Oficjalne wyniki matur 2016

Image

1/5 uczniów przystępujących do egzaminu dojrzałości nie uzyskała zadowalających wyników. Część musi szykować się do poprawki, część może tylko zaśpiewać: znów za rok matura…

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2016 roku przystąpiło 16891 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).

W Powiecie Stalowowolskim

Licea

Największą zdawalnością wśród tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych może pochwalić się LO im. KEN. W tym roku Staszic ukończyło 272 uczniów, wszyscy podeszli do egzaminu maturalnego, zdało 269 czyli 98,9%. W SLO naukę ukończyło 171 osób, wszyscy uczniowie przystąpili do egzaminu dojrzałości, zdało 164, 95,9%. W ZSP nr 2, 29 uczniów z liceum ukończyło naukę i przystąpiło do egzaminu, zdało 25, czyli 86,2%. W ZSP nr 1 naukę zakończyło 147 uczniów, 138 absolwentów szkoły podeszło do egzaminu maturalnego, zdało go 108 uczniów, 78,2%. W sumie 619 uczniów liceów ukończyło szkołę, 610 przystąpiło do egzaminu maturalnego, zdało 566, czyli 92,8%. W kraju maturę zdało 85,2% uczniów liceów.

Technika

W ZSP nr 1 ukończyło technikum 19 uczniów, wszyscy podeszli do egzaminu dojrzałości, zdało 18 osób, czyli 94,7%. W ZSP nr 3 ukończyło szkołę 81 uczniów, 64 absolwentów podeszło do egzaminu, zdało 44, 68,8%. W ZSP nr 2- 142 uczniów ukończyło szkołę, 120 podeszło do egzaminu maturalnego, zdało 79, 65,8%. W CEZ-ie szkołę ukończyło 146 osób, 140 podeszło do matury, zdało 90, a więc 64,3%. Ogólnie naukę w technikach ukończyło w tym roku 388 uczniów, 343 podeszło do egzaminu dojrzałości, zdało 231, a więc 67,3%. W kraju w sumie maturę zdało 68,4% uczniów techników.

Ogółem

W LO KEN na 272 osób maturę zdało 269 uczniów, 98,9%,

W SLO na 171 osób maturę zdało 164 , uczniów 95,9%,

W ZSP 1 na 157 uczniów maturę zdało 126 osób, 80,3%,

W ZSP 2 na 149 osób zdało 104 uczniów, 69,8%,

W ZSP 3 na 64 uczniów zdało 44 osób, 68,8%,

W CEZ na 140 osób zdało 90 uczniów, 64,3%,

Poprawkowe egzaminy pisemne odbędą się 23 sierpnia 2016 r. (wtorek), godz. 9.00, egzaminy ustne: 24 – 26 sierpnia 2016 r. Mają do nich prawo przystąpić jedynie ci, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej w maju/czerwcu, przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został im unieważniony, przystąpili do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został im unieważniony, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminów (nie później niż 12 lipca 2016) złożą do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną. Jak mówią statystyki prawo do egzaminu poprawkowego ma w tym roku zaledwie 15%.

A po maturze na studia

Trwa rekrutacja na studia w Stalowej Woli. Przy wyborze kierunków warto wziąć pod uwagę lokalną ofertę edukacyjną.

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa

Kierunki:

- Mechanika i budowa maszyn (studia inżynierskie I stopnia), specjalności: komputerowo wspomagane wytwarzanie, organizacja produkcji, programowanie i automatyzacja obróbki

- Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (studia inżynierskie I stopnia), specjalności: zarządzanie procesami produkcyjnymi, zarządzanie logistyczne, organizacja i zarządzanie w przemyśle

Na każdy kierunek jest po 60 miejsc. W razie konieczności limit może być zwiększony.

- W tym roku nowością jest, że osoby, które będą przyjęte na I rok studiów, we wrześniu będą mogły odbyć dodatkowe kursy przygotowawcze z matematyki i fizyki bez ponoszenia dodatkowych kosztów w celu wyrównania poziomu, zapoznania się z przedmiotami- mówi kierownik dziekanatu PR Lucyna Iskra.

Takie kursy do tej pory odbywały się w uczelni macierzystej. W tym roku będą dostępne na miejscu.

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie

Kierunki:

- Inżynieria środowiska (studia inżynierskie I i II stopnia), specjalności I st.: zasoby wodne - ich zanieczyszczenie i uzdatnianie, rekultywacja terenów zdegradowanych

- Inżynieria materiałowa (studia inżynierskie I stopnia), specjalności: materiały kompozytowe i biomateriały

Na każdy kierunek jest po 30 miejsc. Limit może być zwiększony.

Osoby wybierające kierunki techniczne w Stalowej Woli mogą liczyć na stypendia, również od miasta (stypendium motywacyjne) ufundowane przez Prezydenta Stalowej Woli w wysokości 300 zł dla każdego studenta 1 roku studiów technicznych. Na drugim i w kolejnych latach studiów, stypendium 300 zł dostaje każdy student, który osiągnie średnią ocen 3,5 lub 400 zł, gdy średnia jego ocen wyniesie 4,1. Do tego również dochodzą stypendia socjalne i naukowe.Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~guma

na staszku wszystkich dopuścili do matury w tym roku??