Nagrodzeni za piękne czytanie

Image

6 kwietnia w MBP podsumowano konkurs pięknego czytania „Czytaj z radością, słuchaj z przyjemnością” zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Melchiora Wańkowicza oraz Publiczną Szkołę Podstawową nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli. W zmaganiach wzięli udział uczniowie klas II i III szkół podstawowych ze Stalowej Woli.

Każdy uczestnik miał za zadanie przeczytać przed komisją konkursową fragment dowolnie wybranej baśni Hansa Christiana Andersena lub Charlesa Perrault’a a także wylosowany tekst ze zbiorów wierszy Juliana Tuwima lub Jana Brzechwy.

Jury oceniało technikę czytania: interpunkcję, dykcję, artykulację głosek, płynność czytania, tempo czytania czy środki artystycznego wyrazu: pauzowanie, modulację głosu, różnicowanie czytania dialogów, akcent zdaniowy, mimikę. Liczyła się również tzw. „intuicja artystyczna”: postawa uczestnika na scenie, sposób trzymania tekstu, kontakt wzrokowy z odbiorcą, radzenie sobie z tremą. Dodatkowo każdy uczestnik mógł otrzymać punkty za artystyczne środki na przykład stroje zgodne z treścią wybranej baśni oraz nieprzekroczenie czasu prezentacji czytanego tekstu. Dzieci przebierały się za kota w butach, księżniczkę, króla, kaczkę....

W kategorii klas II nagrodzono:

I miejsce – Anna Adamczyk z PSP nr 9

I miejsce – Marek Cichoń z PSP nr 5

II miejsce – Hanna Kępa z PSP nr 11

III miejsce – Carmen Rojek z PSP nr 5

W kategorii klas III nagrodzono:

I miejsce – Bartosz Sojecki z PSP nr 9

II miejsce – Konrad Zagulski z PSP nr 1

III miejsce – Weronika Mikucka ze Społecznej Szkoły Podstawowej

III miejsce – Bartosz Czuj z PSP nr 3

– Chcieliśmy poprzez ten konkurs doskonalić umiejętności pięknego czytania, budzić zainteresowanie wartościową literaturą oraz popularyzować książki i czytelnictwo. Nie bez znaczenia jest także uwrażliwienie na piękno słowa pisanego i stworzenie młodym uczniom możliwości prezentacji własnych umiejętności i porównanie ich z umiejętnościami innych – mówią organizatorzy.

Najlepszych nagrodzono nagrodami książkowymi, które zostały wręczone przez Agatę Krzek, przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu UM oraz Lucynę Żmindę - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9.

Przewiń do komentarzy
Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~jolka

I jak zwykle w komisji Stary Belfer na emeryturze, czyli Stasia Bieńko. Tej to wiecznie mało.