Wybrano Komisje Miejskie przy RM w Nisku
Opublikowano: 30  Listopada  2018

W czwartek 29 listopada w sali narad niżańskiego urzędu odbyła się II Sesja Rady Miejskiej VIII kadencji. Głównym punktem obrad było wybranie członków stałych komisji działających przy Radzie.

Wszystkie komisje, oprócz Rewizyjnej, liczą po 10 radnych. Do Komisji Oświaty, Kultury i Sportu wybrani zostali radni Sławomir Czwal, Marcin Folta, Zbigniew Kotuła, Adam Madej, Krzysztof Tabian, Konrad Krzyżak, Agnieszka Nicałek, Katarzyna Ożóg, Barbara Potocka, Józef Sroka. Przewodniczącym komisji został Krzysztof Tabian.

W skład Komisji Budżetu i Finansów weszli radni Marek Beer, Grzegorz Błądek, Andrzej Sądej, Marek Pachla, Zbigniew Kotuła, Tadusz Wolak, Paweł Tofil, Józef Sroka, Bogusław Lechociński, Barbara Potocka. Przewodniczącym komisji został Marek Beer.

Do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej wybrani zostali radni Grzegorz Błądek, Adam Madej, Marek Beer, Grzegorz Bis, Marek Pachla, Paweł Tofil, Katarzyna Ożóg, Ryszard Sroka, Agnieszka Nicałek, Błażej Borowiec. Przewodniczącym komisji został Grzegorz Błądek.

W skład Komisji Pomocy Społecznej i Zadań Publicznych weszli Adam Drąg, Krzysztof Tabian, Adam Madej, Marek Pachla, Marcin Folta, Katarzyna Ożóg, Bogusław Lechociński, Konrad Krzyżak, Agnieszka Nicałek, Barbara Potocka. Przewodniczącym komisji został Adam Drąg.

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali Radni Andrzej Sądej, Sławomir Czwal, Adam Drąg, Marek Beer, Grzegorz Błądek, Błażej Borowiec, Ryszard Sroka, Tadeusz Wolak, Paweł Tofil. Przewodniczącym komisji został Andrzej Sądej.

Podczas obrad Rada Miejska podjęła także uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Waldemara Ślusarczyka.

 


Komentarze

Strona: 1/1 Wyświetlaj po:

~Uffffik
Przykład idzie z samej góry. PiS w naszym państwie zlikwidował konkursy i wymogi kompetencyjne i obsadził wszystkie stanowiska wg klucza partyjnego i rodzinnego taki nowy program Rodzina+. A teraz się dziwi jak inni za ich przykładem robią tak samo, tylko bez ich udziału. Jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie.
Dodano: 3  Grudnia  2018  07:17:50
~-suweren-
NAJLEPIEJ ROZPOCZĄC OD TRZESIENIA ZIEMI. PÓŹNIEJ ZAŚ "SIE ZOBACZY".!
Dodano: 2  Grudnia  2018  20:03:05
~stawik
Szkoda że radny Bis tak potraktował swój komitet z którego uzyskał mandat i przyłączył się do do obozu władzy z którą tak chciał walczyć. Ciekawe co na to jego wyborcy?
Dodano: 2  Grudnia  2018  18:34:35
~ted1
DO ,,edek''
W pełnie podzielam Twoją opinię.
Sądzę że podczas sesji powołującej komisje Rady nie rządziła mądrość i odpowiedzialność tylko emocje i to te złe emocje. Ja osobiście współczuję Panu Przewodniczącemu Rady i Jego zastępcom że zostali zmuszeni do pracy nawet w 3 komisjach i wyrazili na to zgodę.Jedynym argumentem zmuszającym Ich do takiej decyzji była ,,troska'' o to aby czasem opozycja nie miała przewagi liczebnej w którejś z Komisji. Bardzo żałuję że do takiej sytuacji musiało dojść , ale mam cichą nadzieję że w niedalekiej przyszłości dojdzie do refleksji w Radzie.
Dodano: 2  Grudnia  2018  10:49:04
~fakty
Widać ewidentnie że nowy burmistrz nie dąży do współpracy mimo wielokrotnych jego zapewnień. Po pierwszej turze było tak:
Oleksak -1003 głosy
Sroka -2722 głosy
Borowiec-2073 głosy
Ślusarczyk-2933 głosy
Łącznie według podanych danych w I turze na Srokę i Borowca zagłosowało 4795 mieszkańców czyli więcej niż łącznie na Ślusarczyka i Oleksaka których radni obsiedli całe prezydium rady. Ani Komitet Sroki,ani Komitet Borowca nie mają swojego przedstawiciela w prezydium.
Wniosek jest prosty:
Radni popierający nowego burmistrza zepchnęli do opozycji reprezentantów większej liczby wyborców niż ma urzędujący burmistrz.
Słabo to widzę.
Dodano: 1  Grudnia  2018  22:18:28
~edek
Samo bycie członkiem komisji tylko po to, aby być, mija się z sensem Radni powinni zasiadać tylko w tych komisjach, w których zakresie działalności posiadają dużą wiedzę lub doświadczenie.Widać tęgie głowy ci radni Nisku, zwłaszcza ci co są w trzech komisjach.Bo jeśli by tak nie było nie to robili by sobie jaja z wyborców.
Dodano: 1  Grudnia  2018  22:15:25
~dojna zmiana+
Radny Borowiec wreszcie będzie miał z czego te dzieciaczki utrzymać odkąd go zwolnili z tego nasienia w Urzędzie Marszałkowskim.
Dodano: 1  Grudnia  2018  17:58:17
~jasio
za bycie na służbie
Dodano: 1  Grudnia  2018  10:18:18
~jasio
za bycie na służbie
Dodano: 1  Grudnia  2018  10:18:06
~jasio
no i napiszta ile kasują MIESIECZNIE
Dodano: 1  Grudnia  2018  10:17:04
~jasio
a kto je łodpowiedziany ze nisko je tak nisko abo jeszcze nizej
Dodano: 1  Grudnia  2018  10:16:22
~ted1
ted1

1 grudnia 2018 at 05:24

Pragnę teraz przedstawić Państwu kilka refleksji i faktów dotyczących sposobu uchwalenia wysokości wynagrodzenia dla Pana Burmistrza. A mianowicie sześciu Radnych z obozu władzy wyszło z inicjatywą ustalenia wynagrodzenia w wysokości jak niżej:
-wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4800zł (ustawa dopuszcza 3600-4800 zł)
-dodatek funkcyjny w kwocie 2100 zł (wysokość obligatoryjna)
– dodatek specjalny w wysokości 30 procent sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego czyli 2070 zł (ustawa zezwala na wielkość tego dodatku od 20 do 40 procent sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego)
– dodatek za wysługę lat w wysokości 20 procent wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 960 zł.
Klub PiS zaproponował Radzie wysokość wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4200 zł i pozostałych składników zaproponowanego wynagrodzenia bez zmian.Uzasadniał tą propozycję tym , iż Burmistrz rozpoczął sprawowanie władzy od kilkunastu dni , nie miał jeszcze możliwości wykazania się a więc i merytorycznie nie ma podstaw co do Jego oceny.Po kilkunastu minutowej przerwie z inicjatywy Radnych z obozu władzy i po ich dyskusji pod nadzorem Pana Andrzeja Tofilskiego (Radnego Rady Powiatu)stała się rzecz niesłychana. Jeden z wiceprzewodniczących złożył wniosek o podwyższenie do maksymalnej wysokości czyli 40 procent dodatku funkcyjnego dla Pana Burmistrza. Wniosek przy sprzeciwie Radnych PiS został przyjęty.Podczas głosowania nad całym projektem uchwały dotyczącym wynagrodzenia dla Pana Burmistrza klub PiS na znak sprzeciwu wobec zaistniałej sytuacji opuścił salę obrad . Radni skupieni wokół Burmistrza podjęli uchwałę o maksymalnie możliwej wysokości wynagrodzenia zgodnie z obowiązującym prawem .
Nasuwa się pytanie czy decyzja taka jest trafna czy chybiona . Ja osobiście mam wiele wątpliwości i to nawet natury moralnej (czy to przypadkiem nie jest przejaw chciwości , pazerności Radnych skupionych wokół Burmistrza).
Zachęcam do do dyskusji.Pozdrawiam
Odpowiedz

Zostaw komentarz
Dodano: 1  Grudnia  2018  09:55:49
~ted1
Pragnę podzielić się swoimi przemyśleniami w pierwszej kolejności wyborem pięciu Komisji Rady oraz ich Przewodniczących. Jedenastu Radnych , którzy zawiązali koalicję wokół Burmistrza wygrało wszystko, czyli przewodniczenie w każdej komisji Rady włącznie z Komisją Rewizyjną która ma kontrolować działalność Burmistrza. Czyli doszło do takiej sytuacji w której władza wykonawcza , uchwałodawcza i kontrolna pozostaje w tych samych rękach .Czy jest to dobrze czy nie pozostawiam do oceny Państwa . Moim zdaniem takie rozwiązanie jest złe i niebezpieczne.
Kolejnym bezprecedensowym działaniem tejże grupy był zamiar ograniczenia ilościowego składu Komisji do siedmiu a Komisji rewizyjnej do pięciu radnych .Stąd też Ta grupa zgłosiła utworzenie aż trzech Klubów, aby uzyskać większość w Komisji Rewizyjnej ( ustawa o samorządzie gminnym wymaga , aby przedstawiciele wszystkich Klubów mieli swoich przedstawicieli). Ale nie przewidzieli i tego nie sprawdzili że takie działanie jest niezgodne z literą prawa. Więc doszło wśród Tejże grupy do zamieszania , gdyż klub PiS do każdej komisji zaproponował po pięciu radnych. Analizując składy osobowe doszło do ciekawych rozstrzygnięć:
– Przewodniczący Rady Gminy w zasadzie do tej pory nie bywał członkiem Komisji (no może jednej) a dzisiaj ratując większość jest członkiem dwóch Komisji
– Wiceprzewodniczący ratując większość są członkami aż trzech komisji
Znam obowiązki Prezydium Rady , wiem ile będą mieli pracy podejmując się obowiązku zasiadania w dwóch lub trzech Komisjach. Życzę Im dużo zdrowia i sił . Podsumowując ten wątek stwierdzam iż ośmiu Radnych z grupy obozu władzy podzieliło się stanowiskami funkcyjnymi w Radzie eliminując całkowicie Radnych PiS. Ponadto Wiceburmistrzem zostanie kolejny Radny i jak podejrzewam Przewodniczącym kolejnej Komisji skarg,wniosków i petycji również zostanie radny z obozu władzy. Reasumując 10 na 11 Radnych będzie sterowało pracami Rady, Komisji Rady. Czy to dobrze czy źle pozostawiam Państwu do oceny. Moim zdaniem nie jest to dobre rozwiązanie.
A na wcześniejszej sesji Rady i Pan Burmistrz i Pan Przewodniczący Rady apelowali o zaniechanie podziałów , o współpracę dla dobra mieszkańców , o dołożenie wszelkich starań mających na celu spokojną pracę Organów Gminy . Czy były to apele szczere czy pod publiczkę to również niech Państwo sami to ocenią.
Na kolejny punkt związany z podwyżką dla Pana Burmistrz napiszę nieco później.
Pozdrawiam
.
Dodano: 1  Grudnia  2018  09:54:13
~pisiekowa
do pisiek
oj maksimum wynagrodzenia jakie może uzyskać burmistrz.
i co mieszkańcy na to.Będą musieli harować na pensje burmistrza
i na pensje z-cy . Chcieli tego to niech utrzymują tzw stażystów na przyuczeniu.
Dodano: 30  Listopada  2018  19:07:38
~pisiek
ile niski waldi zarobi na miecha???
Dodano: 30  Listopada  2018  18:10:04
 

Pogoda:
Stalowa Wola
Sport
Edukacja
Pozostałe