Regiony udzielają informacji o jakości powietrza

Image

Po zmianach strukturalnych we WIOŚ, informacje na temat zanieczyszczeń powietrza dowiemy się w RWMŚ.

od 1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany w strukturze organizacyjnej WIOŚ (na skutek zmiany ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska) - pracownicy wydziałów monitoringu środowiska oraz laboratoriów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska stali się pracownikami Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W związku z tym, informacje o środowisku dotyczące badań środowiskowych realizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym funkcjonowania i obsługi stacji monitoringu jakości powietrza z terenu województwa podkarpackiego, realizowane i udostępniane są przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska (RWMŚ) i do tego Wydziału na leży zwracać się o tego rodzaju informacje.

Telefony kontaktowe oraz adresy e-mail dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie w zakładce: Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska (adres e-mail: monitoring@wios.rzeszow.pl). Miejsca świadczenia pracy pracowników Centralnego Laboratorium Badawczego i Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska nie uległy zmianie.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~Kevin

Czy to podła zmiana konsekwentnie realizuje politykę nam się należy?

Czy teraz o komunikacie o jakości powietrza będzie decydował sam mikro naczelnik?