Obwodnica Stalowej Woli i Niska

Image

Będzie kosztować około 200 milionów złotych. Nowa droga ma liczyć 15,2 km i ułatwi komunikację w tym regionie wyprowadzając ruch z miast.

Wykonawcą inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” jest konsorcjum firm: Mostostal Warszawa i Acciona Construcción S.A. Etap pierwszy jest już zrealizowany, a składały się na niego między innymi: opracowanie projektów, opracowanie raportów i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczęcie stosownego postępowania, podpisanie umowy z wykonawcą. 31.08.2018 roku złożono wniosek o wydanie Decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej.

Trasa obwodnicy poprowadzona zostanie po północno – wschodniej stronie Stalowej Woli i Niska. Przebiegnie w kierunku północ – południowy wschód. Początek projektowanej obwodnicy Stalowej Woli i Niska zlokalizowany zostanie na odcinku istniejącej trasy Podskarpowej, w rejonie skrzyżowania z ulicą Chopina (w ciągu DK-77). W projekcie przewidziano budowę ronda, stanowiącego połączenie obwodnicy z ulicami Chopina i Podskarpową oraz drogą gminną. Na dalszym odcinku obwodnica przecina tereny ogródków działkowych i dalej kieruje się na południowy wschód, przekraczając tereny Elektrociepłowni Stalowa Wola. Później przekracza rzekę Barcówkę, linię kolejową Nr 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe oraz krzyżuje się z istniejącą drogą krajową nr 19. Koniec trasy obwodnicy i jej połączenie z istniejącą DK-77 zaplanowano na rondzie wchodzącym w skład węzła „Rudnik”, który powstanie w ramach budowanej równolegle drogi ekspresowej S-19. Inwestycja obejmuje również budowę wylotu z ronda odcinkiem łącznika w kierunku istniejącej DK-77 (ulicy Energetyków).

Materiał video

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.