Odbiór końcowy przebudowanej drogi powiatowej

Image

13 sierpnia 2018 r. miała miejsce uroczystość oficjalnego przekazania do eksploatacji przebudowanego odcinka drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858 wykonanego przez KONSORCJUM FIRM: Lider: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. oraz Partner: MOLTER Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych z Rudnej Małej.

W uroczystość odbioru przedmiotowej inwestycji uczestniczył Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk. W przekazaniu zadania wzięły również udział władze samorządowe m.in.: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz.

Przypomnijmy, że było to zadanie realizowane w dwóch etapach. Etap I zakończono końcem listopada 2017 r., a etap II zakończono w roku bieżącym. W ramach przebudowy wykonano nawierzchnię jezdni na długości prawie 6 km drogi, wykonano przepusty, poszerzenia, zjazdy oraz chodnik.

Całkowita wartość projektu wyniosła 6 481 718,04 zł, z czego 5 508 058,10 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Warto wspomnieć, że w/w zadanie zrealizowane zostało również przy ogromnym wsparciu Gminy Jarocin oraz Gminy i Miasta Ulanów, którzy byli Partnerami projektu i na jego realizację przekazali dotację w wysokości: Gmina Jarocin: 109 514 zł, Gmina i Miasto Ulanów: 366 125 zł.

Przebudowa drogi i poprawa jej stanu technicznego wpłynie na wzrost dostępności komunikacyjnej powiatu niżańskiego oraz na poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Przed publikacją zapoznaj się z Polityką Prywatności. Pamiętaj ponosisz odpowiedzialność za swój wpis!
By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
Nie dodano jeszcze żadnych komentarzy. Twój będzie pierwszy.