RCEZ w Nisku to dobry wybór

Image

RCEZ w Nisku to dobry wybór. Dobry zawód. Lepsza przyszłość…

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku jest szkołą, która kształci zawodowo. Bogata oferta edukacyjna pozwala na swobodny wybór kierunku nauczania. Na poziomie technikum szkoła oferuje nauczanie zawodu: informatyk, mechatronik, elektryk, elektronik, ekonomista, organizacja reklamy, cyfrowe procesy graficzne, odlewnik, obsługa turystyczna, geodeta, systemy i urządzenia energetyki odnawialnej. Szkoła Branżowa I stopnia (dotychczas Zasadnicza Szkoła Zawodowa) kształci natomiast w zawodach: elektryk, elektromechanik i klasie wielozawodowej.

Od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klas pierwszych technikum w zawodzie elektronik oraz informatyk będą mieli możliwość wyboru klasy „cywilnej” lub „mundurowej”. Jak wyjaśnia dyrektor RCEZ w Nisku Wacław Piędel - klasy mundurowe w powstaną w konkretnych zawodach w Technikum Elektronicznym i Technikum Informatycznym, gdyż w wojsku jest zapotrzebowanie na tego typu specjalistów. Wiedza z zakresu elektroniki czy informatyki, zdobyta przez młodzież w naszych technikach, na pewno zostanie w przyszłości wykorzystana przez nich w armii. Powstanie klas mundurowych jest możliwe dzięki porozumieniu o współpracy pomiędzy RCEZ w Nisku a 3 Batalionem Inżynieryjnym wchodzącym w skład Jednostki Wojskowej w Nisku oraz Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

RCEZ w Nisku jest liderem w zapewnieniu swoim uczniom atrakcyjnych praktyk zawodowych w ramach programów współfinansowanych ze środków UE. Nieprzerwanie od 2013 r. chętni uczniowie w zawodach technik elektryk, elektronik, informatyk, mechatronik wyjeżdżają na czterotygodniowe praktyki do Niemiec, a od 2016 r. uczniowie kształcący się w zawodach technik geodeta, ekonomista i organizacja reklamy wyjeżdżają do Hiszpanii. Dobra passa została podtrzymana w edycji 2017 programu Erasmus+, gdyż wniosek RCEZ został sklasyfikowany najwyżej spośród wszystkich szkół w regionie. Dzięki temu uczniowie kolejnych roczników będą mieli także możliwość skorzystania z praktyk poza granicami kraju.

Wysoki poziom kształcenia zawodowego wpływa na zainteresowanie szkół wyższych absolwentami niżańskiego technikum. Uniwersytet Preszowski ze wschodniej Słowacji zaproponował uczniom RCEZ, aby podjęli studia na tej uczelni gdyż ukończenie sprofilowanego kierunku może stać się przepustką do pracy w powstającej tam fabryce Jaguara. Na Słowacji nie prowadzi się obecnie kształcenia pod kątem przemysłu samochodowego, dlatego władze Uniwersytetu zaproponowały współpracę niżańskiej młodzieży uczącej się w zawodzie mechatronik.

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku jest szkołą przyjazną utalentowanym uczniom oraz tym, którzy dopiero chcieliby spróbować swoich sił w zakresie innowacji i wynalazczości oraz wielu innych zawodach. Od wielu lat, dzięki wsparciu nauczycieli uczniowie RCEZ zdobywają najwyższe miejsca w Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości, Innowacji Technicznych oraz w Konkursie Naukowym E(X)plory jak i w konkursach przedmiotowych.

Świat naukowych pasji, badań i innowacyjnych rozwiązań dotyczy także kolejnych kierunków proponowanych przez RCEZ, np. ekonomicznych. Młodzież, dzięki współpracy z Nadsańskim Bankiem Spółdzielczym w Stalowej Woli, korzysta z lekcji prowadzonych przez pracowników banku oraz z praktyk zawodowych w NBS w Stalowej Woli i j filiach banku.

RCEZ w Nisku jest szkołą wyposażoną w nowoczesne pracownie do nauki zawodu, pełnowymiarową halę sportową, internat, otwartą na wielokulturowość i poznawanie języków obcych, wspierającą talenty artystyczne i naukowe. Prężnie współpracuje z firmami i instytucjami oraz angażuje swoich uczniów do pomocy na rzecz potrzebujących.

Więcej informacji na www.rceznisko.pl

artykuł sponsorowany

Przewiń do komentarzy

Komentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona