Czy sprawa skarpy znajdzie swój finał w sądzie?

Image

Rada Miejska nie wyraziła zgody na umorzenie zaległości z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie robót przy zagospodarowaniu terenu wzdłuż osiedla Skarpa.

We wrześniu 2017 r. miasto podpisało umowę z wykonawcą, który wygrał przetarg w ramach zadania „Rewitalizacja terenu położonego wzdłuż osiedla Skarpa w Stalowej Woli”. Wszystkie prace miały zostać zakończone do 31 lipca 2018 r. Ze względu na przekroczenie tego terminu została naliczona kara umowna w wysokości prawie 480 tys. zł. Wykonawca zwrócił się do miasta o nienaliczenie jakiejkolwiek kary umownej, bądź też w przypadku jej naliczenia, o jej umorzenie.

Zanim radni podjęli decyzję w sprawie skarpy temat ten był omawiany na komisjach, gdzie spotkali rajcy się z wykonawcą tychże prac. Po wysłuchaniu wyjaśnień, już w czasie prac komisji, radni byli przeciwni umorzeniu kary.

- Jednogłośnie sprzeciwiliśmy się umorzeniu, ponieważ skarpa została tak, a nie inaczej zagospodarowana, więc uważaliśmy, że wykonawca powinien ponieść konsekwencje. Z tej dyskusji wynikało, iż sprawa po odrzuceniu przez radę trafi do sądu. W związku z tym chcielibyśmy żeby sąd jednoznacznie rozstrzygnął sprawę na korzyść miasta- mówiła podczas sesji radna Renata Butryn.

Wykonawca tłumacząc się dlaczego nie zrealizował na czas zadania wskazywał m.in. na niesprzyjające warunki pogodowe- intensywne opady powodujące znaczne namoknięcie terenu podlegającego rewitalizacji, niekorzystną budowę geologiczną skutkującą okresowymi wysiękami wody ze skarpy i prowadzone równocześnie przez innych wykonawców roboty związane z budową oświetlenia oraz monitoringu.

Prezydent miasta wyjaśnił, że roszczenia, które przekraczają 12 tys. zł muszą być opiniowane przez Radę Miejską.

- Mogę powiedzieć, że prowadziliśmy dialog tak, aby to zadanie zostało wykonane w sposób właściwy, terminowy, pomimo tego nie widzimy tutaj uchybień ze strony miasta Stalowej Woli- mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Ostatecznie przeciwko umorzeniu kary umownej było 16 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu. 5 radnych było nieobecnych na posiedzeniu.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.