W CEZ skutecznie szukali pracy

Image

W Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli 12 kwietnia 2018 r. odbył się XIV powiatowy konkurs Skutecznie Szukam Pracy skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu stalowowolskiego.

Cel konkursu to upowszechnianie wśród młodzieży problematyki związanej z szukaniem i podejmowaniem pracy, poprzez:

• kształcenie umiejętności przygotowania dokumentów aplikacyjnych,

• kształcenie umiejętności autoprezentacji,

• ćwiczenie umiejętności interpersonalnych,

• pogłębianie znajomości wymagań współczesnego rynku pracy,

• pogłębianie znajomości lokalnego rynku pracy.

Konkurs miał zasięg powiatowy, był dwustopniowy (etap I - szkolny i etap II – międzyszkolny) i był skierowany wyłącznie do uczniów szkól ponadgimnazjalnych. Do etapu międzyszkolnego konkursu uczestnicy zostali wybrani w drodze eliminacji szkolnych.

Zainteresowani uczniowie przygotowali dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny i CV) w odpowiedzi na symulacyjne ogłoszenie prasowe o poszukiwaniu pracowników na stanowisko pracy w określonej firmie, a następnie uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej przez lokalnych pracodawców.

Byli to przedstawiciele trzech lokalnych firm:

1. Muzeum Regionalne.
2. Iwamet Sp. z o.o.
3. Straż Pożarna

Laureatami zostali:

• Agata Smolińska – Liceum Ogólnokształcące im. KEN (Muzeum Regionalne)

• Mateusz Rainer - Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli (Iwamet Sp. z o. o.)

• Paweł Piekarz – Liceum Ogólnokształcące im. KEN (Straż Pożarna)

Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody w postaci tabletów.

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu ,,Powiat stalowowolski stawia na zawodowców”. W 2007 został uznany przez Narodowy Bank Polski za najlepszą inicjatywę szkolną w Polsce w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych.

Pomysłodawcą i organizatorem konkursu jest nauczycielka podstaw przedsiębiorczości z Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli Jolanta Rydkodym.

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli z ogromnym zaangażowaniem podejmuje działania na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego i rozwoju przedsiębiorczości. Istotnym elementem tego działania jest podejmowanie współpracy z lokalnymi zakładami i firmami w celu dobrania oferty edukacyjnej tak, aby przygotować wykwalifikowanych pracowników dla nowotworzonych stanowisk pracy.

Konkurs przygotowano w ramach projektu ,,Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX - ,,Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.4 ,,Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Obrazek

artykuł sponsorowany

Przewiń do komentarzy
Komentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona