Miasto wyda obligacje na 86 mln zł

Image

Rada Miejska podjęła decyzję o emisji 86 tysięcy obligacji, każda z nich o wartości 1 tys. zł. Samorząd będzie musiał wykupić ten dług do 2030 roku.

Celem emisji obligacji jest sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta związanego z realizacją wydatków majątkowych, w tym także z budżetu Unii Europejskiej na pokrycie wkładu własnego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- Wysokość odsetek jest skalkulowana na WIBOR-ze trzymiesięcznym i marży 2 procentowej. Oczywiście skoryguje to wybór ofert do obsługi obligacji komunalnej, to daje w skali od 2019 roku do 2030 roku kwotę 17 milionów 93 tys. 959 zł- mówi Bogusława Gdula, skarbnik miasta.

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r. Wydatki związane z jej przeprowadzeniem zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Stalowa Wola. Obligacje będą wykupywane w latach 2023 - 2030.

W uchwale budżetowej na 2018 rok zostały zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych na kwotę 86 mln zł. Ma to na celu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Procedura pozyskania środków zewnętrznych w formie emisji obligacji jest dla miasta korzystna gdyż jest uproszczona i daje możliwości elastycznego negocjowania warunków przeprowadzenia emisji między innymi w zakresie ustalenia długiej karencji w spłacie kapitału oraz form ich wykupu.

Wielkość emisji oraz ostateczne terminy jej wykupu ustalono biorąc pod uwagę możliwości finansowe miasta oraz obowiązek zachowania ograniczeń wynikających z ustawy. Przeprowadzona analiza finansowa wykazała, iż emisja na kwotę 86 mln zł pozwoli zachować płynność finansową miasta we wszystkich latach trwania emisji i gwarantuje bezpieczną spłatę zobowiązania.

Przypomnijmy, że już w lipcu 2017 roku Rada Miejska podjęła decyzję o emisji 40 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda na łączną kwotę 40 mln zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego…

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.