Komu dofinansowanie do wyprawki szkolnej

Image

Sprawdź czy możesz ubiegać się o dofinansowanie do zakupu wyprawki szkolnej. Wysokość dofinansowania w roku szkolnym 2016/2017 wynosi od 170 zł do 770 zł.

Trwają wakacje, a tuż po nich trzeba będzie wrócić do szkoły wyposażonym w zeszyty, książki, przybory szkolne, plecaki, torby, nowe buty i ubrania, a to kosztuje i to słono. Na jedno dziecko w tym przypadku „pójdzie” co najmniej 500 zł. Nie wszyscy wiedzą, że niektórzy na wyprawkę szkolną mogą otrzymać dofinansowanie.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie do zakupu podręczników w roku szkolnym 2016/2017 to pomoc przewidziana dla:

- uczniów słabowidzących,

- uczniów niesłyszących,

- uczniów słabosłyszących,

- uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

- uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

- uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

- uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (szczegółowe informacje znajdują się w rozporządzeniu).

Dzieci i młodzież wymieniona wyżej musi uczęszczać w roku szkolnym 2016/2017 do: klasy VI szkoły podstawowej lub klasy III gimnazjum, lub zasadniczej szkoły zawodowej, lub liceum ogólnokształcącego, lub technikum, lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym praz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wnioski o dofinansowanie do zakupu podręczników należy złożyć w szkole, do której będzie uczęszczać uczeń w roku szkolnym 2016/2017. Planowany termin składania wniosków: od 29 sierpnia do 9 września 2016 roku.

Dofinansowanie kosztów zakupu podręczników rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów lub pełnoletnim uczniom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura, rachunek, paragon). Istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów nabycia podręczników na podstawie oświadczenia o zakupie.

Według Ministerstwa Edukacji Narodowej w 2015 r. z programu skorzystało 153.654 uczniów, w tym 70.669 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 2 =