Gdy picie staje się problemem…

Image

„Wychodząc z uwikłania 3 ” – to projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Równowaga”, którego jednym z celów jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym członków rodzin dotkniętych uzależnieniem.

Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Narastanie problemu alkoholowego skłania niepijących członków rodziny do szukania sposobów pozwalających im przetrwać w sytuacji permanentnego stresu, braku poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, niemożności zaspokojenia elementarnych potrzeb psychologicznych, a czasami również biologicznych.

Konsekwencją życia z partnerem nadużywającym alkoholu może być współuzależnienie. Życie w długotrwałym stresie spowodowanym piciem osoby bliskiej i brak skuteczności własnych działań nakierowanych na rozwiązanie problemu picia powodują poważne konsekwencje psychologiczne.

Współuzależnienie nie jest chorobą - jest zespołem nieprawidłowego przystosowania się do sytuacji problemowej. Koncentrując się na szukaniu sposobu ograniczenia picia partnera, osoba współuzależniona nieświadomie przejmuje odpowiedzialność i kontrolę za jego funkcjonowanie, co w efekcie ułatwia pijącemu dalsze spożywanie alkoholu.

Na temat choroby alkoholowej krąży wiele mitów i stereotypów, które utrudniają zwrócenie się po pomoc i konstruktywne rozwiązanie problemu. Wiele osób sądzi, że w rodzinie dotkniętej uzależnieniem jednego jej członka, pomoc, jeśli w ogóle wiedzą o jej możliwości, istnieje tylko dla osoby pijącej. Adresatami projektu są osoby, na których życie niszczący wpływ ma uzależnienie bliskiej osoby. Często nie wiedzą one, gdzie mogą zwrócić się po pomoc i że w ogóle taka pomoc jest dla nich możliwa.

Osoby współuzależnione wymagają pomocy i mogą uzyskać poprawę stanu zdrowia psychosomatycznego, jeśli skorzystają z profesjonalnej i fachowej pomocy. Najbliższa placówka oferująca taką pomoc to Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Staszica 4 tel. ( 15) 843 31 19.

Realizując ten projekt Stowarzyszenie „Równowaga” chce zwrócić szczególną uwagę na to, że niezależnie od tego, czy pijący podejmie leczenie, czy nie, czy zatrzyma picie, czy będzie pił dalej – osoby współuzależnione mogą poprawić jakość swojego życia i życia swoich dzieci. Trudno jest im to jednak zrobić bez przyjęcia fachowej pomocy z zewnątrz.

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu przez Zarząd Województwa Podkarpackiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.


Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =