Współpraca SANBanku z Politechniką Rzeszowską na rzecz edukacji finansowej studentów

Image

Podpisana 20 września 2018 roku umowa z prof. dr hab. inż. Tadeuszem Markowskim, Rektorem Politechniki Rzeszowskiej oraz Stanisławem Kłapciem, Prezesem zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego i Magdaleną Więckowicz, Wiceprezesem Nadsańskiego Banku Spółdzielczego zakłada promowanie środowiska naukowego, utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia studentów Uczelni i efektywnego wykorzystywana w przyszłości nabytej przez nich wiedzy i umiejętności.

- Myślę, że nasze dzisiejsze spotkanie, podpisanie tej umowy jest dla nas bardzo ważne. Od szeregu lat obserwujemy rozwój Politechniki Rzeszowskiej i ostatnio w naszych kontaktach z panem dziekanem doszliśmy do wniosku, że są obszary, w których moglibyśmy współpracować. Jesteśmy znaczącym bankiem, drugim co do wielkości na Podkarpaciu. Mamy szereg placówek i myślę, że nasza kadra i doświadczenie pozwoli nam na doskonalenie pewnej formy współpracy w zakresie chociażby staży, praktyk- mówi Stanisław Kłapeć, Prezes Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego.

Współpraca będzie polegała między innymi na organizowaniu wspólnych konferencji, seminariów, warsztatów i szkoleń specjalnych, organizowaniu staży i praktyk zawodowych w Banku.

Nadsański Bank Spółdzielczy jest Bankiem, który należy do grona największych banków spółdzielczych w regionie. Od wielu lat aktywnie uczestniczy w życiu regionu, wspiera działalność oświatową, kulturalną, sportową oraz ważne wydarzenia z życia społeczności lokalnej.

Realizuje także szereg działań, których celem jest przybliżenie społeczeństwu nie tylko zasad funkcjonowania i roli Banku, ale też przekazywanie wiedzy finansowej. Prowadzi lekcje finansów i przedsiębiorczości w ramach współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Nisku.

Jest partnerem ogólnopolskiego projektu - Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL, w którym pracownicy- wolontariusze prowadzą w szkołach lekcje finansów.

W dobie wyzwań, jakie przynosi rozwój nowych technologii, dla Banku współpraca z ważnym ośrodkiem naukowym oznacza możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń, szczególnie w obszarze IT. Absolwenci Wydziału Mechaniczno-Technologicznego Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli są bardzo dobrze przygotowani merytorycznie, dlatego efektem podpisanej umowy będzie współpraca w zakresie organizacji praktyk i staży dla studentów kierunków IT.

Nadsański Bank Spółdzielczy w ubiegłym roku, w ramach staży lub praktyk zawodowych, przeszkolił 18 osób, wśród których byli także studenci Politechniki Rzeszowskiej.

W Banku obecnie znajduje zatrudnienie 186 osób, z czego średni staż pracy wynosi 13 lat. W obecnych czasach jest to rzadkością, bowiem dziś przeciętny pracownik spędza w jednej firmie średnio 3- 4 lata. Świadczy to o tym, że SANBank jest dobrym pracodawcą ukierunkowanym na rozwój i edukację kadry.

Przewiń do komentarzyKomentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona