NawigacjaStart » Forum » Okolice » Nisko »
Nowy Temat Odpowiedz
1 2 »
Szlam zamiast wody w Nisku, Informacja dla mieszkańców
Posty: 20
Dołączył: 13 Lut 2009r.
Skąd: stalowa
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 29 Lis 2012r. 20:10  
Cytuj
W ciągu ostatnich 2 tygodni wielu mieszkańców Niska przeżyło horror, kiedy to z kranów zamiast wody płynął rudo-czarny szlam. Oczywiście był to skutek wielokrotnego zakręcania kurka w miejskim wodociągu przez Miejski Zakład Komunalny, którego prezesem jest p. Zbigniew Kuziora.
Efektem tych zabiegów była też wizyta u Burmistrza Niska p. Juliana Ozimka 2 energicznych mieszkanek osiedla Tysiąclecia.
Wynikiem burzliwej dyskusji jest umowa z Burmistrzem i Prezesem Wodociągów o rekompensacie/ zadośuczynieniu DLA WSZYSTKICH POSZKODOWANYCH pod jednym warunkiem: WYMAGANE JEST WYSŁANIE DO MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO PISMA Z ZAŻALENIEM I UPOMNIENIEM SIĘ O WYPŁATĘ TAKIEGO ZADOŚĆUCZYNIENIA - każdy z osobna.
Wielu mieszkańców, którzy już zdecydowali się na ten krok, dopomina się rezygnacji z zapłaty za 3 miesiące za wodę i ścieki.
To chyba bardzo rozsądne żądanie.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 732
Dołączył: 2 Lip 2008r.
Skąd: Stalowa Wola
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 29 Lis 2012r. 20:10  
Cytuj

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 5
Dołączył: 28 Lis 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 29 Lis 2012r. 20:46  
Cytuj
O jakim osiedlu mówisz? Jak jestem z "tysiąca" tez moge sie o cos takiego ubiegać?

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 4573
Dołączył: 20 Lut 2009r.
Skąd: stalowa wola
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 29 Lis 2012r. 21:22  
Cytuj
A Co z filtrami w pralkach i zmywarkach które szlag trafił ehhh.
Ma ktoś wzór pisma

"Są tylko trzy prawdziwe sporty: Walki byków, wspinaczka, motorsport, a reszta to tylko gry". - Ernest Hemingway.
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 20
Dołączył: 13 Lut 2009r.
Skąd: stalowa
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 29 Lis 2012r. 21:33  
Cytuj
...a proszę.

Do Prezesa
Miejskiego Zakładu Komunalnego Nisko Sp. z o.o. w Nisku przy ul. Szklarniowej 1
mgr inż. Zbigniew Kuziora

Ja niżej podpisany mieszkaniec miasta Nisko zwracam się do Pana Prezesa o ZADOŚĆUCZYNIENIE w postaci nie pobierania opłat za wodę i ścieki za okres trzech najbliższych miesięcy za niżej wymienione szkody:

1. Długotrwały i uciążliwy brak wody ze szczególną eskalacją problemu w ciągu ostatnich 2 tygodni.
2. Fatalną jakość dostarczanej wody; nierzadko cieknący z kranów żółto-czarny szlam. Jakość wody została zademonstrowana Panu Prezesowi w dniu 28.11.2012 w obecności Burmistrza Gminy i Miasta Nisko p. Janusza Ozimka.
3. Nagminne lekceważenie mojej osoby poprzez brak jakichkolwiek informacji – ogłoszeń o wystąpieniu braku wody oraz jej złej jakości.
4. Znaczne obciążenie mojego domowego budżetu koniecznością zakupu wody zdatnej do spożycia. Ciecz z miejskiego wodociągu do takiej niestety nie należy, co potwierdzają okresowe badania przeprowadzane przez akredytowane laboratorium SGS Eko-Projekt ul. Cieszyńska 52 a, 43-200 Pszczyna.
5. Nagminne zatykanie się rur odpływowych, filtrów, sitek w zlewach, słuchawek prysznicowych, spłuczek klozetowych przez wyżej wspomniany szlam.
6. Kosztowne uszkodzenia sprzętu wykorzystującego wodę typu: pralka, zmywarka. Uszkodzenia odzieży podczas prania (przebarwienia powodujące ich zniszczenie).
Jednocześnie informuję Pana Prezesa, że odmowa powyższego ZADOŚĆUCZYNIENIA będzie skutkowała podjęciem przeze mnie działań mobilizujących mieszkańców miasta Nisko i uczestnictwa w pozwie zbiorowym z pomocą portalu: www.pozywamy-zbiorowo.pl lub pokrewnego. Cel pozwu: ODSZKODOWANIE za wieloletni uszczerbek na zdrowiu.
Ponadto domagam się:
- bieżącej, rzetelnej informacji (w postaci ogłoszenia) odnośnie wszelkich problemów związanych z wodą
- jasnej i potwierdzonej informacji o terminie całkowitego zlikwidowania przekroczeń występujących w wodzie, szkodliwych dla zdrowia pierwiastków: nikiel, żelazo, mangan.


…………………………………………….. ……………………………………..
miejsce zamieszkania podpis

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 20
Dołączył: 13 Lut 2009r.
Skąd: stalowa
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 2 Gru 2012r. 16:34  
Cytuj
Wysyłajcie pisma - "dla zasady".

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 135
Dołączył: 23 Lut 2011r.
Skąd: Nisko
Ostrzeżenia: 80%
ff
Wysłany: 2 Gru 2012r. 17:38  
Cytuj
czy Ktoś potwierdza że takie pismo ma jakiś sens? dlaczego nie ma oficjalnego komunikatu w tej sprawie, coś mi tu "śmierdzi" tak jak ta woda z kranu. Skoro Ozimek zawarł jakieś porozumienie z Kuziorą to powinien wydać oficjalne oświadczenie w lokalnych mediach żeby wszyscy o tym się dowiedzieli lub Kuziora jest zobowiązany poinformować odbiorców o zaistniałym porozumieniu. Czy Ktoś pisał takie pismo i dostał rekompensate w postaci niepłacenia wspomnianych 3 miesięcy. Jeśli to prawda to Ozimka i Kuziore powinni wziąść za dupy że robią wszystko żeby mieszkańcy się o tym nie dowiedzieli, no chyba że to wszystko ściema dlatego albo podziękujmy zakładającemu ten post i będziemy mieć espomnianą rekompensate albo stwiedzimy że jest idiotą który chce nas wkręcić bo jak wszyscy wiemy nie jeden już pisał i gówno z tego wyszło .

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 4573
Dołączył: 20 Lut 2009r.
Skąd: stalowa wola
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 2 Gru 2012r. 17:39  
Cytuj
Wydrukowane 5 sztuk, zostanie rozpropagowane poprzez ksero w ni8sku

"Są tylko trzy prawdziwe sporty: Walki byków, wspinaczka, motorsport, a reszta to tylko gry". - Ernest Hemingway.
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 2310
Dołączył: 5 Marz 2009r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 2 Gru 2012r. 19:25  
Cytuj
CYTAT

Uchwała Nr XVIII/177/08
Rady Miejskiej w Nisku
z dnia 29 kwietnia 2008r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków


Rozdział VIII
Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej


§ 21
1. Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.
2. O przewidywanych zakłóceniach w realizacji usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwo uprzedza Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 22
O planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości Przedsiębiorstwo informuje Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 2 dni przed planowanym terminem.

§ 23
W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje Odbiorcę o jego lokalizacji i warunkach korzystania.

(...)
Rozdział X
Standardy obsługi Odbiorców usług
Sposób załatwiania reklamacji oraz wymiana informacji w zakresie zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków

§ 32
W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo lub organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej obniżenia jakości dostarczanej wody Odbiorcy przysługuje upust na zasadach określonych w Umowie.

§ 33
1. W przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z regulaminem lub przerw w dostawach wody, Odbiorca może złożyć pisemną reklamację w terminie 7 dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usługa została wykonana, lub miała być wykonana.
2. Reklamacja może zostać wniesiona w innych niż wymienione w ust. 1 przypadkach niewykonania, lub nienależytego wykonania usługi.
3. Reklamacja powinna zawierać:
a/ imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy,
b/ przedmiot reklamacji,
c/ przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
d/ zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie,
e/ numer i datę Umowy,
f/ podpis Odbiorcy.
4. Zgłoszona reklamacja wymaga pisemnego potwierdzenia jej przyjęcia oraz ewidencji w rejestrze reklamacji Przedsiębiorstwa.
5. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:
a/ nazwę Przedsiębiorstwa,
b/ powołanie podstawy prawnej,
c/ rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji,
d/ pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie,
e/ podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.
7. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
8. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego odszkodowania lub należności.
9. Zaliczenie odszkodowania lub przyznanych należności na poczet przyszłych należności Odbiorcy może nastąpić jedynie na wniosek Odbiorcy.


źródło: http://nisko(...)isko.doc

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 135
Dołączył: 23 Lut 2011r.
Skąd: Nisko
Ostrzeżenia: 80%
ff
Wysłany: 3 Gru 2012r. 19:54  
Cytuj
Nie pytałem o to czy się odszkodowanie należy bo to jest oczywista oczywistość, tylko czy Ktoś składał i dostał pozytywną odpowiedź czyli np. ulgę w opłatach na 3 miesiące, jeśli nie to te powyższe przepisy które tu cytowałeś i ten cały post o dupe rozbić, tyle w tym temacie.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 2310
Dołączył: 5 Marz 2009r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 4 Gru 2012r. 07:39  
Cytuj
To zamiast siedziec na dupsku przed kompem i czekac, az ktos zalatwi sprawe za Ciebie, poda gotowca, jeszcze najlepiej poleci za Ciebie do MZK, rusz swoj tylek i zloz reklamacje. Wtedy sie dowiesz, czy odszkodowanie dostaniesz. Wlasnie przez takie idiotyczne postepowanie jakie reprezentujesz Ty i reszta mieszkancow, MZK ma Was w dupie, bo wie, ze chocby gowno pompowalo w kran, to i tak palcem nie kiwniecie. W tym co przytoczylem jest napisane wyraznie, ze odszkodowanie sie nalezy, wiec dlaczego mialbys go nie dostac? Ano dlatego, ze napisanie skargi wymaga zaangazowania, a to juz zbyt wiele. A zatem na zdrowie. Pozdrawiam.

PS. "jak wszyscy wiemy nie jeden już pisał i gówno z tego wyszło" mozesz rozwinac temat? kto pisal? co (tresc)? do kogo? kiedy? Widac cos wiesz, ale sam nie powiesz, od innych wymagasz szczegolowych relacji. Ja wiem o jedenj sprawie, ze ktos pisal i dostal. Czekam na dalsze informacje od Ciebie. No i, zgodnie z tym co przytoczylem wyzej (wedlug Ciebie rzecz malo istotna) MZK odmawiajac przyjecia reklamacji musi sie powolac na odpowiednie przepisy. Napisz mi, jakie to przepisy przedstawilo MZK, bo jesli zadnych, to odrzucenie reklamacji nie ma zadnej mocy i reklamacja powinna zostac uznana.

Na koniec zacytuje Twoj post, odpowiednio go skaracajac: "czy Ktoś składał i dostał pozytywną odpowiedź ... jeśli nie to te powyższe przepisy ... o dupe rozbić". Rozumiesz co w tym miejscu napisales? Napisales, ze jezeli zlozysz reklamacje, poprawna, sluszna, ktorej zlozenie gwarantuje Ci uchwala rady miasta dot. dostaw wody, ktorej podlega MZK, a jasnie ksiaze Kuziora spojrzy na nia, podrze i powie, ze olewamy goscia, to niestety, ale przepisy mozna sobie w dupe wsadzic. Czlowieku, te przepisy sa po to, zeby Kuziora sie do nich stosowal, nie odwrotnie. Wiec gdybanie na temat, czy pan Kuziora zechce zastosowac sie do przepisow czy nie i czy w zwiazku z tym warto w ogole jest walczyc o swoje, to myslenie na poziomie plebsu, dla ktorego kazdy urzednik to Pan, przed ktorym moga jedynie lezec krzyzem i blagac. Niestety jest to postawa ogromnej wiekszosci mieszkancow Niska. I jest jak jest. Pozdrawiam.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 496
Dołączył: 3 Lis 2011r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 12 Gru 2012r. 22:35  
Cytuj
od tej wody eRNIm się we łbach poprzewracało......szczególnie na drogach...

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 2310
Dołączył: 5 Marz 2009r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 12 Gru 2012r. 22:58  
Cytuj
Dziękujemy. Twój głos wniósł tak wiele do dyskusji, że aż mi słów brakuje, by wyrazić uznanie dla Ciebie. Napisz nam coś jeszcze. Może coś głupszego, albo coś śmiesznego? Pozdrawiam.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 20
Dołączył: 13 Lut 2009r.
Skąd: stalowa
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 4 Lut 2013r. 19:56  
Cytuj
Panie Prezesie Wodociągów.
Dlaczego w dalszym ciągu okłamujesz ludzi zamieszczając na stronach MZK NIEPRAWDZIWE informacje o stanie wody w Nisku!!!!!
Czy ty sobie kpisz z ludzi lub uważasz wszystkich za idiotów!!!!
Ponad 2 tygodnie temu zostały upublicznione na stronie:
http://www.pssenisko.com.pl/woda.html
nowe wyniki badań, których puenta brzmi: JAKOŚĆ WODY W BADANYM ZAKRESIE NIE ODPOWIADA WYMAGANIOM!!!!!!!!
Jakoś nie śpieszno ci do uaktualnienia strony MZK ( http://www.mzkni(...)nia-wody )

Panie Burmistrzu Ozimek
Co Pan na takie jawne i świadome wprowadzanie ludzi w błąd?????????
Czyj to pomysł: Pana czy jego???????

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 2310
Dołączył: 5 Marz 2009r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 22 Lut 2013r. 09:18  
Cytuj
Do mieszkających w Nisku mam pytanie, czy u Was również po zakończeniu prac z podłączaniem nowych filtrów i przepięciu nareszcie do nowego ujęcia woda w kranach wróciła do swojej niżańskiej postaci, czyli nabrała ostatnio koloru takich średnio przenoszonych szczyn? Czy orientuje się ktoś, czy to już koniec prac związanych z uzdatnianiem wody pitnej i czy można już spokojnie zacząć pić te żółtawo-brunatne ścieki? Czy może pan prezesina z MZK razem z niemotą z UGiM jeszcze coś będą przy rurach gmerać? Przede wszystkim chodzi mi jednak o to, czy i u Was "woda" nabrała koloru? Pozdrawiam.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 135
Dołączył: 23 Lut 2011r.
Skąd: Nisko
Ostrzeżenia: 80%
ff
Wysłany: 22 Lut 2013r. 10:05  
Cytuj
No to coś na podniesienie ciśnienia, wczoraj w Leliwie podali informację, potwierdzoną przez urząd miasta, że mieszkańcy Niska od 1 maja 2013 będą płacić więcej za kanalizację, a dokładnie za to że deszcz i śnieg ( po roztopieniu ) ścieka do studzienek kanalizacyjnych czyli tak zwany podatek od warunków atmoswerycznych, jest już coś takiego chyba w Poznaniu, w gminie się tłumaczą że to wymysł zakładu komunalnego. Reasumując nie dość że syf płynie z kranów to jeszcze dopierdolą jakiś podatek z kosmosu. No to czekam na reakcje mieszkańców Niska.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 791
Dołączył: 20 Lip 2010r.
Skąd: Kielce
Ostrzeżenia: 60%
ff
Wysłany: 22 Lut 2013r. 10:51  
Cytuj
CYTAT
No to coś na podniesienie ciśnienia, wczoraj w Leliwie podali informację, potwierdzoną przez urząd miasta, że mieszkańcy Niska od 1 maja 2013 będą płacić więcej za kanalizację, a dokładnie za to że deszcz i śnieg ( po roztopieniu ) ścieka do studzienek kanalizacyjnych czyli tak zwany podatek od warunków atmoswerycznych, jest już coś takiego chyba w Poznaniu, w gminie się tłumaczą że to wymysł zakładu komunalnego. Reasumując nie dość że syf płynie z kranów to jeszcze dopierdolą jakiś podatek z kosmosu. No to czekam na reakcje mieszkańców Niska.


Mistrzu przepięcie było, więc woda spełnia normy.

Nie ma takiego okrucieństwa ani takiej niegodziwości, której nie popełniłby PiS, kiedy pojawi się zagrożenie w postaci utraty władzy.
Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 135
Dołączył: 23 Lut 2011r.
Skąd: Nisko
Ostrzeżenia: 80%
ff
Wysłany: 22 Lut 2013r. 11:02  
Cytuj
gdybyś dobrze czytał to byś zobaczył że chodzi mi o nowy poroniony podatek, a nie o syf który płynął, płynie i będzie płynął z niżańskich kranów.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 26
Dołączył: 1 Maja 2007r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 22 Lut 2013r. 14:04  
Cytuj
Szopen u mnie to samo woda w koloże żółtym.Pisemko o reklamację złożone zero odzewu pewnie poszło do kosza

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 189
Dołączył: 5 Wrz 2012r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 60%
ff
Wysłany: 22 Lut 2013r. 19:04  
Cytuj
ja myślę że warto było by się zastanowić nad oddaniem sprawy do jakiejś poważnej kancelarii prawnej w celu analizy możliwości napisania pozwu zbiorowego przeciwko Kuziorze i Ozimkowi .. preciez tych 2 typów przez wiele miesięcy narażali i narażają setki jak nie tysiące ludzi na poważne zagrożenie zdrowie i życia to jest absolutny skandal w 21 wieku żeby przez takich kałmuków Nisko cofało się do średniowiecza - mieszkańcy powinni rozpatrzyć możliwosć skierowania do sądu pozwu zbiorowego tak żeby ich dzieci musiały jeszcze płacić i przewalać gnój żeby spłacić i tępotę i idiotyzmus.... koniec z prowizorką i leniswem doprawionym bezmózgowiem powiatowych kacyków....wykrzyknikwykrzyknikwykrzyknikwykrzyknikwykrzyknikwykrzyknikwykrzyknikwykrzyknikwykrzyknikwykrzyknikwykrzyknikwykrzyknikwykrzyknikwykrzyknik

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 538
Dołączył: 15 Marz 2011r.
Skąd: Nisko, Ulanów
Ostrzeżenia: 40%
ff
Wysłany: 24 Lut 2013r. 09:42  
Cytuj
sprawa dla reportera...

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 36
Dołączył: 17 Lut 2008r.
Skąd: Nisko
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 5 Marz 2013r. 20:41  
Cytuj
dzisiaj znowu caly dzień płynie mirinda z kranu, obiecanki o czystej wodzie i dalej nic...

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 61
Dołączył: 9 Maja 2010r.
Skąd: okolice RsT
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 5 Marz 2013r. 21:29  
Cytuj
Podobno od wczoraj leci woda z dodatkami.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 2310
Dołączył: 5 Marz 2009r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 5 Marz 2013r. 21:40  
Cytuj
Owszem, leci żółta woda z czarnym pyłem/piachem. To już ta wspaniała, na którą czekaliśmy. Nowa woda, z wielkiej inwestycji jaką przeprowadziło miasto i MZK jak sądzę, za grube pieniądze. Podobno, chodzą słuchy, jest gorsza niż ta sprzed "uzdrowienia".

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 77
Dołączył: 6 Lis 2010r.
Skąd: NsO
Ostrzeżenia: 0%
ff
Wysłany: 5 Marz 2013r. 22:30  
Cytuj
Przecież ogłoszenie było....ze 4 i 5 beda cos z woda robic

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
Posty: 2310
Dołączył: 5 Marz 2009r.
Skąd:
Ostrzeżenia: 20%
ff
Wysłany: 6 Marz 2013r. 08:22  
Cytuj
Owszem, tyle, że ta woda jest od dwóch tygodni syfiasta. Liczę, że ten zabieg płukania wreszcie coś zmieni. I tak zresztą czekam na wyniki badań wody, któe miały być ogłoszone lada dzień i czekam, czekam... ważne, czy wreszcie parametry się zmienią.

Profil 
Prywatna wiadomość 
 
 
1 2 »
Nowy Temat Odpowiedz

NawigacjaStart » Forum » Okolice » Nisko »