NawigacjaStart » Forum » Stalowa Wola » Szkoła i studia »
Nowy Temat Odpowiedz
« 1 2 3
Szkoła TORUS i CBA,
Posty: 12
Dołączył: 12 Marz 2019r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 20 Marz 2019r. 07:51  
Cytuj
Dla tych, którzy nie mają czasu szukać - fragment raportu NIK o kształceniu w szkołach dla dorosłych.

Kontrolę przeprowadzono w pięciu publicznych szkołach dla dorosłych i 15 szkołach niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych6 dla dorosłych (z wyłączeniem szkół artystycznych i specjalnych),
na terenie pięciu województw (mazowieckiego, opolskiego, podlaskiego, śląskiego i świętokrzyskiego)
oraz czterech właściwych terytorialnie starostwach powiatowych i jednym urzędzie miasta
na prawach powiatu. Szczegółowy wykaz jednostek kontrolowanych zawarto w załączniku nr 5.3.
do Informacji.
Kontrolę przeprowadzono od 27 września 2016 r. do 31 stycznia 2017 r. Badaniami kontrolnymi
objęto lata szkolne od 2013/2014 do 2015/2016, a także zdarzenia przed i po tym okresie, mające
znaczenie dla kontrolowanej działalności.
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie skuteczność kształcenia w kontrolowanych szkołach
dla dorosłych. W objętych kontrolą placówkach z ponad 20 tysięcy osób rozpoczynających naukę, ukończyło ją tylko 21 procent. Egzaminy zewnętrzne zdało niespełna 8 procent
słuchaczy, w tym maturę jedynie 2 procent16. NIK ustaliła, że wskaźniki zdawalności zarówno egzaminu maturalnego, jak i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
w publicznych szkołach dla dorosłych były znacznie wyższe, niż w szkołach niepublicznych, które mają dominującą rolę w kształceniu osób dorosłych. Wskaźniki zdawalności świadczą o lepszej jakości kształcenia dorosłych w placówkach publicznych.
Przyjęte rozwiązania nie zapobiegają też zjawiskom patologicznym, w tym przede wszystkim wyłudzaniu dotacji przez część szkół niepublicznych. W 40 procentach skontrolowanych tego typu placówek stwierdzono nieprawidłowości polegające na zawyżeniu w sprawozdaniach liczby uczniów, którzy uczestniczyli w co najmniej 50 procent obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu – co pozwalało na uzyskanie wyższej niż należna dotacji. W 20 procentach szkół skala nieprawidłowości wskazywała wręcz na możliwość popełnienia przestępstwa.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 732
Dołączył: 2 Lip 2008r.
Skąd: Stalowa Wola
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 20 Marz 2019r. 07:51  
Cytuj

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 12
Dołączył: 12 Marz 2019r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 20 Marz 2019r. 21:17  
Cytuj
Raport NIK - c.d

W 2016 r. z publicznych pieniędzy wydatkowano ponad 1,2 md zł na finansowanie szkół dla dorosłych (w tym dotacje dla szkół niepublicznych przekazywane szkołom przez powiaty). Szkoły niepubliczne, które kształcą 4 na 5 dorosłych, otrzymują rocznie średnio ok. 3 tys. zł dotacji na każdego słuchacza, który uczęszcza na minimum połowę obowiązkowych zajęć w miesiącu (wymagane są własnoręczne podpisy słuchaczy na listach obecności).

Kluczem do otrzymania dotacji są podpisywane przez słuchaczy listy obecności. Od września 2014 r. w szkołach dla dorosłych wprowadzono wymóg potwierdzania przez słuchaczy własnoręcznym podpisem obecności na poszczególnych godzinach zajęć edukacyjnych. Wymóg ten ma istotne znaczenie w kontekście przyznawania dotacji - przysługuje ona szkołom niepublicznym na każdego słuchacza, który uczestniczył w przynajmniej 50 proc. zajęć lekcyjnych w danym miesiącu.

Takie uwarunkowania sprzyjają nadużyciom. Różnego rodzaju nieprawidłowości związane z prowadzeniem list obecności stwierdzono w sześciu szkołach. Chodzi o fałszowanie podpisów na listach obecności (w dwóch szkołach niepublicznych), uzupełnianie list po odbyciu zajęć edukacyjnych albo składanie podpisów jeszcze przed ich przeprowadzeniem. Z ustaleń NIK, wynika, że trzy szkoły niepubliczne (spośród 15 skontrolowanych) mogły w ten sposób wyłudzić dotacje. NIK złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 2
Dołączył: 18 Cze 2019r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 26 Cze 2019r. 08:19  
Cytuj
Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało właścicielkę szkoły TORUS Ewę P. w sprawie wyłudzenia co najmniej 75 tys. zł z subwencji MEN.

Kobieta jest właścicielką sieci szkół licealnych i policealnych działających na terenie kilku województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Centrum Kształcenia Torus mieści się również w Stalowej Woli.

Czynności procesowe wciąż trwają, badane są kolejne wątki związane z działalnością placówek oświatowych, przesłuchiwani są świadkowie. Również w naszym mieście prowadzone było śledztwo, wzywano do przesłuchania osoby, które uczyły się w szkole lub ich nazwiska widniały na listach uczniów.

W związku z powyższym Delegatura Centralnego Biuro Antykorupcyjnego w Rzeszowie informuje, że osoby posiadające wiedzę w zakresie wytwarzania nierzetelnej dokumentacji, a zwłaszcza składania podpisów potwierdzających ich udział w zajęciach, w których faktycznie nie uczestniczyli, proszone są o bezzwłoczny kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (17) 784 37 50 w dni robocze w godzinach od 7.00 do 19.00 do 28 czerwca 2019 roku, lub całą dobę pod numerem 800 808 808. Postawa osób, o których mowa może mieć znacznie dla późniejszej oceny formalno-prawnej zaistniałych z ich udziałem zdarzeń, ponieważ w prowadzonym postępowaniu należy liczyć się z kolejnymi zatrzymaniami, na co wskazuje rozwojowy charakter śledztwa - informuje Wydział Komunikacji Społecznej CBA.

Dodatkowo prosimy o zgłaszanie się osób, które pracownicy szkoły próbowali namawiać, aby nie składali oświadczeń o uczęszczaniu do szkoły.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 140
Dołączył: 5 Lis 2013r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 26 Cze 2019r. 21:50  
Cytuj
Dlaczego ktos ma korzystac ze środków publicznych- skoro nie uczęszczał na zajęcia BA nawet nie chciał na inne niż się zapisał( to mój przypadek). Zapisałam siè na kierunek, którego potem nie otworzyli i okazuje się że mnie zapisali na coś innego o czym nie miałam pojęcia że tak może być....po kilku latach dowiaduję się że chodziłam na zajęcia.. JAKIE... i jeszcze podpisy że byłam...szok... teraz wydzwaniają żebym przyjechała potwierdzić że tak było...kpiny..

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 38
Dołączył: 12 Sty 2015r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 27 Cze 2019r. 07:54  
Cytuj
Jak zaczęła się ta cała afera dostałam telefon, aby jak najszybciej zgłosić się do sekretariatu i podpisać jakiś ważny papier. Na pytanie, cóż to za dokument dostałam odpowiedź że jak Pani przyjdzie to się dowie.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 140
Dołączył: 5 Lis 2013r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 27 Cze 2019r. 20:12  
Cytuj

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 140
Dołączył: 5 Lis 2013r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 27 Cze 2019r. 20:13  
Cytuj

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
« 1 2 3
Nowy Temat Odpowiedz

NawigacjaStart » Forum » Stalowa Wola » Szkoła i studia »