Co w budżecie powiatu na 2019 rok?

Image

Jeszcze przed końcem roku kalendarzowego powiat stalowowolski przegłosuje budżet na kolejny rok. Co się w nim znajdzie?

Dochody budżetu na 2019 rok ustalono w łącznej kwocie 115 100 000 zł, w tym dochody bieżące wyniosą 101 942 111 zł, a dochody majątkowe 13 157 889 zł.

Wydatki budżetu na 2019 rok zamknąć się mają w kwocie 125 500 000 zł, w tym wydatki bieżące wyniosą: 100 842 632 zł, a wydatki majątkowe: 24 657 368 zł.

Założono deficyt budżetu powiatu w wysokości 10 400 000 zł, który zostanie pokryty w wysokości 5 900 000 zł wolnymi środkami i kwotą 4 500 000 przychodami z emisji papierów wartościowych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano takie zadania jak:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1019R na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1023R do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1024R w miejscowości Pysznica – 5 883 406 zł,

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1018R Agatówka – Stalowa Wola ul. Ogrodowa – I etap – 5 999 819 zł,

- Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 – 2 0 64 018 zł,

- Modernizacja i przebudowa pomieszczeń urzędu przy ul. Podleśnej 15 na II piętrze, zakup klimatyzatorów do pomieszczeń na parterze i III piętrze, uzupełnienie sprzętu biurowego, komputerowego i multimedialnego, rozbudowa sieci bezprzewodowej, zakup samochodu osobowego- 275 000 zł,

- Utworzenie ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 w Stalowej Woli- kontynuacja zadania- 50 000 zł,

- Dotacja dla SP ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego na dofinansowanie zadania „Dostosowanie bloku operacyjnego w szpitalu w Stalowej Woli do obowiązujących przepisów jako element polepszenia jakości świadczonych usług zdrowotnych” – 9 386 217 zł,

- Dotacja dla ZP-O SP ZOZ dofinansowanie kolejnego etapu informatyzacji placówki – 140 000 zł,

- Dofinansowanie zakupów majątkowych w ramach programu „Aktywni 30+” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy – 28 201 zł,

- Dotacje na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest- 30 000 zł,

- Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Stalowej Woli- 800 707 zł.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.