Matury w Nisku. Jak poszło maturzystom?

Image

W szkołach powiatu niżańskiego do matury przystąpiło: w liceach – 141 osób, w technikach – 102 (w sumie – 243 uczniów).

Najwięcej powodów do zadowolenia z tegorocznej matury mają uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku, w którym wskaźnik zdawalności był wysoki i wyniósł 97,5% oraz Liceum Ogólnokształcącego w Jeżowem, gdzie wskaźnik zdawalności ukształtował się na poziomie 79%.

To właśnie ,,Czarniecki”, gdzie do matury przystąpiło 117 tegorocznych absolwentów, a egzamin zdało 114, najlepiej poradził sobie na egzaminie maturalnym. To bardzo duży sukces zarówno uczniów jak i nauczycieli, dzięki którego wielu uczniów dostanie się na wymarzone kierunki studiów i wybrane przez siebie uczelnie.

Podsumowując wyniki matur w liceach prowadzonych przez Powiat Niżański, należy zaznaczyć, że % zdawalności w liceach ogólnokształcących kształtuje się na poziomie 94% i jest wyższy od roku ubiegłego o 3,5 punktu procentowego (w 2017 r. % ten wynosił 90,5%). Jest to bardzo dobry wynik w porównaniu do wyników uzyskanych na Podkarpaciu, gdzie w liceach maturę zdało 88% maturzystów.

Nieco mniej powodów do radości mają absolwenci podkarpackich techników, gdzie maturę zdało 69%. Dobrze na tle tych wyników wypadli uczniowie techników ze szkół prowadzonych przez Powiat Niżański, którzy uzyskali % zdawalności w wysokości 71,5%, w tym najlepiej uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku – 77%. % zdawalności w Technikum w Rudniku nad Sanem wyniósł 50% a w Technikum w Jeżowem – 25%. Są to wyniki dużo lepsze niż w roku ub. gdzie % zdawalności w naszych Technikach wynosił 57,7%. Cieszy wzrost zdawalności w 2018 roku o 13,8 punktu procentowego. Wzrost ten był spowodowany wzrostem wskaźnika w poszczególnych technikach, gdzie w roku 2017 kształtował się on w RCEZ na poziomie 64,8% i w Rudniku – 31,6%.

Prawo do poprawy wyniku matury w sierpniu ma 26 uczniów, czyli 70 % wszystkich, którzy nie zdali egzaminu w maju.

Ze wstępnych danych wynika, że w całej Polsce maturę zdało 79,7% do niej przystępujących. Na Podkarpaciu egzamin zdało ok. 81% maturzystów. Wyniki matur w Powiecie Niżańskim są wyższe i wynoszą 84,8% zdawalności (75,3% w 2017 roku).

Z podawanych informacji wynika, że szczegółowy raport o egzaminie maturalnym z każdego przedmiotu będzie dostępny 21 września 2018 roku.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =