Prace przy obwodnicy idą zgodnie z planem

Image

Pełną parą idą prace przy budowie ponad 15-kilometrowej obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77. Roboty są wykonywane w wielu miejscach w tym samym czasie.

W ramach robót drogowych trwa odhumusowanie (w km 13+200 – 14+000). Na kolejnych odcinkach trwa porządkowanie terenu po karczowaniu wraz z hałdowaniem karpin, budowa nasypów (od 3+200 – 3+500; 4+400 – 5+240; 6+400 – 7+100; 7+400 – 7+500; 8+350 – 8+500). Kolejne roboty związane są z wymiana gruntów słabonośnych (w km 3+300 – 3+350 i 7+900 – 8+100), są tam także prowadzone wykopy. Roboty na bieżąco kontrolowane są przez Laboratorium Drogowe GDDKiA.

W toku są roboty mostowe prowadzone w kilku miejscach:

- wiadukt PG-1 (w ciągu drogi obwodowej) – wykonano beton wyrównawczy i trwa montaż zbrojenia ław fundamentowych,

- wiadukt PG-2 (w ciągu drogi obwodowej) – wykonano badania kontrolne wzmocnionego podłoża i trwają przygotowania do wykonania betonu wyrównawczego,

- wiadukt PG-3 (w ciągu drogi obwodowej) – wykonano wzmocnienie podłoża metodą wibroflotacji, wykonano badania kontrolne wzmocnionego podłoża i trwają przygotowania do wykonania betonu wyrównawczego,

- most PE-1 (w ciągu drogi obwodowej) – wykonano posadowienie pośrednie z pali wbijanych, wykonano betony wyrównawcze, trwa montaż zbrojenia ław fundamentowych,

- most ED-1 (w ciągu drogi obwodowej) – wykonano posadowienie pośrednie z pali wierconych CFA, trwają badania kontrolne wzmocnienia podłoża,

- most M-1 PE-2 (w ciągu drogi obwodowej) – zakończono montaż zbrojenia ław fundamentowych i zabetonowano ławy fundamentowe,

- wiadukt PG-4a (w ciągu drogi obwodowej) – wykonanie betonu wyrównawczego i przygotowanie do zbrojenia ław fundamentowych,

- wiadukt PG-4b (w ciągu drogi obwodowej) – wykonanie betonu wyrównawczego i przygotowanie do zbrojenia ław fundamentowych,

- wiadukt WK-1 (w ciągu drogi obwodowej) – trwa przygotowanie terenu przy torach kolejowych do wykonania fundamentów wiaduktu,

- most PE-7 (w ciągu drogi obwodowej) – wykonano posadowienie pośrednie z pali wbijanych, wykonano betony wyrównawcze, trwa przygotowanie do montażu zbrojenia ław fundamentowych,

- wiadukt WD-6 (w ciągu drogi obwodowej) – trwa montaż zbrojenia i szalunków korpusów podpór, trwają przygotowania do betonowania korpusów,

- wiadukt PG-5 (w ciągu drogi gminnej DP14 nad drogą krajową nr 77) – wykonano ławy fundamentowe, trwa montaż zbrojenia korpusów.

Budowa drogi obwodowej Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 obejmuje odcinek od Stalowej Woli – skrzyżowanie Trasy Podskarpowej z ul. Chopina do połączenia z realizowaną drogą ekspresową S19 na terenie gminy Nisko.

Inwestycja polega na budowie drogi jednojezdniowej dwupasmowej o nawierzchni odpornej na koleinowanie, ze skrzyżowaniami jednopoziomowymi i dwupoziomowymi, dwoma łącznikami drogowymi, mostami, wiaduktami, przepustami, drogami obsługującymi przyległy teren, urządzeniami ochrony środowiska oraz przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.

W ramach budowy powstanie węzeł komunikujący obwodnicę z drogą powiatową nr 1024R (ul. Czarnieckiego) oraz 4 skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) komunikujące obwodnicę ze Stalową Wolą, ze strefą przemysłową, z Niskiem oraz z DK19:

- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu ul. Podskarpowej z ul. Chopina i projektowaną drogą wojewódzką nr 855,

- trzywlotowe rondo na skrzyżowaniu z projektowaną drogą gminną (łącznikiem do istniejącej DK77),

- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z ul. Podsanie i projektowaną ul. Modrzewiową,

- czterowlotowe rondo na skrzyżowaniu z DK19.Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.