Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Społ.

Image

Zarząd Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ogłasza konkurs na dyrektora w Zespole Szkół Społecznych im. Armii Krajowej w Stalowej Woli.

Szczegóły naboru znajdują się na stronie internetowej szkoły: www.spoleczna-stalowa.pl

Dokumenty należy przesyłać do 31 maja na adres e-mail Zarządu SSTO: ssto.sw_(at)_onet.pl

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 6 czerwca 2017 r.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO NA STANOWISKO DYREKTORA W ZESPOLE SZKÓŁ SPOŁECZNYCH W STALOWEJ WOLI

12 maja 2017 r. – ogłoszenie o postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektora ZSS w Stalowej Woli na tablicy informacyjnej w szkole, stronie internetowej szkoły, profilu facebookowym oraz w mediach lokalnych.

31 maja 2017 r. – ostateczny termin wyznaczenia przedstawicieli do komisji konkursowej Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

31 maja 2017 r. – termin zakończenia składania ofert.

6 czerwca 2017 r. – posiedzenie komisji konkursowej, przesłuchanie kandydatów i wyłonienie dyrektora Zespołu Szkół Społecznych.

Regulamin konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Społecznych im. Armii Krajowej w Stalowej Woli znajduje się tu:

+ REGULAMIN KONKURSU

artykuł sponsorowany

Komentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona