Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – co dalej?

Image

W stosunku do przedsiębiorców, którzy nie złożyli wniosku o upadłość w wymaganym terminie, może zostać ogłoszony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej. Jakie możliwości zarobku ma wówczas były przedsiębiorca? Jak uniknąć takiego zakazu?

Co oznacza zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Zakaz prowadzenia działalności ma charakter prewencyjny – stanowi on ochronę innych uczestników biorących udział w obrocie gospodarczym przed działaniem nieuczciwego przedsiębiorcy. Dla osoby, w stosunku do której został orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, oznacza on tyle, że nie może ona:

• prowadzić działalności na własny rachunek,

• prowadzić działalności gospodarczej w ramach spółki cywilnej,

• pełnić funkcji zarządcy sukcesyjnego, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej,

• być reprezentantem lub pełnomocnikiem osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności, spółki handlowej, przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia.

Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do przedsiębiorcy ma dla niego daleko idące skutki – od tego momentu nie może on zarabiać w dotychczasowy sposób.

Kiedy należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Na okres od 1 do 10 lat zakaz prowadzenia działalności gospodarczej sąd może orzec w stosunku do osoby, która nie złożyła w ustawowym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Wielu przedsiębiorców zapomina o obowiązkach wynikających z ustawy Prawo upadłościowe. Kiedy należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości obowiązuje przedsiębiorcę, który stał się niewypłacalny. Kiedy można mówić o niewypłacalności? Zgodnie z art. 11 ustawy Prawo upadłościowe dłużnik jest niewypłacalny wówczas, gdy utracił zdolność do wykonywania swoich zobowiązań finansowych. Przyjmuje się, że taki stan ma miejsce wówczas, gdy opóźnienie w regulowaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. W przypadku osób prawnych o niewypłacalności mówi się również wówczas, gdy ich zobowiązania pieniężne przekraczają wartość ich majątku, a stan ten utrzymuje się dłużej niż przez 24 miesiące.

Jakie możliwości zarabiania ma przedsiębiorca z zakazem prowadzenia działalności?

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oznacza dla dłużnika, że nie może on zarobkować poprzez:

• prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek,

• prowadzenie działalności w ramach spółki cywilnej.

Upadły nie ma też prawa pełnić funkcji zarządcy sukcesyjnego czy członka rady nadzorczej. Zakaz obejmuje też reprezentację osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie tej działalności.

Orzeczenie w stosunku do byłego przedsiębiorcy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej oznacza, że ma on ograniczone możliwości zarobkowania. Jeżeli chce on pozostać w dalszym ciągu aktywny zawodowo, pracę może świadczyć na podstawie umowy o pracę lub podpisać ze zleceniodawcą umowę cywilnoprawną, np. umowę zlecenia.

Więcej na ten temat można przeczytać również na stronie https://kancelaria-slaski.pl/category/upadlosc-przedsiebiorstwa.

Jak uchronić się przed zakazem prowadzenia działalności?

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga znajomości nie tylko branży i rynku, ale również prawa. Ponieważ niewielu przedsiębiorców ma czas, by zgłębiać zmieniające się przepisy, dobrym pomysłem jest nawiązanie współpracy z kancelarią prawną specjalizującą się w obsłudze firm. Radca prawny może pomóc na każdym etapie rozwoju firmy, w tym przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości – gdyby okazało się, że jest to niezbędne.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.