Dobiegła końca termomodernizacja Domu Ludowego w Woli Rzeczyckiej

Image

Zakończone zostały prace remontowe związane z dociepleniem i wykonaniem elewacji domu ludowego w Woli Rzeczyckiej. Po przetargu wartość inwestycji wyniosła blisko 90 tys. zł. Tym samym dobiegła końca sukcesywna modernizacja tego ważnego dla społeczności lokalnej obiektu.

Zakres prac obejmował w szczególności: docieplenie ścian budynku i fundamentów, wykonanie: tynku zewnętrznego, opaski wokół budynku, oraz wykonanie instalacji odgromowej.

Remont Domu Ludowego w Woli Rzeczyckiej był prowadzony sukcesywnie od kilku lat z gminnych środków. W 2014 roku została odremontowana kuchnia i wykonano instalację grzewczą w budynku, a rok później zostały wymienione okna oraz odremontowano dwa pomieszczenia stanowiące zaplecze kuchni. W 2016 roku wykonane zostały nowe toalety wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków, a ze środków funduszu sołeckiego zakupiono nowe krzesła i stoły. Koszt tych zadań wyniósł 145 tys. zł.

W 2017 roku za kwotę 55,5 tys. zł. wykonane zostało główne wejście z wiatrołapem do budynku. Zlikwidowano także wewnętrzne schody i wykonano schody wejściowe na zewnątrz wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych. Zamontowane zostały również nowe podwójne drzwi.

Warto nadmienić, że w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi Sołectwo Wola Rzeczycka otrzymała w konkursie dofinansowanie na kwotę 20 tys. zł. na inicjatywę dotyczącą poprawę estetyki i wizerunku otoczenia domu ludowego, która obecnie jest wykonywana przy dużym zaangażowaniu grupy mieszkańców Woli Rzeczyckiej.

UG Radomyśl nad Sanem


Komentarze

Dodaj swój komentarz

By sprawdzić czy nie jesteś bootem, wpisz wynik działania: 1 + 1 =
~histor

Pamiętajcie o historii tego domu!