Budżet powiatu uchwalony

Image

Radni powiatowi uchwalili budżet powiatu na 2019 rok.

Dochody budżetu na 2019 rok ustalono w łącznej kwocie 115 100 000 zł, w tym dochody bieżące wyniosą 101 942 111 zł, a dochody majątkowe 13 157 889 zł.

Wydatki budżetu na 2019 rok zamknąć się mają w kwocie 125 500 000 zł, w tym wydatki bieżące wyniosą: 100 842 632 zł, a wydatki majątkowe: 24 657 368 zł.

Założono deficyt budżetu powiatu w wysokości 10 400 000 zł, który zostanie pokryty w wysokości 5 900 000 zł wolnymi środkami i kwotą 4 500 000 przychodami z emisji papierów wartościowych.

Co znalazło się w planach realizacyjnych na 2019 rok można przeczytać TU

Budżet uchwalony został na bazie lat poprzednich i nie jest doskonały. Jak uważa radny Zbigniew Gola można by w nim dokonać trochę zmian. Warto by było przyjrzeć się niektórym wydatkom i je zredukować na rzecz spłacania zadłużenia. Podczas sesji prowadzona była dyskusja na temat wydatków na szkolnictwo, na utrzymanie obiektów należących do powiatu, mówiono o opłatach za energię elektryczną, za telefony, internet itp. Radny szczególnie dopytywał o dział w budżecie pt. „usługi pozostałe”, w ramach którego łącznie pójdzie aż 7,8 mln zł. Rozmawiano także o zatrudnieniu w starostwie i dotacjach na rzecz instytucji, a także o służbie zdrowia. Zbigniew Gola zasugerował, że warto byłoby poszukać oszczędności, a także postarać się o więcej pieniędzy z zewnątrz. To według radnego najważniejsze zadanie: poszukanie środków na dobre funkcjonowanie.

Jak powiedział starosta najwięcej kosztuje edukacja, na nią dostaje się mało pieniędzy. W naszym powiecie mamy dobrze rozwinięte kształcenie zawodowe, a ono kosztuje szczególnie ze względu na mnogość przedmiotów zawodowych. Niedofinansowana jest również służba zdrowia, ale zadania realizowane w szpitalu były konieczne z punktu widzenia w ogóle istnienia całej placówki.

Ostatecznie za przyjęciem budżetu zagłosowało 17 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~dojna zmiana+

Nikt nie był przeciw.Dobrze mówią że w starostwie to rodzina na swoim.