Ostatnia sesja tej kadencji Rady Powiatu Niżańskiego

Image

16 października 2018 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odbyła się LVII Sesja Rady Powiatu Niżańskiego, rozpoczęta Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość obecnością zaszczyciła Wicewojewoda Podkarpacki Lucyna Podhalicz, która wręczyła odznaczenia państwowe radnym Powiatu zasłużonym w pracy społecznej na rzecz Powiatu Niżańskiego, pracownikom Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, a także odznaki honorowe rolnikom prowadzącym gospodarstwa na terenie Powiatu.

Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, na wniosek Wojewody Podkarpackiego, za zasługi na rzecz społeczności lokalnej, Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został Wicestarosta Niżański Adam Mach oraz pośmiertnie Radny Powiatu Niżańskiego Świętej Pamięci Bolesław Miazgowicz.

Srebrny Krzyż Zasługi [/b]otrzymali: Starosta Niżański Robert Bednarz, radni obecnej V kadencji Rady Powiatu – Tomasz Kozak, Jan Połeć, Henryk Siek, Józef Sroka, Andrzej Tofilski oraz Gabriel Waliłko, a także poprzednich kadencji – Krzysztof Krawiec i Mirosław Siek.

Ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 23 czerwca 1923 r. Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli, przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może zostać nadany także za ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Odznaczeni Krzyżem Zasługi radni Powiatu Niżańskiego z ogromnym oddaniem oraz odpowiedzialnością pełnią bądź pełnili służbę na rzecz społeczności Powiatu Niżańskiego, co najmniej przez trzy kadencje, stawiając zawsze dobro mieszkańców na pierwszym miejscu.

Złotymi Medalami za Długoletnią Służbę uhonorowani zostali: Mirosława Daśko, Bogusław Rybczyński oraz Waldemar Ślusarczyk. Medale Srebrne za Długoletnią Służbę otrzymali: Marta Chełpa, Małgorzata Czech, Beata Gosztyła, Lidia Kapuścińska, Renata Mazur, Aleksandra Mróz, Aneta Pajura, Helena Piróg, Elżbieta Wilk. Brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę nagrodzeni zostali: Marcin Babiarz, Monika Brzozowska, Monika Cagara, Bożena Chamot, Marta Ciosmak, Tomasz Czekierda, Piotr Dubiel, Anna Dziechciarz-Mruk, Bogusława Gemzik, Agnieszka Kołcz, Andrzej Kołodziej, Stanisław Łoziński, Agnieszka Łyda, Justyna Machowska, Dariusz Marciniec, Roman Młynarski, Aneta Oczkowska-Dziedzic, Iwona Paruch, Magdalena Ryniak, Anna Serafin, Tomasz Tryka, Krzysztof Zybura.

Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lipca 2018 r. odznaką honorową „Zasłużony Dla Rolnictwa” odznaczeni zostali: Maciej Bałamut, Małgorzata Bulicz, Maria Ćwikła, Józef Fila, Józef Koń, Jerzy Skiba i Mieczysław Urbanik. Znaczna część odznak zasłużonym dla rolnictwa została wręczona podczas Dożynek Powiatu Niżańskiego dnia 19 sierpnia 2018 r. Podczas uroczystej Sesji odznaki otrzymały osoby, które tego dnia nie mogły uczestniczyć w Święcie Plonów.

W imieniu odznaczonych, Wicestarosta Niżański Adam Mach podziękował Pani Wojewodzie za dokonanie aktu dekoracji, podkreślając, że otrzymane odznaczenia państwowe są niezwykle cenne i uświadamiają, wykonywana praca, zarówno społeczna jak i zawodowa, jest ważna i zauważalna.

Podsumowując V kadencję Rady Powiatu Niżańskiego, Starosta Niżański Robert Bednarz zaznaczył, że dzięki bardzo dobrej pracy Zarządu oraz przy poparciu radnych powiatowych, została wykorzystana każda szansa na pozyskanie dodatkowych środków na modernizację dróg, obiektów, a także na realizację wielu znaczących dla mieszkańców programów i przedsięwzięć. Zarząd Powiatu Niżańskiego V kadencji pozyskał z funduszy unijnych i źródeł krajowych, na realizację zadań inwestycyjnych i społecznych Powiatu, blisko 42 mln zł. Dzięki tym środkom podjęto szereg działań, pozwalających na poprawę infrastruktury drogowej, oświatowej, wyposażenie i otoczenie szkół oraz wsparcie szpitala w działaniach inwestycyjnych i doposażeniu w niezbędny sprzęt. O aktywności Zarządu i jego zaangażowaniu w poprawę jakości życia mieszkańców świadczą zrealizowane inwestycje na kwotę ponad 63 mln zł, na które pozyskane zostało dofinansowanie w wysokości blisko 34 mln zł. Na uwagę zasługuje fakt, że w okresie trwania V kadencji, Powiat Niżański nie korzystał z kredytów komercyjnych, co wpłynęło na znaczne zmniejszenie istniejącego zadłużenia Powiatu.

Starosta podziękował Zarządowi i Radzie Powiatu za wsparcie podejmowanych inicjatyw, pracownikom Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu za codzienną, żmudną pracę i osobiste zaangażowanie, a wszystkim mieszkańcom za cenne uwagi. Wskazał również, że zadania nie zostałyby zrealizowane bez wsparcia i pomocy Wojewody Podkarpackiego, Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Wójtów, Burmistrzów Gmin z terenu Powiatu Niżańskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Janusz Nawrocki podkreślił wspólną pracę i starania radnych Powiatu na przestrzeni wielu lat, podejmowane w służbie mieszkańców i przyczyniające się do rozwoju infrastruktury Powiatu.

Następnie Starosta Niżański wraz z Przewodniczącym Rady wręczyli radnym V kadencji Rady Powiatu Niżańskiego przygotowane na tę okoliczność albumy „Ziemia Niżańska” oraz pamiątkowe grawery w podziękowaniu za udział i zaangażowanie w pracach Rady, życząc, aby wspólnie osiągnięte sukcesy były źródłem zasłużonej satysfakcji oraz dowodem na determinację i wytrwałość w dążeniu do doskonalenia aktywności społecznej i obywatelskiej.

Podziękowania za życzliwą i owocną współpracę otrzymali również Wójtowie i Burmistrzowie Gmin z terenu Powiatu Niżańskiego.


Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.