Powiat poręczy pożyczkę dla PKS-u

Image

Pieniędzy brakuje na wypłaty i zobowiązania. Pożyczkę ma poręczyć powiat. Radni podejmą decyzję w tej sprawie we wtorek.

W projekcie uchwały, którą 13 sierpnia radni będą przegłosowywać na sesji nadzwyczajnej czytamy, że podjęcie decyzji jest uzasadnione. O co chodzi?

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna złożył wniosek o udzielenie poręczenia stanowiącego zabezpieczenie spłaty kredytu w wysokości 500 tys. zł.

PKS Stalowa Wola SA planuje zaciągnięcie kredytu na finansowanie bieżącej działalności tj. wynagrodzenia pracowników, zobowiązania publiczno– prawne, zobowiązania wobec dostawców. Kredyt, jeśli poręczą go radni, będzie postawiony do dyspozycji spółki niezwłocznie po podpisaniu umowy, czyli jeszcze w tym miesiącu. Termin spłaty kredytu upływałby w sierpniu 2020 roku.

Jak czytamy w projekcie „Umową nieodpłatnego przeniesienia praw z akcji zawartą w dniu 16 czerwca 2010 roku pomiędzy Skarbem Państwa a Powiatem Stalowowolskim, na rzecz Powiatu przeniesiono prawa z akcji Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli Spółka Akcyjna. Minister Skarbu Państwa zawarł w umowie zapis, że przeniesienie praw z akcji PKS Stalowa Wola SA leży w interesie społeczności lokalnej, a nabywca Powiat Stalowowolski oświadcza, że dołoży wszelkich starań w celu wykorzystania tych praw zgodnie z interesem tej społeczności, realizując zadania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o samorządzie powiatowym.”

Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.