Konkurs wiedzy technicznej w CEZ

Image

W Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli zakończył się II Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy Technicznej "Jak to jest zrobione?"

W Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli zakończyła się II edycja Międzypowiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej ,,Jak to jest zrobione?”, który skierowany jest do młodzieży gimnazjalnej powiatów: stalowowolskiego, niżańskiego oraz tarnobrzeskiego.

Patronat nad tegoroczną edycją objęła firma IWAMET Sp. z o.o.

Pierwszy etap konkursu obejmował przygotowanie referatu nt. ,,Certyfikaty i procedury jakości stosowane w zakładach przemysłu lotniczego na przykładzie firmy IWAMET Sp. z o.o.

Komisja konkursowa zakwalifikowała do finału pięciu uczniów, którzy reprezentowali: Gimnazjum Nr 3 w Nisku, Gimnazjum w Starym Narcie, Gimnazjum w Cholewianej Górze, Gimnazjum Katolickie im. bł. ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli oraz Gimnazjum Nr 4 w Stalowej Woli.

Finał konkursu odbył się 1 czerwca 2017 r. w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli. Po sprawdzianie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu kształcenia zawodowego technicznego laureatami zostali:

I miejsce - Mateusz Kołodziej uczeń Gimnazjum w Cholewianej Górze,

II miejsce - Patryk Madej – uczeń Gimnazjum Nr 3 w Nisku,

III miejsce - Katarzyna Bednarz z Gimnazjum w Starym Narcie.

Greta Dębska i Patryk Siwiec zajęli ex aequo czwarte miejsce.

Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody w postaci tabletów natomiast szkoły biorące udział w konkursie otrzymały od firmy IWAMET sprzęt pomiarowy.

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu ,,Powiat stalowowolski stawia na zawodowców”.

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli z ogromnym zaangażowaniem podejmuje działania na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego. Istotnym elementem tego działania jest podejmowanie współpracy z lokalnymi zakładami i firmami w celu dobrania oferty edukacyjnej tak, aby przygotować wykwalifikowanych pracowników dla nowotworzonych stanowisk pracy.

W roku szkolnym 2016/17 działania CEZ zostały objęte patronatem firmy IWAMET Sp. z o.o. , szkoła współpracuje także od kilku lat z firmą Uniwheels Production (Poland) Sp. z o.o.

Obecnie CEZ Stalowa Wola przygotowuje się do rozszerzenia współpracy z HSW S.A. w zakresie promocji kształcenia zawodowego oraz przygotowania uczniów do pracy w HSW.

Jednym z elementów porozumienia będzie modernizacja kierunku kształcenia technik pojazdów samochodowych z uwzględnieniem potrzeb HSW S.A. we współpracy z Politechniką Rzeszowską. W ramach porozumienia uczniowie będą mogli zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu budowy i eksploatacji pojazdów specjalnych i specjalizowanych.

Jest to oferta dla uczniów gimnazjum podejmujących naukę w CEZ Stalowa Wola w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Zmiany te powiązane są również z ofertą edukacyjną Politechniki Rzeszowskiej- Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli, która uruchamia w roku akademickim 2017/18 nowy kierunek studiów: ,,Pojazdy specjalne i specjalizowane” we współpracy z HSW S.A.

Spójne działania szkół, uczelni i zakładów pracy mają bowiem ogromny wpływ na planowanie ścieżki edukacyjnej młodego człowieka i jego kariery zawodowej. Tym bardziej jeśli odbywa się to w miejscu jego zamieszkania.

Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli jest placówką prężnie działającą, kierującą szczególną uwagę na nowoczesne metody kształcenia zawodowego zgodnie z aktualnymi trendami na rynku pracy.

Chcąc nadążyć za potrzebami lokalnego rynku pracy wciąż otwieramy nowe kierunki kształcenia w technikum i szkole branżowej I stopnia.

Od roku szkolnego 2017/18 oferta edukacyjna CEZ obejmuje naukę w:

- 5-letnim Technikum, w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik informatyk, technik elektronik, technik elektryk, technik usług fryzjerskich, technik organizacji reklamy oraz technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

- 3-letniej Branżowej Szkole I stopnia w zawodach: operator obrabiarek skrawających, mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, lakiernik oraz kierowca mechanik.

Więcej na www.cezstalowawola.pl

Artykuł przygotowano w ramach projektu ,,Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś IX - ,,Jakość edukacji i kompetencji w regionie”, Działanie 9.4 ,,Poprawa jakości kształcenia zawodowego”.

Artykuł sponsorowany

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek

Komentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona