Uczniowie Ekonomika jak co roku odbyli praktyki zagraniczne

Image

W ZSP nr 3 podsumowano projekt "Czas zawodowców", dzięki któremu uczniowie mogli wyjechać na trzytygodniowe praktyki zagraniczne do Rimini i Portsmouth.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli we wtorek odbyło się spotkanie ewaluacyjne projektu "Czasu zawodowców" realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” Głównymi działaniami w projekcie były trzytygodniowe zagraniczne praktyki uczniowskie, z których skorzystała młodzież Ekonomika. Odbyły się one w Rimini we Włoszech i Portsmouth w Wielkiej Brytanii.

Projekt realizowany był w okresie od 1 grudnia 2016 do 30 czerwca 2018 r. Jego całkowity koszt to około 813 tys. 726 zł. Beneficjentem projektu było 80 uczniów klas II, III i IV ZSP Nr 3 uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, kelner, fototechnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej oraz uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej- kucharz i sprzedawca. Staże uczniowskie odbyły się w dwóch terminach.

Łącznie zaplanowano 4 wyjazdy po 20 uczniów. Z każdą grupą za granicę udało się dwóch opiekunów- nauczycieli z ZSP Nr 3. Uczestnicy projektu przed wyjazdem na praktyki przeszli przygotowanie językowe- szkolenie z języka angielskiego w wymiarze 40 godz. (grupy wyjeżdżające do Wielkiej Brytanii) lub języka angielskiego 20 godz. i 30 godzin języka włoskiego (grupy wyjeżdżające do Włoch), a także przygotowanie pedagogiczno- kulturowe.

- "Czas zawodowców" to już w sumie piąty projekt, w ramach którego uczniowie naszej szkoły mieli możliwość wyjechać na staże zagraniczne, a jesteśmy już w trakcie realizacji kolejnego. Udział w stażu to przede wszystkim duże wyzwanie dla naszej młodzieży. Uczniowie mogą się sprawdzić w warunkach dla nich nowych, sprawdzić przede wszystkim swoje umiejętności zawodowe. Staże zagraniczne pozwalają nam sprawdzić czy dobrze kształcimy. Jeżeli uczniowie dobrze przygotują się w szkole, jeżeli zdobędą umiejętności zawodowe, to mają możliwość zdobyć dobrą pracę na terenie Polski i temu służą staże. Pobyt za granicą to również możliwość podszlifowania języka obcego i sprawdzenia się na europejskim rynku pracy. We wszystkich tego typu projektach udział wzięło już 350 uczniów naszej szkoły, a nie są to ostanie projekty. Realizujemy szósty, a mamy już informację o akceptacji siódmego projektu, dzięki któremu młodzież będzie odbywać staże w Hiszpanii. Nowością w tym projekcie będzie to, że na praktyki zawodowe wyjedzie 12 nauczycieli zawodu - mówi Paweł Ciołkosz, dyrektor ZSP nr 3 w Stalowej Woli.

- Niewątpliwie realizacja projektów jest to prestiż dla naszej szkoły. Od wielu lat uczniowie naszej szkoły dwa razy do roku wyjeżdżają na staże zagraniczne i będą wyjeżdżać nadal, bo będą kolejne projekty, które będą realizowane i to na pewno jest coś wyjątkowego. Dzięki tym projektom nawiązujemy jako szkoła współpracę z pracodawcami. Mamy możliwość dowiedzieć się jakie wymagania stawiają przyszłym pracownikom- wyjaśnia Małgorzata Maziarz, wicedyrektor szkoły.

Głównym celem projektu jest: podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych 80 uczniów stalowowolskiego Ekonomika.

- Cieszę się bardzo, że ta szkoła jest przodującą szkołą w realizacji kształcenia zawodowego, szczególnie w tych praktykach zagranicznych. To też jest duży wysiłek. Dobrze, że szkoła podejmuje taki trud. Pan dyrektor ze swoją kadrą robi to dla młodzieży, żeby przygotować ją do podjęcia pracy zawodowej. Oczywiście to idzie także w drugą stronę, bo działanie jest sprzężone. Z jednej strony szkoła organizuje coś atrakcyjnego, wyjazdy zagraniczne, kształcenie w różnych krajach, a z drugiej strony młodzież przyciąga, bo to idzie, że tak powiem w przestrzeń szkolną. Przychodzicie do tej szkoły wiedząc, że będziecie mieć możliwość praktyki zagranicznej, będzie można uczyć się w innych krajach. To nie tylko atrakcja, ale wielkie doświadczenie. Chciałem podziękować panu dyrektorowi i pracownikom, którzy podejmują ten trud, bo to jest spory wysiłek- mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Jak potwierdził starosta już w przyszłym roku kolejni uczniowie ZSP nr 3 będą mogli wyjechać na praktyki zagraniczne.

- Podjęliśmy uchwałę o kolejnym projekcie, który wygrała szkoła w bardzo dużej konkurencji, bo złożono około tysiąc wniosków, a pieniądze otrzyma tylko ok 250 szkół. W naszym w powiecie Ekonomik jest jedyną szkołą której projekt uzyskał dofinansowanie. Projekt wart jest 127 tys. euro. Kilkadziesiąt osób będzie mogło z tego skorzystać- mówi Janusz Zarzeczny.

Udział w projekcie pozwala uczniom na zapoznanie się z kulturą i zwyczajami społeczeństwa włoskiego i angielskiego, z wymogami europejskiego rynku pracy oraz jego strukturą, zdobycie doświadczeń, kompetencji zawodowych oraz rozwinięcie kompetencji społecznych przez uczestników projektu.

Zagraniczna praktyka uczniów ZSP Nr3 to doskonały sposób na podniesienie kwalifikacji zawodowych i językowych. Jak podkreślili nauczyciele udział w stażu motywuje do intensywniejszej nauki zawodu i języków obcych, podnosi samoocenę osób biorących udział w projekcie oraz pozwala zdobyć cenne doświadczenie życiowe, a także nabyć umiejętności społeczne.

Umiejętności zdobywane w zawodach kształconych w szkole są ciągle atrakcyjne i poszukiwane na rynku europejskim. Ponadto realizacja projektu przez ZSP Nr 3 przyczynia się do promowania szkolnictwa zawodowego w Stalowej Woli oraz w regionie poprzez zwiększanie zainteresowania młodzieży nauką zawodu.

Realizacja projektu zwiększa też doświadczenie pracowników ZSP Nr 3 w pozyskiwaniu funduszy unijnych, daje nauczycielom informację zwrotną czy uczą nowocześniej i zgodnie z potrzebami pracodawców w UE.

Artykuł sponsorowany

Materiał video

Przewiń do komentarzy


Komentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona