Czy KUL zwija stalowowolskie żagle?

Image

Nie będzie już kierunków nietechnicznych, uczelnia zwija żagle i odpływa ku kierunkom technicznym. Jaki los czeka stalowowolską uczelnię wyższą?

Od jakiegoś czasu mówiło się na uczelni o wygaszaniu kierunków nietechnicznych, ale o konkretach nikt nie chciał rozmawiać, ba, nawet zaprzeczano doniesieniom jakoby uczelnia miała kłopoty z naborem. Oficjalnie mówiło się o tym, że będą nawet nowe kierunki: pielęgniarstwo i być może wznowiona zostanie ekonomia. Tymczasem wczoraj, podczas prac Senatu zdecydowano, że w Stalowej Woli pozostanie jedynie inżynieria środowiska i inżynieria materiałowa.

Kierunki nietechniczne, które obecnie są realizowane będą w Stalowej Woli wygaszane. Nazwane to zostało konsolidacją kierunków, co oznacza ni mniej, ni więcej, że studiować będzie można w Lublinie, a nie u nas. Nie odbędzie się więc rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 ani na prawo, ani na socjologię, ani na pedagogikę, ani na ekonomię czy pracę socjalną, a takie kierunki „przewijały się” przez lata działalności uczelni w Stalowej Woli. Przez ostatnie lata wygaszano je sukcesywnie.

Pracę straci w tej sytuacji wiele osób, nie tylko z administracji, ale i z kadry wykładowczej. Z tego co się dowiedzieliśmy 5 pracowników naukowych z prawa i 1 z innego z kierunku ma dostać „godziny” w Lublinie. Reszta zapewne będzie musiało szukać zatrudnienia gdzie indziej. Ostatnio „większe zwolnienia” na KUL- u miały miejsce w 2014 roku.

W Stalowej Woli w piątek odbyło się spotkanie pracowników z władzami uczelni, podczas którego przekazano informacje na temat losów uniwersytetu…

Stalowowolska uczelnia ma obecnie do dyspozycji 3 budynki dydaktyczne (2 wybudowane za pieniądze unijne, jeden po dawnej stołówce huty), a także dwa akademiki. Do 2014 roku prawo dodatkowo korzystało z gmachu diecezji sandomierskiej przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki, ale ostatecznie przeniesione zostało gdzie indziej.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy rzecznika prasowego uczelni Lidię Jaskółę.

- W związku z planowanymi zmianami legislacyjnymi dotyczącymi szkolnictwa wyższego Senat KUL podjął uchwałę o konsolidacji tych kierunków studiów, które prowadzone są jednocześnie na więcej niż jednym wydziale KUL (które są dublowane). Nie jest to likwidacja (bo dany kierunek jest dalej prowadzony), a konsolidacja. Konsolidacją objęte zostaną cztery kierunki (pedagogika, socjologia, praca socjalna oraz prawo) prowadzone jednocześnie na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli i trzech wydziałach w Lublinie: Wydziale Nauk Społecznych, Wydziale Teologii oraz Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Kierunki te zostaną połączone w jeden i będą prowadzone w Lublinie, a w roku akademickim 2018/19 nie będzie prowadzony nabór na I rok studiów na tych kierunkach na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. Studenci WZPiNoS kontynuują kształcenie na Wydziale na dotychczasowych zasadach, do zakończenia danego cyklu kształcenia. Decyzja o konsolidacji i jej konieczność jest następstwem kilku bardzo ważnych przesłanek: Po pierwsze wyników parametryzacji: Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli w ocenie parametrycznej dokonanej w roku 2017 otrzymał kategorię „C”. Wpływa to poważnie i negatywnie na pozycję naukową i finansową zarówno wydziału, jak i całego Uniwersytetu – obniża dotację dla całego Uniwersytetu, a sam wydział ma zagwarantowane finansowanie jedynie na pół roku - do 30 czerwca 2018 r. Po drugie braku rozwoju naukowego: ośrodek w Stalowej Woli istnieje od 27 lat i w tym czasie nie uzyskał uprawnień do nadawania stopni naukowych (doktora i doktora habilitowanego) w żadnej z prowadzonych tam dyscyplin. Brak rozwoju naukowego jednostek, w kontekście planowanych zmian legislacyjnych, szkodzi całemu Uniwersytetowi. Po trzecie demografii: liczba kandydatów podejmujących decyzję o studiowaniu wyżej wymienionych kierunków w Stalowej Woli sukcesywnie spada. Biorąc pod uwagę te przesłanki Władze Uczelni uznały, że konsolidacja potencjału naukowego jednostek stworzy nowe perspektywy badań i daje szansę na lepsze wyniki podczas kolejnej parametryzacji w 2021 roku oraz będzie miało pozytywny wpływ na jakość kształcenia. Konsolidacja pozwoli również na to, aby WZPiNoS w Stalowej Woli skoncentrował swoją działalność na kierunkach inżynierskich, bo właśnie te wpisują się w strategię rozwoju Stalowej Woli, która określa miasto jako ośrodek innowacyjnego przemysłu – sprofilowanie działań pod tym kątem jest szansą na rozwój wydziału. W związku z tym Rektor KUL poprosił Dziekana i Radę Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie o przygotowanie i przedstawienie do 15 czerwca 2018 r. planu działań wzmacniających kierunki inżynieria środowiska oraz inżynieria materiałowa prowadzonych w Stalowej Woli, w szczególności do przedstawienia działań na rzecz rozwoju potencjału naukowego Instytutu Inżynierii Środowiska. KUL niezmiennie chce rozwijać te kierunki na Wydziale Zamiejscowym i w żadnym wypadku nie rezygnuje z obecności w Stalowej Woli- mówi rzecznik prasowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Lidia Jaskuła.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =