Wzrasta zagrożenie zatrucia czadem

Image

W Stalowej Woli sezon grzewczy ruszył już jakiś czas temu. Nad miastem, głównie z domków jednorodzinnych, unosi się gęsty, często drażniący oczy dym. Wieczorami smród bywa nie do wytrzymania. Wraz z upływem dni wzrośnie również zagrożenie zatruciem czadem.

W okresie jesienno- zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Co roku prowadzone są kampanie skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Jej celem jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych, a także podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!

W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.

Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek tlenku dymu i tlenku węgla i przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek tlenku dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii. Trzeba jednak pamiętać, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

- bezwonny,
- bezbarwny,
- pozbawiony smaku.
- Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

- nieszczelności,
- braku konserwacji, w tym czyszczenia,
- wad konstrukcyjnych,
- niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

- cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
- dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
- co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
- co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

- Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
- Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
- Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
- W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.
- Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~ach

Nie ma to jak wspaniały smog z kominków i pieców, z węgla i drewna, od tych oszczędnych i tych romantycznych

~Lol

A co na wsi nie maja prawa oddychać świeżym powietrzem !!! Niech biorą przykład ze innych gmin i załatwia dofinansowanie do wymiany pieca. Z czego ci urzędnicy tam siedzą ze jeszcze tego nie załatwili

footbolista

Proste . Zakaz palenia w granicach miasta gdzie jest PEC ! Wiem że drogo ale to jest miasto! chcesz taniej to spieprzaj na wieś !!!

~A edziu?

A co u ciebie „edziu” wszystkie kominy masz przetkane? A wybierasz się we wtorek by oklaskiwać w Nisku Andrzejka Dudę? Może opowie jakiś beznadziejny dowcip jak na 100-leciu AGH w Krakowie i będzie sam najbardziej z tego śmiał się?

~razolka

chodzą i czepiają się ludzi że brak otworów w drzwiach od łazienki lub zamało, a kiedy kominy były czyszczone? 30 lat temu? może niech zaczną od wyczyszczenia kominów zatkanych przez gołębie a dopiero potem niech se sprawdzają ciąg w kominie i zwalanie na otwory w drzwiach łazienkowych...

~Sialala

A gdzie jest troll manukun ??? Pilnuje swoją drugą dziewczynę żeby jej lucek nie bzyknal tak jak to było z pierwszą ?

~JaroDonald

CZAD CZADEM A CO ROBIĄ NASI NIEDOSZLI PARLAMENTARZYSCI ZE STALOWEJ WOLI?
NAJPIERW PROSILI NAS O GŁOSY, PO WYBORACH NIE RACZĄ PODZIĘKOWAĆ!!!
Szczegóły? Wystarczy wpisać "złe pióro blogspot" w wyszukiwarce, kliknąć i wszystko będzie jasne!

~Lol

Majka wystarczy kupić piec z zamknięta komora spalania kondensacyjny i po problemie ale dobrze by było gdyby gmina stalowa załatwiła jakieś dofinansowanie do wymiany starych pieców a nie kierowała nas do Rzeszowa czyli WFOŚiGW

~do Majka

Zlikwiduj swoj mózg.opowiednia wentylacja to podstawa jak również przeglady term . Ludzie mają stare rupiecie i narzekaja.Montują okapy z silnikami, w łazienkach mechanieczne wyciągi. A wentylacja jest do d....py. Bo skąd sie weźmnie powietrze na wymiane w mieszkaniu. Podstawa to przegląd termy co roku jak rownież rupiecie 20 letnie nalez aloby wyrzucić , a nie narzekac.

~Majka

To zagrożenie zafundowała nam znowu Spółdzielnia Mieszkaniowa, która miała zlikwidować termy gazowe w tym roku w wieżowcach na Okulickiego.Dzięki Panie Prezesie!!! Czujniki dalej sobie wyją a my tracimy tak cenne zdrowie.

~Zenek

Biedny mieszkaniec bloku musi wąchać smrody bogatych mieszkańców domków !!!

~Lol

Pytanie dlaczego Stalowa wola czy Pysznica ze smogiem nie walczy? Nie prowadzą dofinansowań do wymiany pieców czy kolektorów słonecznych tak jak inne gminy ???

~Lol

Popatrz jak wszyscy cicho siedzą hehe