Przebudowa drogi Kustrawa – Bystre zakończona

Image

Po koniec sierpnia odbył się odbiór zrealizowanych przez Powiat Niżański zadań: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre w km 1+820 – 1+890 i w km 1+950 – 2+240 w miejscowości Kustrawa” oraz „Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. Zabezpieczenie osuwiska powstałego w km 1+910 – 1+930 przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa – Bystre wraz z przebudową drogi w km 1+890 – 1+950”.

W ramach wykonanych inwestycji zabezpieczono i ustabilizowano osuwisko, wykonano m. in. wyprofilowanie skarpy, gwoździowanie skarpy, odwodnienie gruntów w zboczu osuwiskowym, wykonano palisadę i oczep żelbetowy, oblicowanie skarpy geomatą antyerozyjną wraz z ułożeniem płyt. Przebudowano również 420 mb drogi.

Koszt przebudowy drogi wyniósł 189 883,71 zł, natomiast koszt zabezpieczenia osuwiska wyniósł 854 756,12 zł, z czego 80% kosztów kwalifikowanych to dofinansowanie w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wykonawcami zadań byli: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. z Tomaszowa Lubelskiego oraz Usługi Sprzętowo – Budowlane Piotr Garbacz z Kamionki Górnej.

W przekazaniu w/w przedsięwzięcia uczestniczyli: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Jan Połeć, Wójt Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski, Radny Gminy Krzeszów Leszek Dechnik, Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku Zbigniew Lach, Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu Jadwiga Maluga, Główny Specjalista w Wydziale GM Beata Zaręba, przedstawiciele Wykonawcy zadań: Marian Nagórny, Antoni Sarzyński, Piotr Garbacz i Mieczysław Garbacz.

Zrealizowane inwestycje znacznie poprawią stan drogi, w wyniku czego ulegnie poprawie bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.