Czym jest BIK i jakie dane udostępnia?

Image

Biuro Informacji Kredytowej

Skrót BIK pochodzi od nazwy Biura Informacji Kredytowej. Niesłusznie jest ono nazywane czarną listą dłużników, w istocie gromadzi bowiem informacje o wszystkich kredytobiorcach w Polsce i części pożyczkobiorców, bez względu na to, czy są one pozytywne, czy negatywne. Paradoksalnie więc obecność danych klienta w BIK-u może mu pomóc w uzyskaniu kredytu bankowego i niekiedy również pożyczki z firmy pozabankowej. W przypadku negatywnych wpisów nie pozostaje nic innego jak chwilówki bez BIK-u.

Biuro Informacji Kredytowej zostało utworzone przez Związek Banków Polskich oraz inne banki w październiku 1997 roku. Od tej pory działa na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego. Przepis ten stwarza odpowiednie warunki dla banków i bankowych izb gospodarczych instytucji upoważnionych do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji, a tym właśnie zajmuje się BIK.

Komu BIK udostępnia informacje?

Dane z BIK-u nie są dostępne dla każdego. Na podstawie Prawa bankowego mają do nich dostęp banki. Dotyczy to informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim okazują się one niezbędne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod statystycznych. Te same informacje na zapytanie otrzymają inne instytucje ustawowo upoważnione do udzielania kredytów oraz niektóre firmy pozabankowe, które podpisały umowy z BIK-iem o dwustronnej wymianie informacji. W ich przypadku chwilówki bez BIK-u to tylko hasło reklamowe, ponieważ i tak bazy tej instytucji są sprawdzane przy udzielaniu finansowania.

W BIK-u każdy obywatel może uzyskać informacje na swój temat. Wystarczy, że założy konto w serwisie BIK-u i poprosi o raport. Raz na pół roku otrzyma go bezpłatnie. Przez pierwszych 60 dni konto w BIK-u jest darmowe.

Jakie dane trafiają do BIK-u?

Celem powstania BIK-u było zminimalizowanie ryzyka związanego z udzielaniem kredytów. Dzięki gromadzeniu informacji o każdym udzielonym kredycie i trybie jego spłaty można szybko uzyskać dane o sytuacji i historii kredytowania danej osoby, w ramach raportów kredytowych z BIK-u. To bardzo istotne dla oceny zdolności klienta do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.

Kiedy po chwilówki bez BIK-u?

W przypadku negatywnych wpisów w BIK-u, informujących o opóźnieniach w spłacie kredytów i pożyczek oraz o istniejących długach, żaden bank nie udzieli kredytu klientowi. Uzna go, całkiem słusznie, za ryzykownego kredytobiorcę i nie będzie chciał podejmować ryzyka braku spłaty udzielonego kredytu.

Takiej osobie pozostaje jedynie ubieganie się o chwilówki bez BIK-u, które udzielane są w wielu firmach pozabankowych. Nawet jednak jeśli chwilówka bez BIK-u nie jest dostępna, bo tak jak firma pożyczkowa Miloan( miloan.pl) pożyczkodawca sprawdza bazy tej instytucji, to negatywne wpisy nie przekreślają szans na pożyczkę. Pożyczkodawca weryfikuje przy ubieganiu się klienta o pożyczkę jego historię kredytowania w BIK-u, ale niski scoring (ocena punktowa) stwarza jedynie problemy z uzyskaniem dodatkowych środków w ramach pożyczki. Nie jest czynnikiem, który absolutnie likwiduje możliwość otrzymania pozytywnej decyzji z firmy pożyczkowej.

Dlatego nie trzeba obawiać się tego, że chwilówka bez BIK-u nie jest dostępna w pożądanej firmie pożyczkowej. Być może i bez tego zostanie udzielona. Natomiast warto zaznaczyć, że w firmach deklarujących brak weryfikacji BIK-u klienci najczęściej są sprawdzani w innych bazach danych, głównie w Biurze Informacji Gospodarczej InfoMonitor, w Krajowym Rejestrze Długów czy w bazach ERIF. To bazy informacji gospodarczej, do których dostęp mają wszyscy pożyczkodawcy, w przeciwieństwie do BIK-u.

Materiał zewętrzny

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =