Budżet Miasta Stalowa Wola uchwalony

Image

Po burzliwej dyskusji radni miejscy uchwalili budżet miasta na 2020 rok.

BUDŻET W LICZBACH

Planowane dochody: 351.989.783,24 (z czego 322.343.939,12 zł to dochody bieżące, a 29.645.844,12 zł dochody majątkowe).

Planowane wydatki 351.989.783,24 (z czego 300 003 092,15 zł to wydatki bieżące, a 51 986 691,09 zł wydatki majątkowe).

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2020 roku w kwocie 23 431 042,03 zł.

Obecnie dług miasta (według WPF) wynosi 195 mln zł. Do 2033 roku ma być spłacony. Przez najbliższe lata będzie się sukcesywnie zmniejszał. W 2020 roku deficyt budżetowy ma wynieść 0. Planowane przychody z emisji obligacji w kwocie 15 mln zł planuje się w całości przeznaczyć na spłatę kredytów i wykup obligacji wyemitowanych w latach wcześniejszych.

INWESTYCJE MIEJSKIE: 2020 ROK:

- Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Stalowej Woli: 20 tys. zł,

- Projekt i wykonanie zielonych przystanków komunikacji publicznej w Stalowej Woli: 100 tys. zł,

- Rozbudowa drogi powiatowej ul. Dąbrowskiego do połączenia z ul. Przedwiośnie w Stalowej Woli: 200 tys. zł,

- Budowa parkingu przy ul. Poniatowskiego 32 w Stalowej Woli: 100 tys. zł,

- Budowa drogi gminnej łączącej ul. Energetyków (DK77) z obwodnicą Stalowej Woli: 5,9 mln zł,

- Budowa drogi gminnej 11-go Listopada w Stalowej Woli: 800 tys. zł,

- Przebudowa drogi gminnej ul. Krzywa na osiedlu Śródmieście w Stalowej Woli: 1 mln 347 tys. 328 zł i 87 gr,

- Budowa drogi gminnej ul. Graniczna oraz przebudowa drogi gminnej ul. Karnaty w celu połączenia ul. Granicznej z ul. Brandwicką (DW 855) w Stalowej Woli: 123 tys. zł,

- System identyfikacji wizualnej Miasta Stalowej Woli: 200 tys. zł,

- Modernizacja drogi gminnej- bocznej od ul. Niezłomnych: 49 tys. 900 zł,

- Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych do zasobów miasta Stalowej Woli: 2 mln zł,

- Budowa placów zabaw i obiektów sportowych na terenie Stalowej Woli: 400 tys. zł,

- Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora: 2 mln 697 tys. 50 zł,

- Rozbudowa Cmentarza Komunalnego I etap: 400 tys. zł,

- Zakup aplikacji i funkcji do systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Stalowej Woli: 200 tys. zł,

- Rewitalizacja przestrzenna MOF w Stalowej Woli: 7 mln 733 tys. 191 zł i 83 gr,

- Projekty techniczne budynków na Osiedlu Leśna - Dokapitalizowanie MZB Sp. z o.o.: 600 tys. zł,

- Wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych miasta Stalowej Woli: 600 tys. zł,

- Modernizacja kuchni PSP nr 12 w Stalowej Woli: 2 mln 560 tys. zł,

- Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli: 100 tys. zł,

- Budowa Integracyjnego Przedszkola i Żłobka w Stalowej Woli: 200 tys. zł,

- Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli - II etap: 205 tys. zł,

- Ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do środowiska na terenie Stalowej Woli: 100 tys. zł,

- Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli: 600 tys. zł,

- Projekt odwodnienia terenu przyblokowego w rejonie budynków Staszica 16-18 i Popiełuszki 5 w Stalowej Woli: 29 tys. 900 zł,

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Posanie – PT: 73 tys. zł,

- Naturalna Strefa Kultury na terenie Placu Piłsudskiego: 150 tys. zł,

- Program Odbudowy Zieleni Miejskiej na terenie Stalowej Woli: 100 tys. zł,

- Ekomiasto Stalowa Wola- wymiana źródeł ciepła: 5 mln 986 tys. 840 zł,

- Budowa, rozbudowa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na obszarze należącym do miasta Stalowej Woli: 300 tys. zł,

- Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Żwirki i Wigury 3,5,7 i ul. Partyzantów 4 w Stalowej Woli - III etap: 350 tys. zł,

- Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych: 200 tys. zł,

- Dofinansowanie do działalności ROD: 150 tys. zł,

- Monitoring wizyjny na terenie Stalowej Woli: 500 tys. zł,

- Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynku przy ul. Żeromskiego 8 w Stalowej Woli: 300 tys. zł,

- Budowa ekologicznej ścieżki rowerowej na terenie Stalowej Woli: 100 tys. zł,

- Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Stalowej Woli nowych terenów zielonych: 946 tys. 743 zł i 28 gr,

- Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego: 412 tys. 328 zł i 98 gr,

- Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli: 3 mln 715 tys. 602 zł i 94 gr,

- Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci uzbrojenia podziemnego na terenie MOSiR-u w Stalowej woli- dojazd do hali sportowej i pływalni: 3 mln 481 tys. 248 zł i 73 gr,

- Wykonanie oświetlenie LED w hali tenisowej Miejskiego Klubu Tenisowego w Stalowej Woli: 60 tys. zł,

- Rozbudowa Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta w obiektach sportowych MOSiR-u: 130 tys. zł,

- Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo- rekreacyjnych w Stalowej Woli: 2 mln zł,

- Budowa krytego lodowiska wraz ze ścieżką lodową, toru wrotkarskiego i pumptracka oraz budowa torów liniowych w Stalowej Woli: 300 tys. zł.

- Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli: 5 mln 465 tys. zł 556 zł i 46 gr.

GORĄCA DYSKUSJA RADNYCH

Według prezydenta budżet na 2020 rok to projekt oszczędny, zakładający reżim, jeśli chodzi o wydatki. Miasto będzie oszczędzać na wydatkach bieżących, by nieco wyhamować. Równocześnie prezydent chce, by miasto rozwijało się i było aktywne w działaniach. Tyle samo mamy po stronie dochodów co i wydatków. Nie będzie deficytu i dodatkowych długów. Podczas sesji budżetowej prezydent omówił inwestycje jakie czekają miasto w przyszłym roku (patrz powyżej). Zapewnił też, że nie zabraknie wsparcia dla stowarzyszeń i instytucji kultury, których w naszym mieście nie brakuje, a także na miejsca zielone i imprezy patriotyczno- kulturalne. W budżecie nie przewidziano podwyższenia podatków od środków transportu, nieruchomości, wyższych opłat za przedszkola i żłobki, zmiany cen biletów komunikacji miejskiej itp. Miasto, jak zapowiedział prezydent, zamierza oszczędności poczynić po swojej stronie, a nie po stronie mieszkańców.

Radny Paweł Madej zaproponował by w przyszłości pomyśleć o wiadukcie na Traugutta (prezydent obiecał, że to zadanie będzie realizowane za rok) i połączeniu ronda ks. Warchoła z ul. Działkową (150m łącznik) co pomogłoby rozładować napięcie na drodze do Vivo i do działek znajdujących się po drugiej stronie obwodnicy, co rozwiązałoby kilka problemów drogowych. W tym temacie jednak miasto na razie nic nie zrobi, dopiero po oddaniu obwodnicy będzie wiadomo do kogo należą poszczególne drogi, a obciążenie mieszkańców osiedla budową między blokiem 80 a 88 łącznika, byłoby ogromne. Natężenie ruchu w tym miejscu bardzo by wzrosło.

Radna Joanna Grobel- Proszowska przypomniała prezydentowi, że jednak portfele mieszkańców zostaną obciążone, bo przecież wzrosną opłaty za wywóz śmieci, co uwzględniono w dochodach budżetu (prezydent odpowiadając powiedział, że to samofinansujący się system i nie jest dochodowy). Omówiła też wzrost wydatków samorządu w poszczególnych działach. Zauważyła między innymi duży wzrost wydatków na administrację publiczną, z 18 mln 907 tys. w 2019 roku do 35 mln 178 tys. 142 zł w 2020 roku przy równoczesnym zapewnieniu stabilizacji pensji pracowników. Zmniejszyły się też wydatki na ochronę kultury i dziedzictwa narodowego. Radna przypomniała (przy okazji tworzenia kolejnego muzeum COP), że mamy do utrzymania coraz więcej obiektów kultury, których jak na takiej wielkości miasto i tak jest wiele. Zarzuciła też prezydentowi, że w mieście poza drogą łączącą ul. COP z ul. Solidarności gdzie ulokowane są zakłady przemysłowe, które płacą duże podatki i dają pracę mieszkańcom, mamy same „kosztotwórcze” inwestycje. Radna dziwiła się też, że milion złotych ma iść na dodatkowe tereny zielone. Prezydent zapewnił, że budżet czyni zadość oczekiwaniom opozycji. Przyszedł czas na wyhamowanie po wielkich realizacjach i pokończenie tego, co się zaczęło. W przeciwnym razie doszłoby do przeinwestowania. Wyjaśnił też radnej Grobel- Proszowskiej, że w dziale administracyjnym są np. wydatki w kwocie prawie 8 mln zł na rewitalizację Rozwadowa. W toku dyskusji radna Renata Butryn wytknęła prezydentowi, że w samym tylko ZAB-ie wzrosło zatrudnienia (do obsługi istniejących obiektów) z 35 do 47 osób.

Z oszczędności zapowiadanych przez prezydenta ucieszył się radny Damian Marczak, zwłaszcza, że radni Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego apelowali o to przy każdej okazji. Przypomniał, że w roku 2019 kwota obsługi długu wynosiła 6,8 mln zł, a w tym już 4,9 mln zł. Wciąż jest to jednak ogromna kwota, za którą można by np. wybudować żłobek. W budżecie zabrakło mu monitoringu zanieczyszczenia powietrza.

Franciszek Zaborowski ubolewał nad tym, że w budżecie nie ma wielu ważnych zadań, ale jak przyznał, rozumie, że związane jest to z problemem finansowym. Te, które są będą wymagały ogromnych nakładów finansowych. Podkreślił, że do pewnych zadań trzeba będzie dołożyć pieniędzy, żeby je zrealizować zgodnie z planami. Jak zapewnił prezydent na różne wydatki jest 1,7 mln zł i z tych pieniędzy też będzie można wiele zrobić. Głos zabrała Renata Butryn, która przekonywała, że nie ma inwestycji rozwojowych, a Jerzy Augustyn poruszył kwestię budowy bloków na osiedlu Leśna i przekazaniu kolejnej puli pieniędzy MZB na ich budowę. Mówił też o braku odpowiedniej liczby niecek basenowych. Jan Sibiga chwaląc budżet zaproponował, by taką politykę prowadzić przez kolejne lata, by być gotowym na nową perspektywę unijną.

Za przyjęciem budżetu było 14 radnych, 2 było przeciw (Renata Butryn, Joanna Grobel- Proszowska), 5 wstrzymało się od głosu (Jerzy Augustyn, Leszek Brzeziński, Damian Marczak, Andrzej Szymonik, Łukasz Warchoł), 2 osoby były nieobecne podczas głosowania (Maria Chojnacka, Dariusz Przytuła).

Przewiń do komentarzy
Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
e2rds

inteligentpseudo, cyt: "ja na twoim miejscu bardzo cichutko bym siedział " to jest twój wyświechtany frazes, już jako rzecznik mi to pisałeś, nie robi na mnie to żadnego wrażenia, ale, żeby siebie zachwalać na prezydenta to narcyzm.

maszynista

Kiedy beda ujawnione wydatki na te imprezy w TVP? Ile kasy w tym roku radni wezma na kredyt ?Czy w ogóle banki chca nam dawać kredyt?Zle to widzę jak brakło kasy na stadion.

~inteligent

Do e2rds, z tym wazeliniarzem ja na twoim miejscu bardzo cichutko bym siedział a dlaczego bo jak w tych wyborach w których SZ.przegrał z młodym młokosem , to ty wykupiłeś wszystką wazeline w naszym mieście. Tyle wazelinarstwa to niegdy w naszym mieście nie było od powstania STALOWEJ WOLI. Tak próbowaliście przychwalac mieszkańcom SZ. , że mieszkańcy go przegonili a szczególnie kibice i katolicy. A dlaczego katolicy to przejedź się pod kościół ŚW. FLORIANA i się dowiesz, zobacz jaka wygląda tam ulica. A o SZ. nie będę źle komentował bo po pierwsze zbliżają się ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA a po drugie wszyscy go poznali bo był prezydentem 12 lat. Gdyby po wygraniu wyborów na prezydenta dzięki partii PIS nie obsadził wszystkich najlepszych staowisk ludźmi z byłego PZPR i ich rodzinami do dziś był by prezydentem naszego miasta. Po prostu już na dzień dobry strzelił sobie w stope a w terminie sportowym to strzelił sobie gola do swojej bramki.

e2rds

inteligentpseudo, co ty się porównujesz ze Szlęzakiem, kiedy ty nawet butów nie jesteś godzien mu zawiązać, a kim ja jestem, człowiekiem myślącym i analizującym, a nie łykającym wszystko jak kaczka i wazeliniarzem.

umarly

Piękny wynik z tym zadłużeniem, w ciągu 4 lata dług miasta zwiększył się 4x a spłacimy go dopiero za 14 lat. Brawo Panie Prezydencie. Mieszkańcy proszą o kolejne błonia, parki i ławeczki. Po co zapowiadane hucznie powiększenie Strefy Ekonomicznej i nowi inwestorzy.

~inteligent

No widzisz ' ' e2rds' ' tym się różnimy, że ja nawet jak by SZLEZAK został prezydentem POLSKI to bym się cieszył bo to wielka rzecz miec prezydenta POLSKI ze swojego miasta. Chociaż SZLEZAK to nie jest człowiek z mojej bajki ale ty jesteś tak zaślepiony tą nienawiścią , że walczył byś z człowiekiem z naszego miasta. A nazywasz ' ' inteligenta' ' PSEUDOINTELIGENT to kim ty jesteś?

e2rds

inteligent, żeby sponsorować tobie kampanię wyborcza tobie, to musiał bym być idiotą i to większym od ciebie, nie rozśmieszaj mnie. Chcesz, żeby Polska całkiem zeszła na psy, wystarczy kompromitujący długopis. I nie jestem złośliwy, tylko myślący.

~inteligent

D e2rds, ale jesteś złośliwy emerycie to teraz powiem ci tak zasponsoruj moją kampanie wyborczą to na 100 procent za ponad 5 lat wystartuje i będę twoim prezydentem. Komentuje tu o 30 milionach złotych ale ty masz dobrą emeryture to pewnie mi pomożesz a będziesz się cieszył , że masz prezydenta POLSKI z naszego miasta.

e2rds

inteligent-pseudo, cyt;20 Grudnia 2019 15:42:00
~inteligent
Do e2rds, od kiedy to ty emerycie w BOGA wierzysz jak ty jesteś lewakiem." A gdzie ja tak pisałem, gubisz się w rozumowaniu, ale to nie nowość i używaj w końcu tej literki"ć", no chyba, że nie potrafisz.

wilczak

A gdzie plac dla pieskow najlepiej ogrodzony????

e2rds

inteligent, cyt: "20 Grudnia 2019 15:38:36
~inteligent
Do e2rds, emerycie gubisz się w swoim rozumowaniu , kiedy komentowałem , że dlaczego człowiek po UNIWERSYTECIE nie może byc prezydentem to komentowałem o sobie." Ale uśmiałem się, idiota na prezydenta, to dobre.

~Harnaś

"Modernizacja kuchni PSP nr 12 w Stalowej Woli: 2 mln 560 tys. zł"

Łoo panie, to kilka kuchni kacyków by za to zrobił i jeszcze by na szkolną zostało smiech2

~inteligent

Do e2rds, od kiedy to ty emerycie w BOGA wierzysz jak ty jesteś lewakiem.

~inteligent

Do e2rds, emerycie gubisz się w swoim rozumowaniu , kiedy komentowałem , że dlaczego człowiek po UNIWERSYTECIE nie może byc prezydentem to komentowałem o sobie.

e2rds

inteligent, jeszcze jedno, cyt: "A co do prezydenta POLSKI to skoro elektryk mógł byc prezydentem POLSKI to dlaczego człowiek który skończył UNIWERSYTET w WARSZAWIE nie może nim byc." A który to prezydent skończył UNIWERSYTET w WARSZAWIE, bo przecież nie Duda, Duda studiował na UJ-cie i tam pisał pracę doktorską pod kierunkiem Jana Zimmermana, który teraz mówi, że jest mu wstyd za takiego wychowanka i próbuje poniekąd wpłynąć na jego postępowanie, niestety bez skutku. I jeszcze, widzę, że posiadasz w kompie znaki polskie, bo piszesz: ń, ó, ż, ź, ę, ą, to używaj też "ć", bo wszędzie piszesz "c".

e2rds

inteligent, nawet ten elektryk to nie podpisywał ustaw pod dyktando i nocą i pomimo, że podpisując Porozumienia Sierpniowe miał ogromny długopis, to nikt mu nie zarzuci, że został tylko długopisem do podpisywania. Możesz mieć swoje poglądy, ja mam swoje, obecny mimo że jest z wykształcenia prawnikiem, to z prawnym postępowaniem ma tyle wspólnego co wół z karetą, nie było gorszego prezydenta i mam nadzieję, że już nie będzie, nawet Bronek mniej popełnił gaf i mniej ośmieszył kraj.

~inteligent

Do e2rds, a jednak uczyli cię ortografii i potrafisz udzielac korepetycji, dziękuje. A co do prezydenta POLSKI to skoro elektryk mógł byc prezydentem POLSKI to dlaczego człowiek który skończył UNIWERSYTET w WARSZAWIE nie może nim byc. Ty masz swoje poglądy a ja mam swoje i zostańmy przy tym, pozdrawiam.

e2rds

inteligent-pseudo, widzę, że pousuwałeś swoje głupie wypowiedzi, których użyłem na cytaty, no dobrze, przynajmniej tyle rozsądku. Jednak nasze pisanie odrobinkę daje ci do myślenia, może kiedyś zmądrzejesz. Jeszcze jedno, wyraz inaczej pisze się przez jedno "N", a ty ciągle innacze i innaczej, nerwowa choroba, czy tak ci się utrwaliło.

maszynista

Program Odbudowy Zieleni Miejskiej na terenie Stalowej Woli: 100 tys. zł, czyli zielen za Luckowatego stwora zniszczyli ,bo teraz planuja wydatki na odnowę.

e2rds

inteligent-pseudo, wiesz, chyba w poprzednim wcieleniu to musiałeś być jakimś pospolitym kundlem, który miał za zadanie wiernie służyć panu, lizać go po rękach, wykonywać jego polecenia i w tym wcieleniu już tak ci to pozostało i to przystała taka służalczość kundlowi, ale już jako mężczyźnie nie przystoi. Powołujesz się na rodziców i myślę, że miałeś mądrych rodziców, tylko za daleko to jabłko padło od nich, bo ani mądrością, ani inteligencją nie grzeszysz, natomiast pozostała służalczość i wazelina. A błędy i mnie zdarzają się z pisaniem, nie ukrywam, a co do odpisu do leminga, to uchowaj Boże Polski od takiego prezydenta, jeden długopis, a drugi byłby pseudointeligent, dosadniej nie określę.

~inteligent

Do leming, ja w odrużnieniu od ciebie bardzo szanuje PANA PREZYDENTA DOKTORA PRAWA ANDRZEJA DUDE i nigdy mu nie zaszkodze. Po za tym daj mi 30 milionów na kampanie wyborczą to może za ponad 5 lat wystartuje.

~inteligent

Do e2rds, emerycie mnie rodzice zawsze uczyli aby szanowac starszych ludzi ale ty lubisz jak to kiedyś pisałeś innych podszczypywac. A najbadziej wkurzasz forumwiczów swoimi pouczeniami a sam masz problem z ortografią [bo piszesz oczeźwienie] a powinno się pisac otrzeźwienie. Tak , że polecam ci to oczeźwienie, ja chamem nigdy nie bylem i nie będę ale jak ktoś mnie prowokuje to dostanie łomot.

maszynista

Po co ten bubel,tylko chyba po to żeby generowac koszty i zeby kolesie mieli stanowiska pracy dla leni.Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli: 5 mln 465 tys. zł 556 zł i 46 gr.Stadion zamkniety i brak kasy na dokonczenie,zapłacenie firmie.

~leming

Do inteligent, skoro ty prawie wszystko wiesz to powinieneś wystartowac na prezydenta POLSKI.

~Stanisław

Przypominamy Szanownej Radzie i Panu Prezydentowi, że na Posaniu nic nie zostało zrobione pomimo wielokrotnych zapewnień. Radni przeznaczają fundusze na centrum miasta a dzielnice takie jak Posanie są zupełnie pomijane. Proszę aby Pan Radny Madej przyszedł na Posanie z Charzewic i zobaczył jaki jest stan drogi i chociaż raz pomyślał o naszych mieszkańcach.

e2rds

inteligencie-pseudo, a skąd u ciebie tyle wazeliniarstwa, chamstwa i ogromnej głupoty, przebijasz wszystkich na tym forum.

manukun

@inteligent
A w poprzednich latach bank finansował? Nie. Miasto buliło kilkaset tysięcy złotych za wynajem lodowiska dostępnego dla całego regionu

~Aaaaa

Mosir ma utrzymywać w 50 % PCPN ? Panie Prezydencie to jest żałosne, to po co było zakładnaie wogóle nowej spółki miejskiej. Co kolega nie da rady na siebie zarobić? Pewnie prezes tego przybytku będzie przytulał z 10 tysięcy a my mieszkańcy poprzez MOSiR będziemy finansowac zabawkę dla kolejnego kolegi. Mamy już na głowie klub klub gdzie finansujemy zabawę kilku chłopców i jednej dziewczynki.
Dziecinada.

~inteligent

Do manekina, ile razy wszyscy będą cię informowac , że lodowisko mamy dzięki sponsorwaniu przez bank.

manukun

@inteligent
Edzio dalej swoje bajki klepie. Ile miasto zapłaciło do tej pory za wynajem lodowiska? 2 czy 3mln złotych. Wynajem! Takie darmowe atrakcje dla całego regionu sponsoruje podatnik stalowowolski, ale edzio nie widzi problemu.