Budżet Niska na 2019 rok został przyjęty

Image

Stosunkiem głosów 12 "za", jednym wstrzymujący się oraz z 7 głosami przeciw został przyjęty budżet Gminy i Miasta Nisko na 2019 rok.

Planowane dochody budżetowe w 2019 roku wyniosą 85 093 711 zł, wydatki 83 838 739 zł. Nadwyżka w wysokości 1 254 000 zł będzie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

W przyszłorocznym budżecie znalazło się wiele zadań dotyczących poprawy infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej, budowy i przebudowy dróg, budowy chodników i ścieżek rowerowych. Planowana jest m.in. rewitalizacja Parku Miejskiego, budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 1 w Nisku, przebudowa części obiektu szkoły w Nowosielcu, budowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Nisku.

Oczekiwanym przez mieszkańców zadaniem jest budowa pływalni krytej w Racławicach, ale to czy zostanie ona w końcu wybudowana wciąż stoi pod znakiem zapytania. Zadanie to nie zostało wpisane do budżetu, ale znajduje się w innym dokumencie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nisko na lata 2018- 2026.

- Basen wprowadzimy do realizacji, jeżeli będziemy mieli dofinansowanie. Na dzień dzisiejszy nie mamy go. Jestem po rozmowach z posłem Rafałem Weberem i taka możliwość się nasuwa, gdyż z jego informacji wynika, że w 2019 roku będzie nabór wniosków na realizację inwestycji. Jeżeli taki wniosek zostanie zatwierdzony przez ministerstwo sportu, wszelkie zmiany zostaną wprowadzone do budżetu- mówi Waldemar Ślusarczyk, Burmistrz Niska.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~kito

A co z asfaltem na ul. Wilczej, a także chodnikiem do niej prowadzącym ul. Rzeszowską panie burmistrzu ?