Szko造 Powiatu wykorzysta造 okres wakacyjny na przeprowadzenie remont闚
Opublikowano: 3  Wrze郾ia  2018

Czas wakacji, b璠帷y to dla jednych okresem odpoczynku, dla innych jest czasem wyt篹onej pracy, dzi瘯i kt鏎ej poprawie ulegn warunki lokalowe, poprawi si bezpiecze雟two, komfort nauki i pracy w szko豉ch.

Jak co roku, r闚nie i w tym, wszystkie szko造 i plac闚ki prowadzone przez Powiat Ni瘸雟ki, zako鎍zy造 b康 ko鎍z ostatnie remonty i zabiegi od鈍ie瘸j帷e, kt鏎e w znacznej cz窷ci zostan uko鎍zone przed pierwszym powakacyjnym dzwonkiem, kt鏎y po dw鏂h miesi帷ach wakacji, zabrzmi w poniedzia貫k 3 wrze郾ia. Wszelkie prowadzone inwestycje i remonty obejmowa造 nie tylko wn皻rze obiekt闚 szkolnych, ale r闚nie otoczenie szk馧.

Ca趾owity koszt remont闚 to blisko 208 tys. z. W poszczeg鏊nych szko豉ch, w 2018 roku, obejmowa造 one nast瘼uj帷e prace.

W Liceum Og鏊nokszta販帷ym w Nisku za kwot ponad 23 tys. z przeprowadzono m. in. napraw instalacji sanitarnej, roboty remontowe dw鏂h sal lekcyjnych polegaj帷e na po這瞠niu nowych wyk豉dzin pod這gowych i pracach malarskich.

W Zespole Szk馧 w Rudniku nad Sanem, jeszcze w czasie minionego roku szkolnego, ale ju w tym roku kalendarzowym, na prze這mie luty/marzec 2018 r. przeprowadzono remont parkiet闚 za kwot 29 tys. z.

W Zespole Szk馧 w Je穎wem przeprowadzono malowanie holu oraz 5 klasopracowni, a koszt remontu wyni鏀 ponad 6 tys. z.

W Specjalnym O鈔odku Szkolno-Wychowawczym w Rudniku nad Sanem od 30 lipca 2018 r. trwa remont i wymiana nawierzchni wewn皻rznych ci庵闚 komunikacyjnych oraz studni ch這nnych i drena dla w鏚 opadowych w Ulanowie. Koszt remontu wyniesie prawie 96 tys. z.

W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w 2018 roku zakres zada remontowych obj掖 m. in.: remont d德igu i remont dw鏂h sal. Zadbano r闚nie o zagospodarowanie placu szkolnego (nasadzenia), w internacie dokonano wymiany drzwi, przeprowadzono czynno軼i zwi您ane z doprowadzeniem do u篡tkowania samochodu Renault Kangoo II (otrzymanego, jako darowizna) a na boisku szkolnym zosta zainstalowany monitoring. ㄠcznie na remonty wydatkowano kwot ponad 51 tys. z

W szko豉ch i plac闚kach prowadzonych przez Powiat Ni瘸雟ki, realizowane s, zgodnie z planem, r闚nie du瞠 zadania inwestycyjne.

I tak, w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku dobiega ko鎍a realizacja zadania pod nazw „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynk闚 szk馧 Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespo逝 Szk馧 w Je穎wem” wsp馧finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, dzia豉nia 3.2 Modernizacja energetyczna budynk闚 Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Wykonywane dzia豉nia polegaj g喚bokiej termomodernizacji budynku szko造 RCEZ w Nisku m.in. poprzez: docieplenie budynku, wymian okien i drzwi, instalacji CO, o鈍ietlenia, obr鏏ek blacharskich, monta instalacji odgromowej i wykonanie elewacji. Wysoko嗆 dofinansowania tej inwestycji z Unii Europejskiej wynosi 85% ich warto軼i.

R闚nie w RCEZ, w chwili obecnej trwa II etap przebudowy nawierzchni placu przy szkole. Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie o鈍ietlenia terenu z okablowaniem oraz podjazdu dla niepe軟osprawnych. Koszt inwestycji, kt鏎ej planowany termin zako鎍zenia to wrzesie 2018 r., wyniesie 729 504,12 z.

W budynku u篡teczno軼i publicznej w Ulanowie zako鎍zono ju prace zwi您ane z realizacj inwestycji pod nazw. „Przebudowa budynku u篡teczno軼i publicznej w Ulanowie na potrzeby edukacyjne Szko造 Specjalnej Przysposabiaj帷ej do Pracy w Rudniku nad Sanem”. W ramach przebudowy zamontowano okna, drzwi wewn皻rzne i zewn皻rzne. Wykonano tynkowanie wraz z malowaniem, pod這gi, wycyklinowano i wylakierowano pod這g na sali gimnastycznej, wykonano nowe pokrycie dachowe wraz z obr鏏kami blacharskimi. Ca趾owity koszt 鈔odk闚 przeznaczonych na przebudow budynku wynosi 1 287 523,07 z, z czego 60,09% wydatk闚 kwalifikowanych to 鈔odki pozyskane z RPO WP na lata 2014 – 2020 O priorytetowa VI Sp鎩no嗆 przestrzenna i spo貫czna, dzia豉nie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddzia豉nie 6.4.3 Szkolnictwo og鏊ne.

Ponadto za kwot 132 471,26 z ze 鈔odk闚 w豉snych Powiatu w przebudowanym budynku w Ulanowie wykonano monitoring obiektu wraz z systemem alarmowym, balustrady schodowe oraz zamontowano platformy wewn皻rzne, kt鏎e pozwol na swobodne przemieszczanie si uczni闚 niepe軟osprawnych pomi璠zy pi皻rami oraz wyr闚na ich szanse na funkcjonowanie w 鈔odowisku szkolnym i spo貫cznym.

W tym samym budynku zrealizowano r闚nie zadanie pod nazw. „Kompleksowa termomodernizacja budynku u篡teczno軼i publicznej w Ulanowie”, kt鏎ego warto嗆 wynios豉 1 268 610,20 z, z czego 85% stanowi這 dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. W ramach zadania, m.in. wymienione okna, drzwi, instalacj elektryczn i instalacj centralnego ogrzewania oraz ocieplono 軼iany wraz ze stropami.

W czerwcu 2018 r. zako鎍zono realizacj zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa bie積i prostej 3 – torowej do bieg闚 na 60 m przy Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku". Inwestycja realizowana by豉 w dw鏂h etapach. W roku 2017 wykonane zosta造 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne, roboty w zakresie usuwania gleby, podbudowa pod p造t boiska i bie積i, drena francuski, ogrodzenie boiska i nawierzchni z kostki betonowej (doj軼ie do boiska i trybun). W roku 2018 wykonana zosta豉 nawierzchnia boiska, malowanie linii boisk, roboty ziemne dla osadzenia element闚 wyposa瞠nia boisk, elementy wyposa瞠nia boiska do pi趾i r璚znej, elementy wyposa瞠nia boiska do koszyk闚ki, elementy wyposa瞠nia boiska do siatk闚ki i tenisa, trybuny dwurz璠owe z siedziskami, elementy ma貫j architektury oraz roboty budowlane w zakresie elektryki.

Ca趾owity koszt tej inwestycji wyni鏀 880 837,85 z, w tym 424 678 z to dofinansowanie ze 鈔odk闚 Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2017.

W sierpniu 2018 roku rozpocz窸a si budowa platformy z szybem samono郾ym do pionowego transportu os鏏 niepe軟osprawnych przy budynku Liceum Og鏊nokszta販帷ego w Nisku, Ca趾owity koszt zadania wyniesie 271 630,85 z. 字odki pochodz z bud瞠tu Powiatu Ni瘸雟kiego oraz z Pa雟twowego Funduszu Rehabilitacji Os鏏 Niepe軟osprawnych w ramach Programu wyr闚nywania r騜nic mi璠zy regionami III.

Planowany termin zako鎍zenia zadania przewiduje si na koniec pa寮ziernika 2018 r.

- Staramy si, aby ka盥ego roku, w ka盥ej szkole i plac闚ce o鈍iatowej, dla kt鏎ych organem prowadz帷ym jest Powiat Ni瘸雟ki, przeprowadzi prace remontowe lub inwestycyjne. G堯wnym ich celem jest podniesienie komfortu warunk闚 nauczania oraz atrakcyjno軼i otoczenia i bazy lokalowej szko造 – zauwa瘸 Starosta Ni瘸雟ki Robert Bednarz.

Ponadto, ko鎍em lipca podpisano umow na realizacj zadania pn. „Budowa wielofunkcyjnych Otwartych Stref Aktywno軼i przy: Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespo逝 Szk馧 w Je穎wem i Zespole Szk馧 w Rudniku nad Sanem”. Koszt inwestycji wyniesie 187 805,31 z, z czego 85 000 z to dofinansowanie ze 鈔odk闚 Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Ma貫j Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywno軼i (OSA) Edycja 2018.

W ramach zadania zostan wykonane trzy identyczne Otwarte Strefy Aktywno軼i w wariancie podstawowym: w Nisku, Je穎wem oraz w Rudniku nad Sanem. B璠 one wyposa穎ne m.in. w si這wnie terenowe z sze軼ioma urz康zeniami do 獞icze fizycznych, strefy relaksu z 豉wkami, plenerowymi urz康zeniami do gier planszowych i zieleni. Si這wnie b璠 wyposa穎ne w urz康zenia: biegacz, twister i Ko豉 Tai Chi.

W szko豉ch prowadzonych przez Powiat Ni瘸雟ki wykonywane b璠 jeszcze inne, bardzo wa積e i potrzebne zadania inwestycyjne.

Og這szono przetarg i wy這niono wykonawc zadania na „Wykonanie dodatkowych ci庵闚 komunikacyjnych i miejsc postojowych przy budynku u篡teczno軼i publicznej w Ulanowie” W wyniku realizacji tego zadania zagospodarowane zostanie otoczenie wok馧 szko造. Termin realizacji zaplanowano na pa寮ziernik 2018 roku.

Trwaj帷e prace budowlane w budynkach i otoczeniu obiekt闚 szkolnych nie b璠 w 瘸den spos鏏 zak堯ca造 prawid這wego funkcjonowania szk馧 po rozpocz璚iu roku szkolnego 2018/2019.

Nie kryje zadowolenia z realizowanych zada na obiektach edukacyjnych szk馧 prowadzonych przez Powiat Ni瘸雟ki Starosta Robert Bednarz, kt鏎y m闚i:

[p]- Zarz康 Powiatu obecnej V kadencji dok豉da wszelkich stara, aby du穎 dzia這 si w ka盥ej szkole i plac闚ce o鈍iatowej, dla kt鏎ych organem prowadz帷ym jest Powiat Ni瘸雟ki, Cieszymy si, 瞠 nasi uczniowie i podopieczni mog uczy si i przebywa w wyremontowanych, od鈍ie穎nych obiektach, wok馧 kt鏎ych jest pi瘯nie zagospodarowane otoczenie. Bo przecie w takim w豉郾ie celu przeprowadzane s wszelkie prace remontowe lub inwestycyjne. Podniesienie komfortu warunk闚 nauczania oraz atrakcyjno軼i otoczenia i bazy lokalowej szko造 to zadanie bardzo wa積e i konieczne do realizowania - podkre郵a [/p
 


Komentarze

Strona: 1/1 Wy鈍ietlaj po:

~ucze
fajnie mo瞠 b璠zie papier w kiblu
Dodano: 4  Wrze郾ia  2018  01:59:48
~ucze
fajnie mo瞠 b璠zie papier w kiblu
Dodano: 4  Wrze郾ia  2018  01:58:08
~Lamian
Widz 瞠 ch這pki z pisu wykorzystuj pseudo media jak polsk kronik filmow za komuny 🙂
Dodano: 3  Wrze郾ia  2018  11:40:00
 

Pogoda:
Stalowa Wola
Sport
Edukacja
Pozosta貫