Na ilu przedszkolaków płaci Gmina Nisko?

Image

Zgodnie z przepisami każda gmina musi finansować zadania oświatowe, z których korzystają dzieci mieszkające na jej terenie. W Nisku dzieci w wieku przedszkolnym jest niespełna 400.

Zgodnie z ustawą z października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych burmistrz Niska zaktualizował podstawowe kwoty dotacji (według stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku). Kwota ta wraz z nowym rokiem wynosi dla:

- Dla niepublicznych przedszkoli- 8 574,55 zł,

- Dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych- 6 314,91 zł.

Statystyczna liczba dzieci w placówkach prowadzonych przez Gminę Nisko, pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2018 roku) wynosi dla :

- dla przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nisko - 246 dzieci,

- dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 134 dzieci,

- objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju- 1.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~Grzechu

Bardzo proszę otrząśnijmy się wreszcie, jaka gmina płaci czy gmina jest przedsiębiorstwem, które coś produkuje i wypracowuje zysk? Panie i Panowie żadna władza nic wam nie da najpierw musi Wam zabrać i wypluć grosze, które pozwolą jej nas otumanić i nazwać, że coś nam dają, ale, z czego?

~Grzechu

Bardzo proszę otrząśnijmy się wreszcie, jaka gmina płaci czy gmina jest przedsiębiorstwem, które coś produkuje i wypracowuje zysk? Panie i Panowie żadna władza nic wam nie da najpierw musi Wam zabrać i wypluć grosze, które pozwolą jej nas otumanić i nazwać, że coś nam dają, ale, z czego?

~2 z matmy

Coś z tymi wyliczeniami słabo wyszło - 400 dzieci w wieku przedszkolnym w tym 246 w przedszkolach prowadzonych prze Gminę i 134 w oddziałach przedszkolnych +1. Stąd 19 dzieci uczy się w prywatnych????
Chyba ta informacja dotyczy tylko tych w placówkach Gminy, a kwoty podane są dla niepublicznych I MNIE INTERESUJE ILOŚĆ DZIECI W PRZEDSZKOLACH PRYWATNYCH - BO BĘDZIE CHYBA PODOBNA ILOŚĆ Z TYMI CO W GMINNYCH JEDNOSTKACH???

~centki

Moja uwaga tyczy podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne. Warto byłoby sprawdzić otrzymywane dotacje z gminy pod kątem prawnym czy są to kwoty realne czy "obkrojone"? W tym temacie specjalizuje się jedna z kancelarii prawnych. Samo sprawdzenie jest bezpłatne a dopiero od wyliczonej kwoty(pięć lat wstecz!) można się umówić co do kwoty im należnej. Gdyby było takie zapotrzebowanie proszę o podanie nr tele. na który podany zostanie adres kancelarii! Może warto sprawdzić?