To były 4 lata wielkich inwestycji w powiecie stalowowolskim

Image

W starostwie powiatowym podsumowano mijającą kadencję. Przez 4 lata na szpital, drogi i oświatę wydano 125 mln zł. To rekordowe wydatki na inwestycje.

Inwestycje w liczbach

Podczas kadencji 2014-2018 Powiat Stalowowolski zrealizował wiele oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Najwięcej środków zostało przeznaczonych na szpital- 59 mln 300 tys. zł, na drogi- 52 mln zł i na oświatę- 13 mln 700 tys. zł, co stanowi łącznie 125 mln zł.

- Okres czterolecia był bardzo pracowity. Można powiedzieć, że ponieśliśmy duże wydatki na inwestycje, bo w sumie 125 mln zł. Takich inwestycji w naszym powiecie w ciągu ostatniego 20- lecia jeszcze nie było. To najlepsza kadencja pod względem inwestycji, więc tutaj jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy się przyczynić do rozwoju naszego miasta i powiatu- mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Inwestycje w zdrowie mieszkańców

Do najważniejszych inwestycji, jakie zrealizowano w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli w tej kadencji należą:

- Budowa nowego Bloku Operacyjnego. Wartość tej inwestycji to 24 mln 838 tys. zł, z czego powiat stalowowolski z własnych środków wyłożył około 14 mln 814 tys. zł. Pozostałą kwotę stanowiło dofinansowanie.

- Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową Lądowiska dla śmigłowców Logicznego Pogotowia Ratunkowego. Wartość inwestycji to około 14 mln 838 tys. zł, z czego Powiat Stalowowolski wydał 8 mln 38 tys. zł, 6 mln 800 tys. zł wynosiło dofinansowanie ze środków Ministerstwa Zdrowia.

- Zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii za 2 mln 976 tys. zł, czego 1 mln 977 tys. zł wyłożył szpital, po pół miliona złotych dołożyli: Powiat Stalowowolski i Gmina Stalowa Wola.

- Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii- 1mln 395 tys. zł, z czego 1 mln zł to dofinansowanie.

- Przebudowa pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla Oddziału Pediatrycznego- 428 tys. zł.

- Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ora izby przyjęć w celu utworzenia gabinetów POZ

- 520 tys. zł. Zadanie sfinansowane przez gminy: Stalowa Wola, Radomyśl nad Sanem, Pysznica, Zaklików i Zaleszany.

- Zakup aparatury RTG typu Telekomando- 570 tys. zł. RTG sfinansował Powiat Stalowowolski.

- Zakup aparatów ultrasonograficznych dla Pracowni USG oraz echokardiografu( 750 tys. zł, z czego 600 tys. zł podochodziło z budżetu Powiatu Stalowowolskiego).

Wydatki na rzecz stalowowolskiego szpitalu wyniosły łącznie 59 mln 730 tys. zł, w tym 28 mln 540 zł pochodziło z budżetu Powiatu Stalowowolskiego, dofinansowanie stanowiło 31 mln 190 tys. zł.

Najważniejsze inwestycje drogowe Powiatu Stalowowolskiego

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R- ul. Poniatowskiego w Stalowej Woli (11 mln 107 tys. zł, z czego 3 mln 500 tys. zł wyłożyła Gmina Stalowa Wola, 3 mln zł pochodziło z budżetu państwa, 4 mln 600 tys. zł z budżetu Powiatu Stalowowolskiego.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1027R – ul. Klasztorna w Stalowej Woli (1 mln 805 tys. zł, z czego powiat wydał 907 tys. zł, dofinansowanie stanowiło 898 tys. zł).

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1027R – ul. Przemysłowa (6 mln 904 tys. zł, z czego 2 mln 731 373 tys. zł pochodziło z budżetu państwa, gmina Stalowa Wola dołożyła 3 mln 050 660 tys. zł, pozostałe środki wydał Powiat Stalowowolski).

- Przebudowa mostu na rzece San w ciągu drogi powiatowej nr 1006R w Radomyślu nad Sanem (3 mln 261 tys. zł, powiat na ten cel wydał 1 mln 920 tys. zł, pozostałą kwotę stanowiło dofinansowanie).

- 35 km ścieżek rowerowych, 4 stacje obsługi oraz specjalna kładka rowerowa w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego „Green Velo” (13 mln 671 tys. zł).

- Przebudowa mostu na rzece Bukowa w miejscowości Jastkowice (1 mln 700 tys. zł, z czego Powiat Stalowowolski na ten cel wydał 678 tys. zł, pozostałe środki pochodziły z budżetu państwa).

- Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R na odcinku Pysznica – Jastkowice- etap I (3 mln 700 tys. zł).

Najważniejsze inwestycje Powiatu Stalowowolskiego w zakresie oświaty:

- Modernizacja energetyczna budynku ZSP nr 1 (3 mln 972 tys. zł, z czego dofinansowanie wyniosło 2 mln 675 tys. zł).

- Modernizacja energetyczna budynku CEZ (3 mln 857 tys. zł z czego dofinansowanie to 2 mln 370 tys. zł).

- Modernizacja energetyczna budynku CKUiODiDZ a także Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej (1 mln 465 tys. zł, z czego powiat wydał 552 tys. zł).

- Modernizacja energetyczna budynku ZSP nr 3 (763 tys. zł, z czego powiat uzyskał dofinansowanie w wysokości 214 tys. zł).

- Przebudowa boiska sportowego przy LO KEN (589 tys. zł, z czego dofinansowanie to 294 tys. zł).

- Budowa Orlika Lekkoatletycznego przy ZSP nr 2 (565 tys. zł, z czego 282 tys. zł to dofinansowanie).

- Budowa placu zabaw dla dzieci przy ZS Nr 6 Specjalnych (706 tys. zł, z czego 349 tys. zł to dofinansowanie z PPEFRON-u).

- Rozbudowa łącznika i przebudowa pomieszczeń w budynku ZSP nr 3 (283 tys. zł).

- Przebudowa i remont sali gimnastycznej w ZSP Nr 2 (1 mln 560 tys. zł, inwestycja była dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w wysokości 528 tys. zł).

Powiat zadbał też o kulturę i rekreację

Jak podkreśla wicestarosta Mariusz Sołtys powiat realizował również różnego rodzaju wydarzenia z myślą o mieszkańcach powiatu.

- Powiat kontynuował zadania, imprezy, wydarzenia, nazwijmy to społeczne, czyli "Weekend dla Zdrowia", „Powiatowy Rajd Rowerowy”, akcja „Drzewko za makulaturę”, konferencja "Stalowa pszczoła nie istnieje", która wpisała się na trwałe w kalendarz imprez (korzysta z niej każdego roku coraz większa liczba naszych mieszkańców, ale nie tylko, bo konferencja stała się wydarzeniem ogólnopolskim, z czego bardzo się cieszymy)- mówi Mariusz Sołtys.

Rada Powiatu w pigułce

W kadencji 2014- 2018 Rada Powiatu Stalowowolskiego odbyła 41 posiedzeń, podczas których przyjęła 295 uchwał. W tej kadencji odbędą się jeszcze 2 posiedzenia. W ramach pracy radni obradowali również w komisjach stałych. Najwięcej posiedzeń, bo 46, odbyła Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, 39 posiedzeń miała Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 32 raz spotkali się radni z Komisji Ochrony Zdrowia Rodziny i Pomocy Społecznej, 29 posiedzeń miała Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 18 razy obradowała Komisja Rewizyjna.

Przewiń do komentarzy


Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.