Zapraszamy do udziału w projekcie „Małe dziecko – wielka sprawa”

Image

Urząd Miasta, we współpracy ze Stalowowolskim Ośrodkiem Wsparcia i Interwencji Kryzysowej oraz Zespołem Interdyscyplinarnym, do grudnia 2019 roku realizuje projekt pn. „Małe dziecko – wielka sprawa”, dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Projekt skierowany jest do rodziców, mieszkańców naszego miasta oraz pracowników służb i instytucji sprawujących opiekę nad dziećmi. Wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu są bezpłatne.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na potrzeby dziecka, zapewnienie mu bezpieczeństwa, nie tylko w aspekcie fizycznym, ale również medycznym i psychologicznym. Projekt realizowany jest w oparciu o następujące założenia: podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców, wzmacnianie więzi młodych rodziców, świadome podejmowanie w przyszłości roli rodzica przez nastolatków, podniesienie kompetencji różnych grup zawodowych zajmujących się pracą z dziećmi, nabywanie umiejętności radzenia sobie w relacjach z najbliższymi.

Zaplanowane do realizacji działania to:

• mini wykłady tematyczne dla rodziców pn. „Zdrowy rodzic – zdrowe i bezpieczne dziecko”, przeznaczone głównie dla osób, które spodziewają się dziecka, planują lub mają małe dzieci,
• konsultacje rodzicielskie, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych rodziców,
• warsztat pn. „Komunikacja w relacjach rodzinnych”, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych.

Koordynacją projektu zajmuje się Wydział Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowej Woli, tel. 15 6433480. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych działań, terminów ich realizacji oraz rekrutacji zamieszczone są poniżej.

.

PROJEKT: „MAŁE DZIECKO – WIELKA SPRAWA”

Tytuł działania: Mini wykłady tematyczne dla rodziców pn. „Zdrowy rodzic – zdrowe i bezpieczne dziecko”

Odbiorcy: rodzice, przede wszystkim ci, którzy spodziewają się dziecka lub planują mieć dzieci

Tematyka zajęć: wykłady zostały podzielone na trzy obszary tematyczne: prawny, zdrowotny, opieki nad małym dzieckiem; ich celem jest wzrost świadomości w zakresie ważnego tematu jakim jest związek pomiędzy zdrowiem przyszłych rodziców, a zdrowiem dziecka

Wykłady mają charakter otwarty.

Terminy:

• Aspekty zdrowotne 14.11.2019, godz. 17.00-19.00
• Aspekty prawne 21.11.2019, godz. 17.00-19.00
• Aspekty opiekuńcze 28.11.10.2019, godz. 17.00-19.00

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli ul. Popiełuszki 10, sala spotkań nr 2, II piętro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł działania: warsztat pn. „Komunikacja w relacjach rodzinnych”

Odbiorcy: zainteresowani mieszkańcy Stalowej Woli

Tematyka zajęć: doskonalenie umiejętności służących budowaniu zdrowych relacji, nazywaniu i wyrażaniu własnych emocji, radzeniu sobie ze stresem, napięciami i rozwiązywaniem konfliktów

Terminy: warsztat obejmuje 2-dniowe zajęcia w poniższych terminach do wyboru:

• 12-13.11.2019 godz. 16.00-20.00
• 19-20.11.2019 godz. 16.00-20.00
• 26-27.11.2019 godz. 16.00-20.00

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli ul. Popiełuszki 10, sala spotkań nr 1, II piętro

Zapisy: osobiście lub telefonicznie w SOWiIK przy ul. Polnej 18, tel. 786 024 070, 15 642 52 99, 15 642 52 93

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tytuł działania: konsultacje rodzicielskie dla rodziców, w tym dla przyszłych rodziców i rodziców małych dzieci

Odbiorcy: mieszkańcy Stalowej Woli

Tematyka zajęć: wzrost kompetencji w zakresie opieki nad małym dzieckiem z uwzględnieniem budowania bezpiecznych więzi rodziców z dzieckiem oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych

Termin: 5 grudnia oraz 6 grudnia 2019 roku w godz. 14.00-20.00

Miejsce: Stalowowolski Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej (SOWiIK) przy ul. Polnej 18

.

Komentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona