Najważniejsze terminy dotyczące PIT-28

Image

PIT 28 jest obecnie połączony na jednym formularzu z PIT-28S stanowiąc zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, za rok podatkowy. PIT- 28 skierowany jest do osób fizycznych, zaś PIT-28S jest natomiast przeznaczony dla podatników będących przedsiębiorstwem w spadku. Jest to jeden z pierwszych druków, które określone osoby mają obowiązek złożyć w nowym roku. Warto więc już teraz poznać najważniejsze zasady, dotyczące PIT-28.

PIT-28 do kiedy – terminy podstawowe

Przez przystąpieniem do pracy nad jakimkolwiek formularzem, czy drukiem podatkowym, podatnik powinien określić jaki ma maksymalny termin, na przygotowanie dokumentów. PIT-28 jest ma jeden z najkrótszych terminów, jeżeli chodzi o rozliczenia roczne. W skrócie, odpowiadając na pojawiające się pytania „do kiedy muszę złożyć PIT-28”, odpowiadamy – do 31 stycznia każdego roku, następującego po danym roku podatkowym. Zgodnie z pouczenie na aktualnym formularzu, PIT- 28 składa się do dnia 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym, a w przypadku, o którym mowa w art. 21 ust. 5b ustawy - w terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia albo ustanowienia zarządu sukcesyjnego (co dotyczy przede wszystkim dotyczy przedsiębiorstwa w spadku).

Podmioty uprawnione i terminy zgłoszenia

Rozliczenie ryczałtem nie jest zasadą w polskim prawie podatkowym. Następuje ono w przypadkach określonych w przepisach i mogą z niego skorzystać określone podmioty, które jeszcze dodatkowo zgłoszą do odpowiednich organów podatkowych wniosek chęci rozliczenia ryczałtowego. Z założenia będą to osoby fizyczne lub przedsiębiorstwo w spadku, jednak takie które osiągają przychody objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zastanawiając się do kiedy złożyć PIT 28, warto najpierw sprawdzić, czy w odpowiednim terminie został do urzędu zgłoszony wniosek o takie rozliczenie. Do zachowania terminu można wniosek, czy druk złożyć osobiście w urzędzie lub nadać listem poleconym (data stempla pocztowego) – i są to sposoby tak zwane tradycyjne, czy papierowe. Większość deklaracji można jednak obecnie złożyć również w formie elektronicznej, za pomocą Internetu. Dla deklaracji PIT, są to e-deklaracje, dla wniosków np. CEiDG. W takim przypadku, termin złożenia jest potwierdzany wygenerowanym dokumentem odbioru. Większość podatników ma termin do złożenia zawiadomienia do 22 stycznia danego roku podatkowego, zaś w przypadku najmu i podobnych - do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszych przychodów, a w przypadku prowadzenia działalności - najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Podsumowanie

Opracowując zagadnienie PIT-28, należy więc podsumować kilka najważniejszych informacji. Po pierwsze, jest to jedna z pierwszych deklaracji, którą zobowiązani podatnicy powinni złożyć. Odpowiadając na pytanie: PIT 28 do kiedy? Należy pamiętać o dacie 31 stycznia, roku następującego po roku podatkowym. W przypadku zarządu sukcesyjnego, w terminie miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia albo ustanowienia zarządu sukcesyjnego. PIT-28 jest deklaracją obejmującą zeznanie o ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych – nie dotyczy więc wszystkich podatników. Aby móc rozliczać się w ten sposób, należy mieścić się w kryteriach kwalifikacyjnych oraz dokonać odpowiednich zgłoszeń.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.