Który komornik ma pierwszeństwo?

Image

Znalazłeś się w sytuacji, kiedy po otwarciu listu okazuje się, że jest to zawiadomienie o zajęciu egzekucyjnym? Niestety, takie sytuacje zdarzają się każdego dnia nawet najlepszym specjalistom do spraw biznesu. Co zrobić w momencie, gdy za kilka dni przychodzą kolejne zawiadomienia o zajęciu egzekucyjnym? Otóż taka sytuacja może mieć miejsce i co ciekawe, często dotyczy tego samego długu.

Trzeba przyznać, że w pierwszej kolejności nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. Należy jednak zakasać rękawy i stawić czoła wyzwaniom.

Zmiany w prawie – czyli kto, co i kiedy

Zasady obowiązujące od 8 września 2016 roku wskazują, że pierwszeństwo w egzekucji przejmuje komornik sądowy, który jako pierwszy zgłosił się do dłużnika i dokonał zajęcia.

Mogą pojawić się jednak sprawy, w których określenie pierwszego komornika jest niemożliwe lub utrudnione. Wtedy decyduje wysokość dochodzonej kwoty, czyli do zajęcia komorniczego ma prawo komornik, który dochodzi wyższej wierzytelności. Stanowi o tym § 1. Art. 62 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz § 1. Art. 773 kodeksu postępowania cywilnego.

Dowiedz się też, kto ma pierwszeństwo - urząd skarbowy, czy komornik - tłumaczy były komornik Rafał Wojtyna

Przy zbiegu egzekucji warto znać treść określoną w § 2. Art. 799. Sposoby egzekucji:[/p]

„Jeżeli egzekucja z jednej części majątku dłużnika oczywiście wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dłużnik może żądać zawieszenia egzekucji z pozostałej części majątku. Organ egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika.”

Co zrobić, by skorzystać z możliwości zawieszenia egzekucji? Należy złożyć odpowiedni wniosek, który będzie dowodem i uzasadnieniem. Jeśli jednak jeden komornik sądowy zajął konto i wedle jego decyzji egzekucja może zostać zawieszona, wniosek musi zostać podtrzymany także przez drugiego, trzeciego lub czwartego komornika – w zależności ilu ich zajmuje się sprawami konkretnego dłużnika.

Walcz o swoje konto i wynagrodzenie

Komornicy w pierwszej kolejności próbują odzyskać należność z gotówki lub środków finansowych dostępnych na koncie bankowym. Zajęciu może podlegać również część wynagrodzenia za pracę, więc w przypadku zbiegu egzekucji, kilku komorników może próbować skorzystać z jednego źródła. Co zrobić w takich sytuacjach?

Koniecznie zapoznaj się z Art. 8821. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej do wynagrodzenia za pracę:

„W razie zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej, w przypadku gdy wynagrodzenie nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, pracodawca dokonuje wypłat na rzecz sądowego albo administracyjnego organu egzekucyjnego, który pierwszy dokonał zajęcia, a w razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – na rzecz organu, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie, oraz niezwłocznie zawiadamia o zbiegu egzekucji właściwe organy egzekucyjne, wskazując datę doręczenia zawiadomień o zajęciach dokonanych przez te organy i wysokość należności, na poczet których zostały dokonane zajęcia, o czym komornik poucza pracodawcę, dokonując zajęcia.”

Wspomnij w odpowiedzi na pismo drugiemu komornikowi o ww. przepisie i jako załącznik dodaj dowód potwierdzający datę zgłoszenia się pierwszego komornika. Po takim piśmie będzie on zmuszony szukać innego sposobu odzyskania należności lub zawieszenia (lub umorzenia) egzekucji.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.