proszowska wymieniła, to ta relacja wzrosłaby o 8 mln zł- mówił prezydent.

Wskaźniki, o których mowa wymagane są przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Ostatecznie za emisją obligacji w 2019 roku w kwocie 40 mln zł było 14 radnych (Mariusz Bajek, Maria Chojnacka, Łukasz Durek, Ilona Kaczmarek, Andrzej Kochan, Agata Krzek, Elżbieta Kulpa, Paweł Madej, Lucjan Małek, Paulina Miśko, Karolina Paleń, Piotr Rut, Stanisław Sobieraj, Franciszek Zaborowski), 5 opowiedziało się przeciw (Jerzy Augustyn, Renata Butryn, Damian Marczak, Andrzej Szymonik, Łukasz Warchoł), a 2 wstrzymało się od głosu (Leszek Brzeziński, Joanna Grobel- Proszowska). 2 radnych było nieobecnych na sesji (Dariusz Przytuła, Jan Sibiga).

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.