Analiza finansowa. Czym jest analiza finansowa i komu może służyć?

Image

Analiza finansowa przedsiębiorstwa to zbiór szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych obszarów związanych z finansami firmy. Na jej podstawie istnieje możliwość wyciągnięcia ważnych wniosków zarówno z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem, jak i spraw związanych z jego otoczeniem.

Odnosząc się jednak do kwestii związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem, analiza finansowa daje ogląd tego, jak rzeczywiście wygląda funkcjonowanie poszczególnych działów firmy. Dzięki temu można zdecydować, jakie działania podjąć w celu ich zoptymalizowania, a tym samym przyniesienia większych dochodów firmie. W przypadku spraw związanych z otoczeniem firmy, chodzi tu głównie o potencjalnych inwestorów czy kredytodawców, którzy na podstawie takiej analizy wiedzą czy warto wejść z danym przedsiębiorstwem we współpracę.

Jakie są rodzaje analizy finansowej?

Jeżeli mowa o rodzajach analizy finansowej, to są one ściśle uzależnione od tego w jakim celu się ją przeprowadza. W związku z tym możemy wyróżnić trzy rodzaje wyżej wspomnianej:

1. Analiza wstępna: przeprowadza się ją przed podjęciem jakiegokolwiek działania przez przedsiębiorstwo. Pozwala ona na ocenienie tego, w jakim znajduje się ono punkcie i ewentualne sporządzenie dalszych planów rozwoju.

2. Analiza bieżąca: polega na bieżącym weryfikowaniu czynności biznesowych. Jeżeli jest poprawnie przeprowadzona, wówczas istnieje możliwość zweryfikowania czy prowadzone działania zmierzają w dobrym kierunku.

3. Analiza następcza: pozwala na ocenienie działań, które odbyły się w przeszłości. Jeżeli jakaś decyzja nie była trafiona dla przedsiębiorstwa, wówczas ten rodzaj analizy niewątpliwie to wykaże (o ile nie doszło do tego w poprzednich analizach). Na podstawie jej wyników należy wyciągnąć wnioski, które uchronią nas przed ponownym popełnieniem tych samych błędów.

Czy często należy wykonywać analizę finansową?

Tak naprawdę częste robienie analizy finansowej pozwala nam na bieżąco kontrolować jego sytuację i podejmować decyzję odnośnie np. finansowania zewnętrznego. Nie mniej jednak w praktyce nie praktykuje się tego zbyt często. Powód? Wysoki koszt jej wykonania. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa musi być sporządzona przez fachowca czyli analityka finansowego, któremu rzecz jasna trzeba zapłacić. Oczywiście są również przedsiębiorcy, którzy podejmują decyzję o samodzielnym wykonaniu takiej analizy. Jest to jak najbardziej dobre rozwiązanie, ponieważ poza możliwością zaoszczędzenia środków pozwala im również na dogłębne przyjrzenie się finansom swojej firmy. Nie mniej jednak jest to trudne zajęcie, a źle przeprowadzone nie przyniesie wymiernych korzyści.

Jaki okres pozwala na rzetelne określenie trafności podejmowanych w firmie decyzji?

Jeżeli mowa o okresie z jakiego można czerpać najbardziej wiarygodne informacje to niewątpliwie będzie to ten na kilka lat wstecz. Wyniki takiej analizy pokazują przysłowiowo czarno na białym kondycję finansowo- ekonomiczną przedsiębiorstwa, dzięki czemu po jej przeanalizowaniu można podjąć bardziej trafne decyzje w przedsiębiorstwie.

Kiedy wykonywać analizę samodzielnie, a kiedy z pomocą fachowców?

Co do zasady, małe firmy raczej nie potrzebują wsparcia profesjonalistów i z powodzeniem poradzą sobie w tych czynnościach same. Problem pojawia się w momencie, kiedy firma jest sporych rozmiarów i zatrudnia wielu pracowników. Tutaj z pomocą może przyjść faktoring w Bibby Financial Services (www.bibbyfinancialservices.pl). Powierzając wykonanie analizy finansowej fachowcom możemy być pewni, że wszystko zostanie wykonane jak należy, a my będziemy mogli zająć się innymi sprawami naszej firmy, których jak wiadomo jest zawsze sporo.

Jakie korzyści płyną z regularnego przeprowadzania analizy finansowej?

Przede wszystkim, jedną z największych zalet jakie niesie ze sobą w miarę regularne sporządzanie analizy finansowe jest większa świadomość na temat rzeczywistej kondycji naszego przedsiębiorstwa. Pozwala to na szybkie reagowanie w kryzysowych sytuacjach i minimalizowanie zagrożeń. Ponadto, jeżeli dysponujemy dobrze przygotowaną analizą finansową, stanowi ona nasz atut w ręku we wszelkiego rodzaju negocjacjach z inwestorami czy bankami i innymi instytucjami. Dodatkowo za jej pośrednictwem, w dużo łatwiejszy sposób będzie można przewidzieć trendy, a co za tym idzie wyeliminować ewentualne problemy, które mogą mieć wpływ na dalszy rozwój firmy.

Komentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona