Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń w Rozwadowie

Image

Stowarzyszenie działające na terenie rewitalizowanego osiedla Rozwadów ma swoją siedzibę w budynku Parafialnym Miriam. W miejscu tym od ponad 3 lat realizowane są działania związane z programem rewitalizacji.

Już teraz możemy powiedzieć, ze jest to miejsce spotkań dzieci, młodzieży i seniorów z osiedla Rozwadów.

Troszkę historii

Rok 2016 był pierwszym rokiem dla Stowarzyszenia, w którym zgłoszono ofertę konkursową do projektu pt. „Wzbogacanie oferty kulturalnej dla mieszkańców Stalowej Woli". Uzyskane środki w tym projekcie pozwoliły na zorganizowanie warsztatów tanecznych, warsztatów plastycznych, warsztatów fotograficznych, pikniku rodzinnego dla dzieci, zabawy Andrzejkowej oraz Mikołaja. Nie lada atrakcją było zorganizowanie I Otwarcia Sezonu Motocyklowego, które odbyło się 23 kwietnia 2016 roku. Była to pierwsza tego rodzaju inicjatywa, która jest kontynuowana.

Organizowanie tych przedsięwzięć pozwoliło w znacznym stopniu zintegrować mieszkańców Rozwadowa i ich rodziny. Dla Stowarzyszenia najważniejsze było i jest poświęcenie czasu dla dzieci i młodzieży.

W 2017 roku ruszył proces Rewitalizacji Rozwadowa. Był to również okres wzmożonej pracy wszystkich członków Stowarzyszenia W związku z tym projektem stowarzyszenie zorganizowała wiele przedsięwzięć. Do najistotniejszych należy zaliczyć:

• warsztaty plastyczne o Rozwadowie,
• konkursy wiedzy o historii Rozwadowa,
• smaki Rozwadowa przy udziale Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, połączone z wykładem na temat historii potraw kulinarnych,
• zawody piłkarskie dla dzieci z terenu powiatu stalowowolskiego,
• zielona nadzieja /projekt i budowa ogródka/,
• piknik familijny organizowany corocznie na zakończenie wakacji,
• Piknik Sąsiedzki organizowany na płycie Rynku dla mieszkańców Rozwadowa,
• Rozwadowskie Kolędowanie, impreza cykliczna obecnie połączona z ubieraniem Szopki Bożonarodzeniowej,
• Topienie Marzanny,
• Warsztaty fotograficzne połączone z nauką kręcenia filmów i wywiadów z najstarszymi mieszkańcami Rozwadowa,
• Miasteczko Ruchu Drogowego wraz z całym oprzyrządowaniem tj. znaki drogowe i tablice instruktarzowe do nauki przepisów ruchu drogowego,
• Warsztaty skręcania mebli,
• Warsztaty bezpieczeństwa dla seniorów,
• Letnie i zimowe wyjazdy integracyjne dla dzieci i rodziców (Małe Ciche, Zakopane, Karpacz, Ustroń).

Oprócz w/w inicjatyw Stowarzyszenie organizuje także konkursy mikrograntów, na podstawie których również zrealizowano szereg inicjatyw zgłaszanych przez mieszkańców Rozwadowa.

• Zaproszenie pracownika Instytutu Pamięci Narodowej i wykład pt. „Rozwadów w aktach IPN”,
• Zaproszenie autora wielu książek H. Nicponia, autora publikacji pt. „Polowanie na Generała”. Wykład poświęcony gen. Rozwadowskiemu,
• Warsztaty w siłowni dla seniorów,
• Tworzenie przez dzieci przy udziale i pomocy rodziców mebli z europalet.

W listopadzie 2018r. został wyłoniony nowy Zarząd Stowarzyszenia. Prezesem została Joanna Pazdan, wcześniejszy wolontariusz i obecny animator Stowarzyszenia Przyjazna Dłoń. Zastępcą została Honorata Rup, również wcześniejszy wolontariusz i animator Stowarzyszenia, natomiast stanowisko członka utrzymała pani Laryza Dąbek-Zeliaś.

Początkiem nowego, 2019r. Stowarzyszenie przystąpiło do działania w ramach projektu Rewitalizujemy wspólnie VI. I tak w ramach tego projektu zostały już zrealizowane zadania takie jak: warsztaty fryzjerskie dla dzieci, Zabawa karnawałowa dla dzieci z poczęstunkiem, Savoir-vivre (warsztaty nakrywania do stołu, dekoracji stołu, zasady obycia przy stole). Odbyły się również trzy spotkania pt. „Jak spędzali wieczory Nasi rodzice”. Były to warsztaty turniejowe dla rodzin, podczas których wszyscy mogli grać na zakupionych do MAL gier o wartości 1500zł. Od początku tego projektu, co środę, prowadzona jest gimnastyka. Jest to inicjatywa, którą zgłosiły panie- sympatyczki i członkinie Stowarzyszenia, a która cieszy się dużym powodzeniem.

Do końca marca w Stowarzyszeniu Przyjazna Dłoń odbędą się jeszcze warsztaty „Jak spędzali wieczory Nasi rodzice”, warsztaty świąteczne, na których będą wykonywane ozdoby na Wielkanoc, aerobik, a projekt zakończony zostanie imprezą plenerową „Pożegnanie ZIMY- przywitanie WIOSNY”, podczas którego na zajęciach wykonana zostanie Marzanna, która jak tradycja nakazuje, wrzucona zostanie do rzeki, by odpłynęła razem z zimą, a później przy ognisku wszyscy wspólnie będą smażyć kiełbaski.

Poza wyżej wymienionymi działaniami, w lutym, uruchomiony został również program mikrograntów, dzięki któremu mieszkańcy mogli realizować własne pomysły na działania. Wśród tych inicjatyw był konkurs poetycki na napisanie „wiersza o Rozwadowie” (termin składania prac upłynął 8 marca), obyło się również spotkanie z panem M. Wiatrowiczem, który poprowadził wykład pt. „Historia Rozwadowa w okresie od odzyskania Niepodległości do zakończenia II wojny światowej”. W „Ekonomiku” odbyły się również 2 spotkania kulinarne pt. „Słodko – słone wypieki”, podczas których dzieci i młodzież w parze z rodzicami lub dziadkami przygotowywali potrawy. W ubiegły piątek (15 marca) odbyła się Wieczornica Rozwadowska, podczas której zostało zaprezentowanych 11 wierszy o Rozwadowie, zostały wręczone nagrody dla zwycięzców. Podczas wieczornicy, wysłuchać można było koncertu kwartetu smyczkowego Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej.

.

Jako członkowie Stowarzyszenia angażujemy się w różne działania, piszemy różne projekty, tak by móc kontynuować wcześniejsze działania, które chyba już na stałe wpisały się w kalendarz imprez Rozwadowskich. I tak, najbliższe takie działania, to III bieg „Wiosna w Rozwadowie”, który odbędzie się 24 marca oraz IV Otwarcie Sezonu Motocyklowego, które planowane jest na 12 maja.

Zapraszamy do śledzenia profilu Facebook Stowarzyszenia „Przyjazna Dłoń” oraz strony Parafii MB Szkaplerznej w Rozwadowie

www.mbszkaplerznej.sandomierz.opoka.org.pl/index.php?file=stowarzyszenie Znajdują się tam wszystkie bieżące informacje dotyczące organizowanych spotkań, warsztatów i uroczystości, a także fotorelacje z przeprowadzonych działań.

Działanie realizowane w ramach projektu: „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności oraz budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

artykuł sponsorowanyKomentarze

Możliwość komentowania tego artykułu została wyłączona