Odbiór końcowy przebudowanej drogi powiatowej

Image

13 sierpnia 2018 r. miała miejsce uroczystość oficjalnego przekazania do eksploatacji przebudowanego odcinka drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858 wykonanego przez KONSORCJUM FIRM: Lider: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. oraz Partner: MOLTER Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych z Rudnej Małej.

W uroczystość odbioru przedmiotowej inwestycji uczestniczył Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk. W przekazaniu zadania wzięły również udział władze samorządowe m.in.: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz.

Przypomnijmy, że było to zadanie realizowane w dwóch etapach. Etap I zakończono końcem listopada 2017 r., a etap II zakończono w roku bieżącym. W ramach przebudowy wykonano nawierzchnię jezdni na długości prawie 6 km drogi, wykonano przepusty, poszerzenia, zjazdy oraz chodnik.

Całkowita wartość projektu wyniosła 6 481 718,04 zł, z czego 5 508 058,10 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Warto wspomnieć, że w/w zadanie zrealizowane zostało również przy ogromnym wsparciu Gminy Jarocin oraz Gminy i Miasta Ulanów, którzy byli Partnerami projektu i na jego realizację przekazali dotację w wysokości: Gmina Jarocin: 109 514 zł, Gmina i Miasto Ulanów: 366 125 zł.

Przebudowa drogi i poprawa jej stanu technicznego wpłynie na wzrost dostępności komunikacyjnej powiatu niżańskiego oraz na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.