Komisje Rady Powiatu Niżańskiego VI kadencji wybrane

Image

Podczas II sesji Rady Powiatu Niżańskiego powołano składy poszczególnych komisji, jakie będą funkcjonować w jej ramach, w nowej kadencji samorządowej 2018-2023.

W sumie będzie to sześć komisji: Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji oraz cztery komisje stałe.

- W wyniku wspólnych ustaleń radnych Powiatu Niżańskiego, funkcje w poszczególnych Komisjach zostały rozdzielone w taki sposób, że przedstawiciele wszystkich komitetów, z jakich zostali wybrani radni, pełnią w nich funkcje przewodniczących lub wiceprzewodniczących. Każdy radny, który zadeklarował wolę pracy w wybranej przez siebie komisji, będzie w niej uczestniczył. Taki rozdział funkcji jest dobrym przykładem na to, że uwzględniając oczekiwania wszystkich radnych, można w jak największym stopniu wykorzystać w pracach Komisji potencjał, jakim dysponują. Wszystkie te działania są podejmowane dla dobra na rzecz lokalnej społeczności – mówi Starosta Niżański Robert Bednarz.

Składy poszczególnych komisji Rady Powiatu Niżańskiego VI kadencji przedstawiają się następująco:

Komisja Rewizyjna: Tomasz Kozak (Przewodniczący), Łukasz Ludian (Wiceprzewodniczący), Andrzej Tofilski, Małgorzata Sztaba-Cholewa i Jan Kowal

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Gabriel Waliłko (Przewodniczący), Władysław Pracoń (Wiceprzewodniczący), Andrzej Tofilski, Łukasz Ludian, Roman Pokora i Marian Chrapko.

Komisja Budżetu i Administracji: Andrzej Tofilski (Przewodniczący), Małgorzata Sztaba - Cholewa (Wiceprzewodnicząca), Przewodniczący Rady Powiatu Sylwester Daśko, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Hasiak, członek Zarządu Powiatu Jan Połeć, Gabriel Lesiczka oraz Władysław Pracoń.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Aktywizacji Rynku Pracy: Marian Chrapko (Przewodniczący), Gabriel Lesiczka (Wiceprzewodniczący), Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Hasiak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Stanisław Pliszka, członek Zarządu Powiatu Tomasz Podpora i Tomasz Kozak.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz Promocji Powiatu: Roman Pokora (Przewodniczący), Marian Chrapko (Wiceprzewodniczący), Wicestarosta Niżański Adam Mach, członek Zarządu Powiatu Karol Wołoszyn, Andrzej Tofilski i Jan Kowal.

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Bezpieczeństwa Publicznego: Jan Kowal (Przewodniczący), Agnieszka Niwińska (Wiceprzewodnicząca), Przewodniczący Rady Sylwester Daśko, Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Pliszka, Andrzej Tofilski, Małgorzata Sztaba- Cholewa oraz Roman Pokora.


Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.