Zapraszamy do CKUiODiDZ

Image

Potrzebujemy edukacji przez całe życie, abymieć możliwość wyboru! Trwa rekrutacja do CKUiODiDZ w Stalowej Woli.

Wszyscy, którzy mają ukończone 18 lat (do LO dla Dorosłych również 16 lat) mogą w CKU uzupełnić swoje wykształcenie oraz zdobyć nowe umiejętności w Szkole Policealnej lub na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli to najlepsza szkoła dla dorosłych w Regionie. Centrum przy ulicy Hutniczej 12 to placówka nowoczesna, prężnie działająca, wyróżniająca się na tle innych tego typu placówek, dbająca o wszechstronny rozwój słuchaczy.

W CKUiODiDZtrwa nabór na rok szkolny 2018/2019. Placówka proponuje naukę w:

- Szkole Podstawowej dla Dorosłych – klasa VII i VIII(zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym od poniedziałku do środy od 9.40 do 14.35). Nauka trwa 6 semestrów i kończy się egzaminem gimnazjalnym.

- Licem Ogólnokształcącym dla Dorosłych (zajęcia mogą odbywać się w formie stacjonarnej i zaocznej. W formie zaocznej- co 2 tydzień: piątek, sobota, niedziela)

- Szkole Policealnej dla Dorosłych, która funkcjonuje w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co 2 tydzień: piątek, sobota, niedziela).

Edukacja odbywa się w następujących zawodach:

- florysta

- technik BHP

- technik usług kosmetycznych

- technik rachunkowości

- florysta

- technik administracji

- oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych (KKZ)- to bezpłatna, nowoczesna forma uzyskania kwalifikacji zawodowych niezależnie od posiadanego wykształcenia. Uczestnik kursu po jego ukończeniu i zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, co 2 tydzień: w piątek, sobotę, niedzielę. Naukę można rozpocząć w następujących kursach zawodowych:

- florysta

- fryzjer

- kucharz

- cukiernik

- sprzedawca

- prowadzenie rachunkowości

- technik ekonomista

Jeśli chcesz zdobyć konkretny zawód, bądź poszerzyć swojej kwalifikacje - CKUiODiDZ w Stalowej Woli to miejsce właśnie dla ciebie.

Wart wspomnienia jest fakt, że Słuchacze Szkoły Policealnej zostali objęci projektem Powiatu Stalowowolskiego pn. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”, trwającym do 31.10.2019 roku, dzięki któremu będą mogli dodatkowo podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. W ramach projektu dla słuchaczy przewidziano między innymi:

- Płatne staże

- BEZPŁATNE Kursy, szkolenia i zajęcia specjalistyczne dla słuchaczy/słuchaczek:

- Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

- Kurs pedagogiczny dla wykładowców szkoleń bhp i p.poż.

- Kurs kadry i płace z programem Płatnik

- Kurs praktyczne wykorzystywanie arkusza kalkulacyjnego EXCEL w księgowości

- Kurs przedłużanie i zagęszczanie rzęs

- Kurs wizażu

- Kurs stylizacji paznokci

- Kurs kreatywne wiązanki ślubne

- Kurs nowoczesne techniki tworzenia bukietów

- Kurs florystyka funeralna

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 trwa!!!

Więcej informacji można uzyskać na stronie szkoły www.ckustalowawola.pl oraz pod numerem telefonu: (15) 842-95-23.Komentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona