Uczniowie RCEZ w Nisku na praktykach zagranicznych

Image

Zagraniczne praktyki zawodowe w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku stały się trwałym elementem w ofercie edukacyjnej szkoły. Możliwości związane z udziałem w programie edukacyjnym jakim jest Erasmus+, Kształcenie i szkolenia zawodowe wykorzystują uczniowie kształcący się w zawodach: technik elektryk, technik informatyk i technik mechatronik. Erasmus + zakłada promowanie idei uczenia się przez całe życie, Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją. Współpraca z niemieckimi partnerami umożliwia odbycie stażu w różnych miejscach w Berlinie oraz Schkeuditz. Udział w projekcie mobilności dla młodzieży jest możliwością zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych, doskonalenia umiejętności językowych, współpracy w grupie oraz przygotowania do wejścia na rynek pracy. W roku szkolnym 2017/2018 łącznie 24 uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk(10), technik elektryk(7)oraz technik mechatronik(7) wyjechało do Berlina i Schkeuditz k/Lipska w Niemczech, gdzie od 26 lutego 2018 do 23 marca 2018 odbywali zagraniczne praktyki zawodowe . Partnerem przyjmującym w projekcie była organizacja Berlink GmbH oraz Vitalis w Schkeuditz.

Grupa informatyków pracowała w Berlinie, gdzie każdy uczestnik realizował zadania w różnych firmach z branży IT. Elektrycy zajmowali się wykonywaniem instalacji, uczyli się projektowania instalacji elektrycznych w programie AUTOCAD Mechatronicy przez pierwsze dwa tygodnie pracowali przy konstruowaniu pojazdu typu buggy, który w rekordowym terminie (zaledwie 2 tygodnie) udało się im zrobić. Pracowali też na drukarkach 3D. Pracodawcy podkreślali bardzo dobre przygotowanie zawodowe, językowe, kulturę osobistą i zaangażowanie w wykonywane zadania naszych praktykantów. Sami uczestnicy stażu wyrażali pozytywne opinie o trwających praktykach. Traktowali ten czas jako szansę na poznanie niemieckiego rynku pracy, zasad panujących w firmach i jednocześnie sprawdzenie swoich umiejętności.

Częścią projektu jest program kulturowy, dzięki któremu uczestnicy mogą zwiedzić ciekawe miejsca, ważne z punktu widzenia edukacji międzykulturowej i poznawania kultury Niemiec. Grupa informatyków realizująca staż w Berlinie odwiedziła: Muzeum Techniki, Muzeum Gier Komputerowych i Bundestag. Uczestnicy projektu ze Schkeuditz –mechatronicy i elektrycy – zwiedzili zabytki Lipska: Skwer Ausustusplatz z Operą Lipską, Filharmonię Gewandhaus, kościół St. Nikolai i St. Thomas, zabytkowy pasaż handlowy Madler Passage, Stary i Nowy Ratusz Miejski. Odbyli też zaplanowaną wycieczkę do Berlina, w czasie której cała grupa mogła spotkać się na Alexanderplatz, zwiedzając wcześniej najbardziej atrakcyjne miejsca w Berlinie.

W roku szkolnym 2017/2018 w zagranicznych praktykach zawodowych wzięło udział łącznie 40 uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i 8 opiekunów, 24 pracowało w niemieckich firmach, 16 uczestników odbywało praktyki w Maladze w Hiszpanii. W sumie od początku realizacji projektów, z możliwości odbycia praktyk za granicą skorzystało 140 uczniów RCEZ w Nisku we wszystkich zawodach. Warto wspomnieć, że niżańska szkoła przygotowuje do pracy i życia w warunkach dynamicznych zmian oraz umożliwia zdobywanie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku pracy. Bogata oferta edukacyjna pozwala na swobodny wybór kierunku nauczania w następujących zawodach na poziomie technikum: informatyk, mechatronik, elektryk, elektronik, ekonomista, organizacja reklamy, cyfrowe procesy graficzne, odlewnik, obsługa turystyczna, geodeta, systemy i urządzenia energetyki odnawialnej oraz w szkole branżowej I stopnia (dawna zasadnicza szkoła zawodowa) w zawodach elektryk, elektromechanik oraz w klasie wielozawodowej. Uczniowie klas pierwszych technikum w zawodzie technik elektryk, technik elektronik oraz technik informatyk mogą wybrać w tym profil zwykły lub sportowy, natomiast w zawodzie technik elektronik oraz informatyk będą mogli zdecydować, czy będą uczyć się tych zawodów w klasach „cywilnych” czy mundurowych.

Artykuł sponsorowany

Przewiń do komentarzyKomentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona