Get Adobe Flash player

Dobiegła końca termomodernizacja Domu Ludowego w Woli Rzeczyckiej
Opublikowano: 8  Sierpnia  2018

Zakończone zostały prace remontowe związane z dociepleniem i wykonaniem elewacji domu ludowego w Woli Rzeczyckiej. Po przetargu wartość inwestycji wyniosła blisko 90 tys. zł. Tym samym dobiegła końca sukcesywna modernizacja tego ważnego dla społeczności lokalnej obiektu.

Zakres prac obejmował w szczególności: docieplenie ścian budynku i fundamentów, wykonanie: tynku zewnętrznego, opaski wokół budynku, oraz wykonanie instalacji odgromowej.

Remont Domu Ludowego w Woli Rzeczyckiej był prowadzony sukcesywnie od kilku lat z gminnych środków. W 2014 roku została odremontowana kuchnia i wykonano instalację grzewczą w budynku, a rok później zostały wymienione okna oraz odremontowano dwa pomieszczenia stanowiące zaplecze kuchni. W 2016 roku wykonane zostały nowe toalety wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków, a ze środków funduszu sołeckiego zakupiono nowe krzesła i stoły. Koszt tych zadań wyniósł 145 tys. zł.

W 2017 roku za kwotę 55,5 tys. zł. wykonane zostało główne wejście z wiatrołapem do budynku. Zlikwidowano także wewnętrzne schody i wykonano schody wejściowe na zewnątrz wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych. Zamontowane zostały również nowe podwójne drzwi.

Warto nadmienić, że w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi Sołectwo Wola Rzeczycka otrzymała w konkursie dofinansowanie na kwotę 20 tys. zł. na inicjatywę dotyczącą poprawę estetyki i wizerunku otoczenia domu ludowego, która obecnie jest wykonywana przy dużym zaangażowaniu grupy mieszkańców Woli Rzeczyckiej.

UG Radomyśl nad Sanem


 


Komentarze

Strona: 1/1 Wyświetlaj po:

~histor
Pamiętajcie o historii tego domu!
Dodano: 8  Sierpnia  2018  17:56:38
 

Pogoda:
Stalowa Wola
Sport
Edukacja
Pozostałe